Over ons

Over Caleidoscoop Leertrajecten

Wij zijn een ervaren en innovatief opleidingsinstituut dat sinds de oprichting in 2003 organisaties helpt bij mediation, conflict, samenwerken en leiderschap. Dit doen wij door onderzoek, advies en opleiding en leertrajecten, met behulp van conflictmanagement en mediationtechnieken.

informatiebijeenkomst opleiding tot mediator - basisopleiding mediation voor professionals Caleidoscoop Leertrajecten

Conflicten als sturingsvraagstuk

Caleidoscoop Leertrajecten beschouwt conflicten als motor voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk. We helpen mensen, teams en organisaties conflicten te accepteren als een normaal en potentieel gezond aspect van hun leven en werken. We leren hen met conflicten om te gaan op een effectieve, moedige en productieve manier.

Uniek aan onze opleidingen is dat wij je leren als professional, op basis van verschillen, het verschil te maken. Je leert ontwikkelen vanuit de mogelijkheden die een conflict(potentieel) biedt. Dit draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling maar ook aan het leggen van verbindingen en groei. 

Dit doen wij met onze unieke uitgangspunten: het Caleidoscoopmodel. 

Naar Caleidoscoopmodel

Een conflictpotentieel is een ontwikkelpotentieel

Conflicten zijn een verschijningsvorm van verschillen. Conflicten constructief maken, aanspreekbaar zijn en elkaar aanspreken, biedt de toegang tot de geweldige kracht van verschillen. Zo leiderschap opnemen en ontwikkelen draagt bij aan een samenwerking waarin werkplezier en resultaat samengaan. Caleidoscoop Leertrajecten helpt je een constructieve conflictcultuur te ontwikkelen met behulp van conflictmanagement en mediationtechnieken.

Wij richten ons op professionals, op professionele organisaties en op iedereen die in zijn of haar rol met conflicten te maken krijgt. De focus ligt daarbij op de wisselwerking tussen de organisatie, de complexe context en het functioneren van het individu.

Zij hebben gemeenschappelijke kenmerken zoals:

  • Afhankelijkheidsrelaties (zowel voor de klant als voor de financier)
  • Politieke sturing
  • Diensten/serviceorganisaties
  • Grote scheiding tussen beleid en uitvoering
  • Grillige niet voorspelbare irrationele processen
  • Betrekking hebben op vitale maatschappelijke functies

Onze opleidingen kenmerken zich doordat de focus niet ligt op het oplossen het conflict maar op het op de juiste wijze leren omgaan met een conflict. Wij leren je 'conflict competenter' te zijn. We kijken naar mediation als metafoor op een op behoefte georiënteerde manier van conflicthantering. Waarbij we een conflictpotentieel zien als een ontwikkelpotentieel.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.