Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Systemisch interveniëren met thema's
(6 PE-Punten)

Hoe installeer je als mediator moedige en authentieke gesprekken, waarbij:

Het steekspel van verwijten en beschuldigingen plaatsmaakt voor andersoortige interacties;
Datgene boven tafel komt dat daadwerkelijk aan de orde is;
Alle betrokkenen daadwerkelijk zichzelf inbrengen als denkende, voelende en handelende individuen;
Én waarbij ze tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor het proces van het gesprek én voor de context waarvan het conflict deel van uitmaakt?

Ontdek hoe TGI helpt bij thematisch en systemisch interveniëren

Krachtig systemisch interveniëren met thema's - Caleidoscoop Leertrajecten

Waar gaat systemisch interveniëren met thema’s over

“Leg eens een thema in het midden!”

Systemisch interveniëren: Een centraal thema in conflicten, conflictdienstverlening en mediation is de kwaliteit van goede interactie. Hoe kom je ‘to the point’. Conflicten benaderen als de dynamiek in een interactiesysteem biedt een ander perspectief, met meer mogelijkheden voor conflictpartijen en de mediator. Het biedt ook meer mogelijkheden voor ontwikkeling in het gesprek en daarmee duurzamere oplossingen. De systeembenadering maakt conflicten en mediation tot een sturingsvraagstuk, focust op autonomie en zelfsturing van partijen in mediation én de persoon van de mediator, als diens belangrijkste instrument.

Themagecentreerde interactie (TGI)

Dit is een systeem en een methode die verschillen tussen mensen bespreekbaar maakt. Een goed geformuleerd thema sluit aan bij wat er leeft, én doet een appél aan partijen om zich uit te spreken en zich te verhouden tot elkaar en de wereld.

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van TGI in de context van het bemiddelingsgericht werken in teams en organisaties.

Ontdek hoe TGI helpt bij thematisch en systemisch interveniëren

Een goed geformuleerd thema ‘in het midden’ creëert een vrije gespreksruimte die toelaat om percepties, overtuigingen en emoties te delen en te onderzoeken. Het dwingt partijen om het te hebben over één centraal gespreksonderwerp, waar de mediator vervolgens op kan voortgaan. Hiermee wordt ook het eigen leiderschap aangesproken van alle actoren (inclusief de bemiddelaar zélf) die betrokken zijn in een conflict.

Het vinden, formuleren en inleiden van thema’s is een kunst en een kunde en vertrekt vanuit een bepaalde basishouding waarbij de eigen waarnemingen worden aangescherpt.
Als mediator intervenieer je altijd in situaties waarin sprake is van tegenstellingen, spanningen en emoties. Door constructieve conflictoplossing benut de mediator de energie uit verschillen tussen mensen effectief.

Onderscheidend is die mediator die zelfbewust daarbij stuurt, op waardenoriëntatie en op de dynamiek tussen spanning en emotie bij betrokken partijen. Op die manier kunnen kwaliteiten en vaardigheden van partijen en de mediator optimaal worden benut. In de praktijk vraagt dit het ontwikkelen van mogelijkheden om jezelf optimaal in te zetten op basis van congruentie en authenticiteit. Je kunt pas een ander bezielen als je jezelf kunt bezielen.

In deze twee dagdelen oefenen we dit ambacht en formuleren we thema’s voor onze eigen cases.

Leerdoelen Systemisch interveniëren met thema’s

Werkwijze workshop systemisch interveniëren met thema’s

Tijdens de eerste dag maken we kennis met het systemische kompas en de basishouding van TGI/Generatief Leiderschap. We oefenen onze waarneming, gewaarwording en ervaren zelf het verschil tussen een neutraal gespreksonderwerp en de appellerende werking van levende thema’s.

De tweede dag oefenen we aan de hand van eigen casuïstiek met het zelf vinden van de thema’s die er toe doen en met het thematisch interveniëren vanuit de basishouding. We koppelen het werken met thema’s aan de escalatieladder van Glasl en aan andere bemiddelingsmodellen.

De workshop is bestemd voor

Iedereen die in een ontspannen sfeer wil onderzoeken hoe je sturing kunt geven aan conflicten en mediation, persoonlijk en/of professioneel.

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan direct in voor deze workshop of lees meer over nascholing mediation en PE punten voor de MfN mediator.

inschrijven ❯❯❯