Publicaties en downloads

Publicaties over conflict, mediation en leiderschap

Op deze pagina vind je een aantal publicaties en artikelen over mediation, samenwerking, conflict en leiderschap van de hand van de trainers en adviseurs van Caleidoscoop Leertrajecten.

Overige publicaties

Mediation(vaardigheden) bij de overheid

 • Een luisterend oor. Over het inzetten van mediationvaardigheden, handreiking voor de overheid. April 2008, Ministerie van BZK – Bekijk de brochure

 • Stappenplan mediationvaardigheden, 2009 Ministerie van BZK – Bekijk de brochure

 • Prettig contact met de overheid. Praktische handreiking voor het inzetten van mediationvaardigheden – www.rijksoverheid.nl –  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties / mediationvaardigheden, deel 1, 2 en 3. Ministerie van BZK – www.prettigcontactmetdeoverheid.nl

Downloads

Mediation downloads

Op deze pagina tref je zinvolle mediation downloads aan, bruikbaar voor je mediationpraktijk of -studie:

Gesubsidieerde mediation

Mediation brochure

Boeksamenvattingen

Over bemiddeling, conflict en leiderschap worden veel boeken geschreven. Enkele boeken hebben we voor je samengevat. Het aantal boeksamenvattingen breidt voortdurend uit. Dus kom gerust nog een keer terug!

 • Samenvatting van het boek ‘ De dynamiek van conflictoplossing’  Bernard Mayer.
  “Het begrijpen van conflicten is de basis voor haar hantering en oplossing! Doel van het boek is het aanbieden van praktische ideeën om mensen te helpen te begrijpen en te hanteren. Mediators en anderen die zich met conflicten bezig houden niet primair in en vanuit de theorie Zij zetten in hun werk een combinatie in van persoonlijke vaardigheden, inhoudelijke kennis en praktische concepten.  

 • Samenvatting van het boek ‘ Beyond neutrality’  Bernard Mayer.
  “Bernard Mayer schrijft dit boek als vervolg op zijn eerste boek ‘The dynamics of conflict resolution’. In dat boek verkent hij onderliggende concepten voor conflict en de hantering daarvan, die hij waardevol acht voor conflictprofessionals in diverse arena’s. In dit boek nodigt hij uit om dieper na te denken over de rol, de impact, de uitgangspunten, aannames en de doelen.Door dat te doen, is zijn overtuiging, kunnen we de beperkingen doorbreken in de potentie om mensen en organisaties te helpen bij conflicten, die we, als mediators met naam, ervaren.

 • Samenvatting van het boek  ‘Conflict Crisis Catharsis’ Friedrich Glasl.
  “In zijn boeken Kofliktmanagement (2004), Help! Conflicten: heb ik een conflict of heeft het conflict mij? (2001) en Mediation in Bewegung (2007) heeft Glasl een uiteenzetting gegeven van zijn theoretische basismethoden en technieken voor van sociale conflicten. doeltreffendheid van deze aanpak staat of valt echter met de geesteshouding waarmee iemand – als partij in het conflict of als professionele hulpverlener – een conflict benaderd. In dit boek gaat hij dieper in op die geesteshouding. 

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.