Privacybeleid

Privacybeleid Caleidoscoop Leertrajecten

Dit is de privacyverklaring van Caleidoscoop Leertrajecten, onderdeel van BasculeGroep BV, gevestigd aan Pater van den Elsenlaan 43, 5462 GG Veghel. BasculeGroep BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en zal daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels naleven die voortvloeien uit de AVG. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

Als u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens, als u gebruik wilt maken van uw in deze privacyverklaring genoemde rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), of andere wet- en regelgeving over persoonsgegevens of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Mevrouw D. Delleman is de Functionaris Gegevensbescherming van BasculeGroep BV, zij is bereikbaar via info@caleidoscoop.nu of 0413-321783.

Wij vinden het bij Caleidoscoop Leertrajecten erg belangrijk dat er goed en zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom leggen wij hieronder uit waarom en welke gegevens wij verzamelen. Wij gaan daarbij altijd vertrouwelijk met uw gegevens om.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Caleidoscoop Leertrajecten verwerkt uw persoons- en contactgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Dit doen we in de basis omdat we u, maar ook anderen die relevant zijn, zo goed mogelijk van dienst willen zijn. Tijdens de Assessmenttraining wordt gewerkt met beeldmateriaal in verband met kwalificaties ten behoeve van het video-examen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Caleidoscoop Leertrajecten bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden ook niet langer dan strikt nodig is bewaard volgens de geldende richtlijnen van de door ons aangesloten beroepsverenigingen, die ons dit verplicht stellen. Uw gegevens worden opgeslagen in ons CMS-opleidingssysteem Coachview, de nieuwsbrief-database van Mailchimp en digitale leeromgeving.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij werken op volledig vertrouwelijke basis met alle aan ons verstrekte gegevens. Caleidoscoop Leertrajecten verkoopt uw gegevens niet aan derden. We verstrekken deze gegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Met aangesloten bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Uw gegevens worden bewaard tot onze diensten zijn geleverd en de termijn van de beroepsvereniging is verlopen, of tot u aangeeft dat u bijvoorbeeld niet langer onze nieuwsbrieven wilt ontvangen. Uitschrijven is in dat geval mogelijk door onderaan de e-mails op ‘uitschrijven’ te klikken. U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, zonder opgaaf van reden. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BasculeGroep BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek hiervoor sturen naar info@caleidoscoop.nu.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, indien ze bij ons bekend zijn
– NAW en contactgegevens van prospects en klanten
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Organisatienaam, functie/beroep
– Registratienummer beroepsvereniging
– Betaalgegevens
– Dieetwensen
– Beeldmateriaal tijdens de Assessmenttraining (video examen)
– Examenopdrachten ten behoeve van het behalen van uw Familymediator accreditatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Caleidoscoop Leertrajecten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van informatie,  nieuwsbrieven over onze diensten en/of brochure(s), lesmateriaal
– U te kunnen bereiken, indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om onze diensten te leveren
– Om rekening te kunnen houden met uw voorkeuren en wensen tijdens lesdagen
– Onderwijs digitaal en aanvullend studiemateriaal beschikbaar te stellen
– Om ons contact te onderhouden na deelname en u te begeleiden bij verdere ontwikkeling
– U voor te bereiden/deel te laten nemen aan examen(s)
– Het afhandelen van uw permanente educatie en/of registratie
– Caleidoscoop Leertrajecten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de dienstverlening, audits, betaling en belastingaangifte

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Caleidoscoop Leertrajecten gebruikt alleen technische en functionele cookies, die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt uzelf afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen, via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Caleidoscoop Leertrajecten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor personen voor wie dat relevant is. Dit doen we door technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen te implementeren.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@caleidoscoop.nu of 0413-321783. Voor meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen: zie artikelen 15 tot en met 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Aarzel nooit om contact met ons op te nemen bij onduidelijkheid of aanvullende vragen, wij staan altijd voor u klaar.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.