Basisopleiding mediation voor professionals

Bekleed je een functie waarin je regelmatig geconfronteerd wordt (of kan worden) met conflicten? Wil je conflict- en bemiddelingsvaardigheden opdoen? Wil je leren beter met conflicten om te gaan en deze om te zetten als motor voor groei en ontwikkeling? Wil je jezelf vestigen als mediator? Dan is een mediationopleiding bij Caleidoscoop Leertrajecten een uitgelezen kans om de capaciteiten waarover je beschikt aan te scherpen en ten volle te benutten.

Behaal je mediator certificaat tijdens onze 10-daagse basisopleiding mediation voor professionals. De Basisopleiding mediation voor professionals van Caleidoscoop Leertrajecten is MfN, SKJ, NVO en ADR erkend.

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:

* Conflict te herkennen en te benaderen vanuit holistisch perspectief en als (zelf)sturingsvraagstuk;
* Belangenperspectief als leidend principe te hanteren in conflicten;
* Te onderscheiden welke zaken zich voor mediation lenen en welke niet;
* Specifieke mediatonvaardigheden en –technieken toe te passen;
* De regie over een conflictgesprek te houden;
* Stap voor stap een mediation te doorlopen: van de vraag om informatie tot de daadwerkelijke mediation, van verwijzing tot eindovereenkomst;
* Om te gaan met emoties bij betrokkenen en zichzelf;
* Te bemiddelen met meer dan één mediator of partij;
* Het onderscheid tussen adviseren en informeren voortdurend in het oog te houden en toe te passen;
* De eigen houding ten opzichte van conflicten te bepalen, alsmede het effect daarvan op jouw rol als mediator;
* Persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren;
* Machtsverschillen in mediation te herkennen en te hanteren;
* Mogelijke verwarring tussen de rol van de (interne) mediator en de eigenlijke rol als professional in een specifieke organisatie te bewaken;
* Typische organisatieconflicten te herkennen en effectieve strategieën te bedenken;
* Onderhandelingen te voeren en te begeleiden.

Opbouw

Onze Basisopleiding mediation voor Professionals is ontwikkeld voor ieder die zich professioneel als mediator, eventueel geregistreerd in het mediationregister (MfN of ADR), met conflictbemiddeling en mediation bezighoudt of zich wil gaan bezighouden. Steeds vaker blijkt er behoefte aan een mediationopleiding, kennis en vaardigheden op het gebied van conflictbehandeling, zonder dat daarbij op voorhand behoefte bestaat aan registermediatorschap of opname in enig ander register voor mediators. Om optimaal aan te sluiten bij jouw behoefte, bieden wij de mediation opleiding aan in een modulaire opbouw. Het biedt jou als deelnemer de mogelijkheid een volledige opleiding tot mediator samen te stellen of die onderdelen te volgen die aansluiten bij jouw situatie en jouw behoefte.

De 10-daagse basisopleiding tot mediator bestaat uit:

 • Basisopleiding Conflict specialist
  Tijdens deze module, die bestaat uit 6 dagen / 12 dagdelen, leren de deelnemers alles over conflicten en hun dynamiek, het mediationproces en conflictbehandeling daarbinnen. Na afronding van deze module ontvang je het certificaat ‘Conflict specialist’. 
 • Basisopleiding Mediator, MfN-registratie en formele aspecten van mediation
  Daarna volgt de 4-daagse module. In deze module leren de deelnemers wat het inhoudt om register mediator te zijn, de onderhandelings- en afsluitingsfase in mediationgesprekken te begeleiden en de formele aspecten van het vak. Je ontvangt na afronding van deze module het certificaat ‘Mediator’ en hebt toegang tot registratie in het landelijke mediationregister.

Aanvullend kun je ervoor kiezen om direct bij inschrijving aan te geven dat je de opleiding af wil ronden met: 

 • Assessmenttraining (2 dagen)
  Ten slotte kunnen deelnemers de opleiding afronden met de assessmenttraining, indien zij wensen opgenomen te worden in het MfN of ADR register. Deze module bestaat uit 2 dagen / 4 dagdelen, waarin de focus ligt op de praktijk van mediation en voorbereiding op het afleggen van de vaardigheidstoets. Voor toelating in het register dien je twee examens af te leggen: een kennis- en vaardighedentoets. De de kennistoets is dit een multiple choice examen, de vaardighedentoets kan live worden afgelegd óf door middel van een video. Tijdens de training oefenen we intensief en maken we opnames van de rollenspelen met acteurs, die je later kunt terugkijken én (indien geschikt) mogelijk kunt gebruiken voor beoordeling.

Let op! 

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je dus de 10-daagse basisopleiding tot mediator te volgen (conflictspecialist en mediator). Na afronding van deze 2 modules ben je mediator. Wil je jezelf inschrijven in het Mfn-register dan volgt nog een derde stap; de assessmenttraining ter voorbereiding op het MfN examen.

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Doelgroep

De mediationopleiding is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten. De opleiding tot mediator is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achter­gronden geschikt en de gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt interessante en leerzame interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, vanuit eenzelfde werk- en denkniveau.

Het is niet nodig om hiervoor een juridische achtergrond of – ervaring te hebben!
Na afronding van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat 'Mediator'. Om in aanmerking te komen voor registratie in het register van de MfN of ADR kunnen deelnemers daarnaast op eigen initiatief een kennistoets en een assessment afleggen. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op deze toets. Voor het afleggen van het assessment adviseren wij onze aanvullende oefendag en assessmenttraining te volgen.

Leermethode

Wij bieden jou:


* Een professionele erkende opleiding.
* Goede balans tussen theorie en praktijk.
* Trainers zijn ervaren en gecertificeerde mediators, die tevens MfN assessor zijn.
* Intensieve begeleiding tijdens en ook na de opleiding.
* Wij werken met kleine groepen voor optimale leeromgeving.
* Participatie in kennis- en ontwikkelingsnetwerk en de mogelijkheid om een echte mediation met een ervaren mediator mee te lopen.
* 1x per jaar een gratis informatieve netwerkbijeenkomst, waarvoor je tevens PE of PO punten ontvangt.
* De deelnemers krijgen toegang geboden tot een digitale leeromgeving, waar zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang toe hebben.
* Tenslotte bieden wij u eveneens de mogelijkheid om na afloop van de gevolgde opleiding met ons te onderzoeken hoe u de opleiding en ontwikkeling op dit gebied wilt in- en/of voortzetten.
* Hoge slagingspercentages.

Dit is een afwisselende en interactieve mediationopleiding en ook als je (nog) niet de wens koestert om als mediator aan de slag te gaan, is dit een zeer effectieve opleiding. De verkregen inzichten en vaardigheden tijdens de opleiding zijn onmiddellijk inzetbaar en uiterst effectief toe te passen in jouw dagelijks werk.

Mediationopleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten vind je door heel Nederland. Onze jarenlange ervaring biedt de garantie op een gedegen en uiterst kwalitatieve opleiding.
In-company is mogelijk op aanvraag

Data

Kosten

€ 4.750,- Dit bedrag is vrijgesteld van btw, inclusief lunch en studiemateriaal. Exclusief lesboeken á € 110,-.
Bij inschrijving tot 6 weken voor aanvang ontvang je een vroegboekkorting á € 100,–.

Deelname aan deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget á € 1000,-. Wil je jezelf ook voor de assessmenttraining (module III) aanmelden, dan geldt de pakketprijs á € 5600,-. Geef in het 'opmerkingen' tekstvak aan dat je hier gebruik van wilt maken bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt. In dat geval geldt de pakketprijs.

Doelstelling

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:

* Conflict te herkennen en te benaderen vanuit holistisch perspectief en als (zelf)sturingsvraagstuk;
* Belangenperspectief als leidend principe te hanteren in conflicten;
* Te onderscheiden welke zaken zich voor mediation lenen en welke niet;
* Specifieke mediatonvaardigheden en –technieken toe te passen;
* De regie over een conflictgesprek te houden;
* Stap voor stap een mediation te doorlopen: van de vraag om informatie tot de daadwerkelijke mediation, van verwijzing tot eindovereenkomst;
* Om te gaan met emoties bij betrokkenen en zichzelf;
* Te bemiddelen met meer dan één mediator of partij;
* Het onderscheid tussen adviseren en informeren voortdurend in het oog te houden en toe te passen;
* De eigen houding ten opzichte van conflicten te bepalen, alsmede het effect daarvan op jouw rol als mediator;
* Persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren;
* Machtsverschillen in mediation te herkennen en te hanteren;
* Mogelijke verwarring tussen de rol van de (interne) mediator en de eigenlijke rol als professional in een specifieke organisatie te bewaken;
* Typische organisatieconflicten te herkennen en effectieve strategieën te bedenken;
* Onderhandelingen te voeren en te begeleiden.

Opbouw

Onze Basisopleiding mediation voor Professionals is ontwikkeld voor ieder die zich professioneel als mediator, eventueel geregistreerd in het mediationregister (MfN of ADR), met conflictbemiddeling en mediation bezighoudt of zich wil gaan bezighouden. Steeds vaker blijkt er behoefte aan een mediationopleiding, kennis en vaardigheden op het gebied van conflictbehandeling, zonder dat daarbij op voorhand behoefte bestaat aan registermediatorschap of opname in enig ander register voor mediators. Om optimaal aan te sluiten bij jouw behoefte, bieden wij de mediation opleiding aan in een modulaire opbouw. Het biedt jou als deelnemer de mogelijkheid een volledige opleiding tot mediator samen te stellen of die onderdelen te volgen die aansluiten bij jouw situatie en jouw behoefte.

De 10-daagse basisopleiding tot mediator bestaat uit:

 • Basisopleiding Conflict specialist
  Tijdens deze module, die bestaat uit 6 dagen / 12 dagdelen, leren de deelnemers alles over conflicten en hun dynamiek, het mediationproces en conflictbehandeling daarbinnen. Na afronding van deze module ontvang je het certificaat ‘Conflict specialist’. 
 • Basisopleiding Mediator, MfN-registratie en formele aspecten van mediation
  Daarna volgt de 4-daagse module. In deze module leren de deelnemers wat het inhoudt om register mediator te zijn, de onderhandelings- en afsluitingsfase in mediationgesprekken te begeleiden en de formele aspecten van het vak. Je ontvangt na afronding van deze module het certificaat ‘Mediator’ en hebt toegang tot registratie in het landelijke mediationregister.

Aanvullend kun je ervoor kiezen om direct bij inschrijving aan te geven dat je de opleiding af wil ronden met: 

 • Assessmenttraining (2 dagen)
  Ten slotte kunnen deelnemers de opleiding afronden met de assessmenttraining, indien zij wensen opgenomen te worden in het MfN of ADR register. Deze module bestaat uit 2 dagen / 4 dagdelen, waarin de focus ligt op de praktijk van mediation en voorbereiding op het afleggen van de vaardigheidstoets. Voor toelating in het register dien je twee examens af te leggen: een kennis- en vaardighedentoets. De de kennistoets is dit een multiple choice examen, de vaardighedentoets kan live worden afgelegd óf door middel van een video. Tijdens de training oefenen we intensief en maken we opnames van de rollenspelen met acteurs, die je later kunt terugkijken én (indien geschikt) mogelijk kunt gebruiken voor beoordeling.

Let op! 

Voor een geaccrediteerde opleiding tot MfN mediator dien je dus de 10-daagse basisopleiding tot mediator te volgen (conflictspecialist en mediator). Na afronding van deze 2 modules ben je mediator. Wil je jezelf inschrijven in het Mfn-register dan volgt nog een derde stap; de assessmenttraining ter voorbereiding op het MfN examen.

Doelgroep

De mediationopleiding is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten. De opleiding tot mediator is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achter­gronden geschikt en de gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt interessante en leerzame interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, vanuit eenzelfde werk- en denkniveau.

Het is niet nodig om hiervoor een juridische achtergrond of – ervaring te hebben!
Na afronding van de opleiding ontvangen de deelnemers een certificaat 'Mediator'. Om in aanmerking te komen voor registratie in het register van de MfN of ADR kunnen deelnemers daarnaast op eigen initiatief een kennistoets en een assessment afleggen. In deze opleiding wordt aandacht besteed aan de voorbereiding op deze toets. Voor het afleggen van het assessment adviseren wij onze aanvullende oefendag en assessmenttraining te volgen.

Leermethode

Wij bieden jou:


* Een professionele erkende opleiding.
* Goede balans tussen theorie en praktijk.
* Trainers zijn ervaren en gecertificeerde mediators, die tevens MfN assessor zijn.
* Intensieve begeleiding tijdens en ook na de opleiding.
* Wij werken met kleine groepen voor optimale leeromgeving.
* Participatie in kennis- en ontwikkelingsnetwerk en de mogelijkheid om een echte mediation met een ervaren mediator mee te lopen.
* 1x per jaar een gratis informatieve netwerkbijeenkomst, waarvoor je tevens PE of PO punten ontvangt.
* De deelnemers krijgen toegang geboden tot een digitale leeromgeving, waar zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang toe hebben.
* Tenslotte bieden wij u eveneens de mogelijkheid om na afloop van de gevolgde opleiding met ons te onderzoeken hoe u de opleiding en ontwikkeling op dit gebied wilt in- en/of voortzetten.
* Hoge slagingspercentages.

Dit is een afwisselende en interactieve mediationopleiding en ook als je (nog) niet de wens koestert om als mediator aan de slag te gaan, is dit een zeer effectieve opleiding. De verkregen inzichten en vaardigheden tijdens de opleiding zijn onmiddellijk inzetbaar en uiterst effectief toe te passen in jouw dagelijks werk.

Mediationopleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten vind je door heel Nederland. Onze jarenlange ervaring biedt de garantie op een gedegen en uiterst kwalitatieve opleiding.
In-company is mogelijk op aanvraag

Data & locaties

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Kosten

€ 4.750,- Dit bedrag is vrijgesteld van btw, inclusief lunch en studiemateriaal. Exclusief lesboeken á € 110,-.
Bij inschrijving tot 6 weken voor aanvang ontvang je een vroegboekkorting á € 100,–.

Deelname aan deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget á € 1000,-. Wil je jezelf ook voor de assessmenttraining (module III) aanmelden, dan geldt de pakketprijs á € 5600,-. Geef in het 'opmerkingen' tekstvak aan dat je hier gebruik van wilt maken bij je aanmelding. Dan zorgen wij ervoor dat dit in orde wordt gemaakt. In dat geval geldt de pakketprijs.

Basisopleiding tot mediator

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.