Conflictvaardig leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd even makkelijk om (alle) conflicten op te lossen. Ten eerste omdat conflictbehandeling een bepaalde professionele ontwikkeling en vaardigheden vraagt. Ten tweede omdat je als leidinggevende dikwijls zelf betrokken bent. Ervaar je als leidinggevende dat het omgaan met conflictdynamiek en conflictgedrag veel moeite kost en aandacht van je vraagt? Heb je in je team medewerkers die door hun communicatie- en conflictgedrag zorgen voor spanning of juist aanleiding daarvoor zijn? Wil jij als leidinggevende daar zelfbewust en passend mee om kunnen gaan en doortastend in kunnen optreden? Dan is de opleiding Conflictvaardig leidinggeven voor jou gemaakt. 

Doelstelling

Deze tweedaagse opleiding helpt je om jezelf beter te begrijpen en te sturen in conflicten en conflictbehandeling.
Je wordt je bewust van je eigen perspectief op conflicten en maakt kennis met ons perspectief op conflict als interactie van verschillen en motor voor groei en ontwikkeling. Na de opleiding kun je conflicten en hun psychosociale dynamiek beter begrijpen en diagnosticeren. Daarop voortbouwend krijg je concrete methoden en vaardigheden aangereikt die je waardevolle mogelijkheden bieden voor conflictbehandeling en -oplossing, waarbij behoeften en belangen vertrekpunt zijn. Je leert hoe je met behulp van het ‘vier kwadranten concept’ in spanningsvolle gesprekken belangrijke keerpunten (t.a.v. zienswijzen, emoties en behoeften) tot stand kunt brengen.


Je leert:
* Je eigen conflictpatronen te herkennen en te adresseren.
* Escalatie dynamieken en -fasen te (h)erkennen.
* Conflictdiagnose toepassen bij conflicten tussen personen, in teams en tussen teams
* Vormgeven van een ‘passende aanpak’ van conflictbehandeling
* Mijn rol als leidinggevende in conflicten competent invulling geven
* Methoden en vaardigheden om conflictinterventies in te zetten (mediation, procesbegeleiding, onderhandelen, gespreksvaardigheden, etc..)

Opbouw

Sommige leidinggevenden interveniëren bij conflicten, maar het levert niet het gewenste positieve resultaat. Anderen zijn van mening dat conflicten alleen maar energie kosten. Ze gaan ze uit de weg in de hoop dat een conflict zich vanzelf oplost. In deze opleiding helpen we je om conflicten zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en ze laagdrempelig –zo dicht mogelijk bij de bron– aan te pakken. Kortom, dat een conflict functioneel wordt gemaakt en kan worden ingezet als motor voor groei en ontwikkeling.

 • Systeembenadering van verschillen en conflicten.
 • (H)erkennen van eigen communicatiepatronen.
 • Het ‘vier kwadranten-concept’ kennen en kunnen toepassen in verschillende gesprekssituaties.
 • Kennismaken met het concept van de vier C’s en ‘positieve grensbewaking’ (helpen) toepassen in communicatieprocessen.
 • Lichaamstaal en non-verbale signalen leren interpreteren.
 • De eigen conflictstijl onderzoeken en verbinden met wat in persoonlijke ontwikkeling goed en minder goed geleerd is ten aanzien van conflicten en de omgang daarmee.
 • Het ontstaan van en de verschillende verschijningsvormen van conflicten (warme en koude) leren (h)erkennen en daar op een passende manier mee omgaan.
 • Leren onderscheid maken tussen functionele en disfunctionele conflicten en de remmende of stimulerende werking daarvan.
 • Escalatiefasen en -dynamieken van conflicten leren inschatten en diagnosticeren.
 • Conflict oplossende communicatievaardigheden leren toepassen – keerpunten in interactie en communicatie tot stand brengen.
 • Nieuwe conflicten creëren/aanmoedigen of confrontatie van ‘braaf’ gedrag.

PE-punten

12 MfN PE punten in categorie 1a

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en managers in organisaties, coaches, supervisors en organisatieadviseurs die hun conflictvaardigheden willen verbeteren.


Deze opleiding wordt ook in-company gegeven.

Leermethode

De kunst van samenwerken in teams is om afgestemd op de taak, de verschillen van- en tussen mensen optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Dat leidt vaak onbewust en ongewild tot spanning en conflicten. Samen werken aan conflictbestendige teams is een opdracht voor de leidinggevende. Conflictvaardig leidinggeven betekent aandacht hebben voor de conflictueuze dynamiek van ontwikkelen; jezelf uitspreken en teamleden aanspreken, juist ook als het spannend is.

Data

Kosten

€ 1.100,- vrijgesteld van btw.
Inclusief lunch en studiemateriaal.

Doelstelling

Deze tweedaagse opleiding helpt je om jezelf beter te begrijpen en te sturen in conflicten en conflictbehandeling.
Je wordt je bewust van je eigen perspectief op conflicten en maakt kennis met ons perspectief op conflict als interactie van verschillen en motor voor groei en ontwikkeling. Na de opleiding kun je conflicten en hun psychosociale dynamiek beter begrijpen en diagnosticeren. Daarop voortbouwend krijg je concrete methoden en vaardigheden aangereikt die je waardevolle mogelijkheden bieden voor conflictbehandeling en -oplossing, waarbij behoeften en belangen vertrekpunt zijn. Je leert hoe je met behulp van het ‘vier kwadranten concept’ in spanningsvolle gesprekken belangrijke keerpunten (t.a.v. zienswijzen, emoties en behoeften) tot stand kunt brengen.


Je leert:
* Je eigen conflictpatronen te herkennen en te adresseren.
* Escalatie dynamieken en -fasen te (h)erkennen.
* Conflictdiagnose toepassen bij conflicten tussen personen, in teams en tussen teams
* Vormgeven van een ‘passende aanpak’ van conflictbehandeling
* Mijn rol als leidinggevende in conflicten competent invulling geven
* Methoden en vaardigheden om conflictinterventies in te zetten (mediation, procesbegeleiding, onderhandelen, gespreksvaardigheden, etc..)

Opbouw

Sommige leidinggevenden interveniëren bij conflicten, maar het levert niet het gewenste positieve resultaat. Anderen zijn van mening dat conflicten alleen maar energie kosten. Ze gaan ze uit de weg in de hoop dat een conflict zich vanzelf oplost. In deze opleiding helpen we je om conflicten zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en ze laagdrempelig –zo dicht mogelijk bij de bron– aan te pakken. Kortom, dat een conflict functioneel wordt gemaakt en kan worden ingezet als motor voor groei en ontwikkeling.

 • Systeembenadering van verschillen en conflicten.
 • (H)erkennen van eigen communicatiepatronen.
 • Het ‘vier kwadranten-concept’ kennen en kunnen toepassen in verschillende gesprekssituaties.
 • Kennismaken met het concept van de vier C’s en ‘positieve grensbewaking’ (helpen) toepassen in communicatieprocessen.
 • Lichaamstaal en non-verbale signalen leren interpreteren.
 • De eigen conflictstijl onderzoeken en verbinden met wat in persoonlijke ontwikkeling goed en minder goed geleerd is ten aanzien van conflicten en de omgang daarmee.
 • Het ontstaan van en de verschillende verschijningsvormen van conflicten (warme en koude) leren (h)erkennen en daar op een passende manier mee omgaan.
 • Leren onderscheid maken tussen functionele en disfunctionele conflicten en de remmende of stimulerende werking daarvan.
 • Escalatiefasen en -dynamieken van conflicten leren inschatten en diagnosticeren.
 • Conflict oplossende communicatievaardigheden leren toepassen – keerpunten in interactie en communicatie tot stand brengen.
 • Nieuwe conflicten creëren/aanmoedigen of confrontatie van ‘braaf’ gedrag.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en managers in organisaties, coaches, supervisors en organisatieadviseurs die hun conflictvaardigheden willen verbeteren.


Deze opleiding wordt ook in-company gegeven.

Leermethode

De kunst van samenwerken in teams is om afgestemd op de taak, de verschillen van- en tussen mensen optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Dat leidt vaak onbewust en ongewild tot spanning en conflicten. Samen werken aan conflictbestendige teams is een opdracht voor de leidinggevende. Conflictvaardig leidinggeven betekent aandacht hebben voor de conflictueuze dynamiek van ontwikkelen; jezelf uitspreken en teamleden aanspreken, juist ook als het spannend is.

Data & locaties

PE-punten

12 MfN PE punten in categorie 1a

Kosten

€ 1.100,- vrijgesteld van btw.
Inclusief lunch en studiemateriaal.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.