Voorwaarden bij mediation

Voorwaarden bij mediation

Om een mediationtraject succesvol te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden waar de betrokken partijen en de mediator rekening mee moeten houden. Deze voorwaarden worden voorafgaand aan de mediation aan partijen tijdens het intakegesprek toegelicht.

De belangrijkste (de vijf v’s) worden hieronder opgesomd:

 • Vrijwilligheid
  Deelname is vrijwillig. Dus zodra één van de partijen niet meer verder wil, kan diegene stoppen.

 • Vertrouwelijkheid
  Zaken die binnen de mediation besproken worden, zijn vertrouwelijk. Willen de betrokken partijen buiten de mediation met anderen praten over de mediation (bijvoorbeeld hun echtgenoot, een vriend, een leidinggevende of de vakbond), dan kan dit alleen als partijen dit elkaar toestaan. Ook de mediator is gehouden aan de vertrouwelijkheid eis. De verslagen van mediationgesprekken zijn eveneens vertrouwelijk.

 • Veiligheid
  Betrokkenen moeten binnen de mediation in openheid met elkaar kunnen communiceren en moeten daarbij niet bang zijn dat uitspraken later tegen hen worden gebruikt. Iedereen moet zich veilig voelen. Een mondelinge afspraak is dus ook niet geldig (alleen de schriftelijke aan het einde van het proces).

 • Verantwoordelijkheid
  De betrokken partijen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de manier waarop ze het conflict willen oplossen. De mediator geeft partijen de ruimte zelf besluiten te nemen met betrekking tot de vraag wat voor hen een aanvaardbare oplossing is. Niets doen is dus geen optie.

 • Vertrouwen
  Vertrouwen in de mediator is van groot belang voor het slagen van het mediationproces. De klik tussen mediator en de partijen is daarvoor het belangrijkste.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.