Hoe word je mediator?

Hoe word je geregistreerd mediator?

Mediator is een vrij beroep en iedere professional kan zich met behulp van onze opleidingen tot mediator ontwikkelen.

Er bestaan in Nederland twee kwaliteitsregisters (MfN en ADR) waarvoor je jezelf, door middel van onze opleidingen, kunt kwalificeren. Daaraan worden specifieke eisen gesteld:

  1. Je volgt de opleiding tot mediator, behaalt je certificaat en gaat aan de slag als een professional.
  2. Na behalen certificaat laat je je registreren bij een instantie die de kwaliteitsnormen bewaakt (zoals het MfN register of het ADR register).

Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen die dat wil, kan zich als zodanig aanprijzen en aanbieden. In de praktijk, echter, moet je registermediator zijn om het vak daadwerkelijk te kunnen uitoefenen. 

Assessmenttraining - Basisopleiding tot mediator module 3 Caleidoscoop Leertrajecten

1. Je volgt de opleiding tot mediator

De eerste stap naar professioneel mediator is het volgen van de basisopleiding mediation voor professionals. Deze basisopleiding bestaat uit twee modules:

  1. Module 1: Basisopleiding conflictspecialist
    Je leert alles over conflicten en hun dynamiek, het mediationproces en conflictbehandeling daarbinnen.
  2. Module 2: Basisopleiding mediator, MfN-registratie en formele aspecten van mediation
    Je leert wat het inhoudt om register mediator te zijn, de onderhandelings- en afsluitingsfase in mediationgesprekken en de formele aspecten van het vak.

Na afronding van deze twee modules ontvang je het certificaat 'Mediator' en je hebt toegang tot registratie in het landelijke mediationregister.

 

Stories By Josan Bascule 03 22 139 Websize

2. Je wordt register mediator

Je hebt de basisopleiding mediation voor professionals afgerond. Je hebt daarmee het certificaat mediator in je bezit. Je voldoet aan de opleidingseis voor register-mediator en je hebt toegang tot de examens voor toelating in het MfN en ADR mediation register.

Hoe ziet jouw volgende stap eruit?
Ben je na het afronden van de erkende basisopleiding tot mediator enthousiast geworden en wil je een eigen mediationpraktijk starten? Dan draagt het enorm bij aan je professionaliteit om jezelf te registreren als register mediator.

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. inschrijving in het MfN register of
  2. inschrijving in het ADR mediation register.

We zetten beide mogelijkheden voor je op een rijtje.

Stories By Josan Bascule 03 22 89 Websize

Toelating tot MfN register

Om toegelaten te worden tot het MfN register dien je twee examens af te leggen: een kennistoets en een vaardigheidstoets. De vaardigheidstoets wordt ook wel het assesment genoemd. Dit assessment kun je live afleggen of door middel van een ingezonden video.

Let op! Na afronding van de basisopleiding mediation voor professionals heb je twee jaar de tijd om voor zowel het theorie-examen als het assessment te slagen, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen en je te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Deze stichting beheert en onderhoudt het MfN-register.

Module 3 van onze basisopleiding tot mediator is de ideale voorbereiding op de MfN vaardigheidstoets. Tijdens twee intensieve trainingsdagen worden er opnames gemaakt, die je – indien de video geschikt is – later kunt gebruiken als examen. Het is een compacte en leerzame oplossing voor je video assessment of een goede voorbereiding voor de video en het live assessment.

Beroepsprofiel MfN register mediator
Stories By Josan Bascule 03 22 138 Websize

Toelating tot ADR register

Om toegelaten te worden tot het ADR register dien je de toepasselijke toelatingsaudit(s) succesvol af te ronden. Een goede manier om je hierop voor te bereiden is het mentoraat. Het mes snijdt hier aan twee kanten; enerzijds word je als startende mediator ondersteund en gestimuleerd in je ‘mediator zijn’ in de dagelijkse praktijk. Anderzijds kwalificeer je jezelf tijdens de mentoraatsperiode van 24 maanden (onder voorwaarden) ook voor registratie bij het ADR register.

Tijdens het mentoraat zijn er vier vaste reflectiemomenten (toetsmomenten) gericht op persoonlijke ontwikkeling en professionele (ondernemers-)ontwikkeling. Door middel van een digitaal dossier wordt na ieder toetsmoment een verslag opgesteld. De mentor houdt dit dossier bij. Mits voldoende, kwalificeert het eindverslag als vaardighedentoets waardoor een assessment niet meer nodig is. Dit geldt alleen wanneer je tot het ADR-register wilt toetreden als full certified mediator of als je associate certificaathouder bent en certified professional wilt worden. Een theorie-examen is hier wel een voorwaarde. 

Het mentoraat start op het door jouw gewenste moment en heeft een doorlooptijd van 2 jaar.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.