Onze visie

Stories By Josan Bascule 03 22 75 Websize (2)

Visie

Conflicten ontstaan en blijven in stand als gevolg van interactie van verschillen. Conflicten zijn niet alleen een deel van de sociale werkelijkheid. Ze zijn ook, mits constructief gehanteerd, een instrument voor ontwikkeling en innovatie.

Conflicten zijn een krachtig signaal dat verandering noodzakelijk is. Ze thematiseren verschillen en zijn dus bij uitstek een aangrijpingspunt om creativiteit, teamspirit en zingeving aan te spreken en te ontwikkelen. Constructieve conflicten, dat wil zeggen de juiste conflicten op een goede manier aangaan, zijn een innovatief instrument in het ontwikkelingsproces van mensen, samenwerkingsverbanden en maatschappij. Conflicten zijn nuttig en dat kun je leren!

Onze visie is dat we conflicten beschouwen als een bron voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk dat zich laat organiseren en faciliteren.

Stories By Josan Bascule 03 22 119 Websize

Missie

Onze missie is om mensen, teams en organisaties te helpen om conflicten te accepteren als een normaal en potentieel gezond aspect van hun leven en werken.

Met conflicten omgaan op een effectieve, moedige en productieve manier is: elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn en leiderschap daarin individueel en collectief opnemen en ontwikkelen. Dit draagt bij aan een samenwerking waarin (werk-)plezier en resultaat samengaan. Daardoor kan men de geweldige kracht van verschillen ontdekken en benutten.

Met mediation zoeken we de verbinding over de verschillen heen. Met respect voor de verschillen. We leren van conflicten. Sterker nog deze conflicten vormen de basis voor ontwikkeling, groei en begrip. Het gaat hierbij niet om goed of fout. Wij leiden professionals op om het verschil te maken. Waarbij jij als mens het belangrijkste instrument bent. Je leert naar conflicten te kijken en voegt daar als professioneel mediator jouw meerwaarde aan toe. 

Stories By Josan Bascule 03 22 115 Websize

Waarden

Respect, verantwoordelijkheid en vrijheid zijn de drie waarden in de filosofie van Caleidoscoop Leertrajecten. Mensen die elkaar respecteren en inzicht hebben in elkaars verantwoordelijkheden, zullen tegengestelde belangen niet laten escaleren in onbeheersbare conflicten. Dat is niet altijd even eenvoudig.

Door met en aan elkaar te leren dat conflicten juist mogelijkheden bieden, wordt vrijheid gecreëerd om anders met verschillen om te gaan. Hoe groter ons vermogen tot handelen, des te beter de resultaten waartoe onze vrijheid kan leiden.

Als conflicten uit de hand zijn gelopen, is het terugbrengen van het wederzijdse respect en erkenning van elkaars verantwoordelijkheden de eerste, essentiële stap naar een duurzame oplossing.

De zin van conflict

Oprichter Bas Delleman vertelt over de zin van conflict:

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.