Omgaan met verschillen (basisopleiding conflictvaardigheid)

Basisopleiding conflictvaardigheid
Ieder mens is verschillend. Je denkt, voelt, neemt dingen waar en herinnert dingen anders dan anderen. Dat is waardevol omdat we elkaar versterken! Echter, die verschillen kunnen ook leiden tot onderling gedoe. Want niet iedereen heeft altijd dezelfde behoefte of hetzelfde belang. Dat is helemaal niet erg. Wij geloven dat verschillen en bijbehorende spanning onlosmakelijk verbonden zijn aan samenwerking. En dat ze kunnen leiden tot waardevolle samenwerking als je er met elkaar ruimte voor maakt.

Met alle ontwikkelingen in onze maatschappij en binnen organisaties zien wij dat er afgelopen jaren iets anders van mensen gevraagd wordt. Het gaat veel over eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, zelforganisatie en werkgeluk. Al deze ontwikkelingen vragen iets van jou als professional en van jou in relatie tot je collega’s of je team. Om hier antwoord op te geven, ben je op zoek naar meer bewustzijn op de verschillen in jezelf. En wil je je vermogen om verschillen productief te maken en constructief om te gaan met conflicten vergroten.

Zelfbewustzijn, aandacht en ruimte geven aan verschillen is de basis voor het goede en moedige gesprek en de meerwaarde van deze hybride opleiding. Die bestaat uit een module e-learning gevolgd door een klassikale praktijkdag

Doelstelling

Het resultaat na deze opleiding voor jou is::
* Je leert een conflict zo snel mogelijk te (h)erkennen;
* Je hebt een beter zicht- en bewustzijn op conflicten, hun oorsprong en dynamiek;
* Begrijpt waarom en hoe het conflict oploopt (escaleert);
* Herkent beter wat conflicten en hun dynamiek met jou doen;
* Leert hoe je verschillende methoden en technieken kunt gebruiken om over te brengen wat je wilt, zonder dat de situatie verslechtert;
* Weet hoe je de verschillende standpunten en situaties kunt verduidelijken, zodat er zicht ontstaat op achterliggende behoeften en belangen;
* Weet waar je grenzen liggen bij het oplossen van een conflict en wanneer je hulp van derden in moet roepen;
* Je weet (beter) je weg te vinden in de ondersteuningsmogelijkheden bij conflicten binnen jouw organisatie.

Opbouw

Na inschrijving krijg je toegang tot de e-learning module. Deze module kun je zelfstandig, op een willekeurige plek en in je eigen tempo volgen.

Na deelname aan de e-learning en gewenste trainingsdag komt de follow-up vrij. Dit is een afsluitende e-learning waarin kort wordt teruggekeken op de gehele (blended) training en waarin je reflecteert op jouw eigen praktijk en ontwikkeling.

In de trainingsdag zul je de complexiteit van conflicten gaan ervaren en zien dat het niet altijd zo makkelijk is als de theorie beschrijft.  Tijdens een klassikale trainingsdag zal gekeken worden naar verbeterpunten voor jou persoonlijk, voor jouw team of afdeling en een verdieping maken van het geleerde tijdens de e-learning: hoe op een professionele manier opgedane kennis van de e-learning in de praktijk te gebruiken (door middel van o.a. oefeningen).

PE-punten

Op aanvraag

Doelgroep

Een open inschrijving: voor ieder die wil leren over conflicten en hoe ermee om te gaan, mediation en conflicthantering, individueel, privé of in teams. Ook in-company mogelijk.

Wij gaan bij de deelnemers uit van een werk- en denkniveau HBO.

Leermethode

De opleiding start met een hoog kwalitatieve e-learning van gemiddeld 1,5 uur en een follow up van ongeveer 15 minuten.

Als resultaat van de E-learning wordt jouw leerwens op gebied van conflictvaardigheid duidelijk gemaakt:
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van mijn huidige omgang met conflicten?
- Wat wil ik verbeteren in mijn omgang met conflicten, wat wil daarover tijdens de praktijkdag leren?

Concrete casuïstiek uit jouw praktijk vormt samen met jouw leervraag het vertrekpunt voor de praktijkdag.
Daar word praktisch(er) gemaakt wat je in de e-learning ontdekt hebt en een koppeling gemaakt met het dagelijks werk in jouw werkomgeving.

Wanneer jij meer conflictvaardig bent, kun je conflicten sneller herkennen en constructief maken. Met positieve effecten tot gevolg, zoals meer plezier op het werk, jouw persoonlijk geluk en gezondheid vergroten en het verbeteren van de manier waarop jij diensten verleent.

Data

Kosten

Voor E-learning en praktijkdag 625,-

Doelstelling

Het resultaat na deze opleiding voor jou is::
* Je leert een conflict zo snel mogelijk te (h)erkennen;
* Je hebt een beter zicht- en bewustzijn op conflicten, hun oorsprong en dynamiek;
* Begrijpt waarom en hoe het conflict oploopt (escaleert);
* Herkent beter wat conflicten en hun dynamiek met jou doen;
* Leert hoe je verschillende methoden en technieken kunt gebruiken om over te brengen wat je wilt, zonder dat de situatie verslechtert;
* Weet hoe je de verschillende standpunten en situaties kunt verduidelijken, zodat er zicht ontstaat op achterliggende behoeften en belangen;
* Weet waar je grenzen liggen bij het oplossen van een conflict en wanneer je hulp van derden in moet roepen;
* Je weet (beter) je weg te vinden in de ondersteuningsmogelijkheden bij conflicten binnen jouw organisatie.

Opbouw

Na inschrijving krijg je toegang tot de e-learning module. Deze module kun je zelfstandig, op een willekeurige plek en in je eigen tempo volgen.

Na deelname aan de e-learning en gewenste trainingsdag komt de follow-up vrij. Dit is een afsluitende e-learning waarin kort wordt teruggekeken op de gehele (blended) training en waarin je reflecteert op jouw eigen praktijk en ontwikkeling.

In de trainingsdag zul je de complexiteit van conflicten gaan ervaren en zien dat het niet altijd zo makkelijk is als de theorie beschrijft.  Tijdens een klassikale trainingsdag zal gekeken worden naar verbeterpunten voor jou persoonlijk, voor jouw team of afdeling en een verdieping maken van het geleerde tijdens de e-learning: hoe op een professionele manier opgedane kennis van de e-learning in de praktijk te gebruiken (door middel van o.a. oefeningen).

Doelgroep

Een open inschrijving: voor ieder die wil leren over conflicten en hoe ermee om te gaan, mediation en conflicthantering, individueel, privé of in teams. Ook in-company mogelijk.

Wij gaan bij de deelnemers uit van een werk- en denkniveau HBO.

Leermethode

De opleiding start met een hoog kwalitatieve e-learning van gemiddeld 1,5 uur en een follow up van ongeveer 15 minuten.

Als resultaat van de E-learning wordt jouw leerwens op gebied van conflictvaardigheid duidelijk gemaakt:
- Wat zijn de sterke en zwakke punten van mijn huidige omgang met conflicten?
- Wat wil ik verbeteren in mijn omgang met conflicten, wat wil daarover tijdens de praktijkdag leren?

Concrete casuïstiek uit jouw praktijk vormt samen met jouw leervraag het vertrekpunt voor de praktijkdag.
Daar word praktisch(er) gemaakt wat je in de e-learning ontdekt hebt en een koppeling gemaakt met het dagelijks werk in jouw werkomgeving.

Wanneer jij meer conflictvaardig bent, kun je conflicten sneller herkennen en constructief maken. Met positieve effecten tot gevolg, zoals meer plezier op het werk, jouw persoonlijk geluk en gezondheid vergroten en het verbeteren van de manier waarop jij diensten verleent.

Data & locaties

PE-punten

Op aanvraag

Kosten

Voor E-learning en praktijkdag 625,-

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.