MEDIATOR WORDEN

Je wilt mediator worden

Kom je in je professie weleens een conflict tegen? Of wil je er beter mee om leren gaan. Of zou je zelfs van conflicten je werk willen maken?

Conflicten horen bij het leven. Ze komen overal en altijd voor, groot of klein. In de persoonlijke of zakelijke sfeer doen we er veel voor om ze te vermijden. En is dat niet mogelijk dan proberen we er zo snel mogelijk vanaf te komen.

Het kan dan ook gebeuren dat de betrokken partijen eindigen bij de rechter die een oordeel geeft waaraan partijen zich dienen te houden. Door toepassing van mediation is het mogelijk om conflicten vroegtijdig te (h)erkennen en ze laagdrempelig aan te gaan. Zo  maak je conflicten constructief en nuttig.

De neutrale mediator zoekt – samen met de betrokkenen – naar een ingang om het conflict werkbaar en productief te maken en voor alle partijen op redelijke wijze af te handelen. Juist dat samen zoeken omvat de kern van mediation. Een mediator is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar die helpt een conflict of meningsverschil op te lossen.  

Overzicht opleidingen mediator worden:

Folder Mediation Voor Professionals
Young Female Student Listening Her Friend

Mediation steeds vaker ingezet

Mediation groeit explosief! Het wordt steeds meer geïntegreerd als managementtool. De overheid ziet een steeds belangrijker voordeel in de toepassing van mediation. De rechtbank verwijst vaker zaken door naar de mediator. Mediation wordt steeds meer toegepast bij familieconflicten en in echtscheidingen. En ook binnen arbeidsrelaties vinden steeds meer mensen hun weg naar mediation. 

Onze geaccrediteerde Basisopleiding tot mediator is voor mensen die de eerste stap willen zetten in mediation. We bieden de opleiding modulair aan, zodat je hem kunt afstemmen op je eigen leervraag. De opleiding is erkend door de kwaliteitsregisters van MfN en ADR en bieden je zo de mogelijkheid om je te kwalificeren voor registratie.

Begeleiden van communicatie en interactie - 6-daagse basisopleiding conflictvaardigheid Caleidoscoop Leertrajecten

Basisopleiding mediation voor professionals 

Bekleed je een functie waarin je regelmatig geconfronteerd wordt (of kan worden) met conflicten? Wil je conflict- en bemiddelingsvaardigheden opdoen? Wil je leren beter met conflicten om te gaan en deze om te zetten als motor voor groei en ontwikkeling? Wil je jezelf vestigen als mediator? Dan is een mediationopleiding bij Caleidoscoop Leertrajecten een uitgelezen kans om de capaciteiten waarover je beschikt aan te scherpen en ten volle te benutten.

Behaal je mediator certificaat tijdens onze 10-daagse opleiding met module 1 en 2. De Basisopleiding mediation voor professionals van Caleidoscoop Leertrajecten is MfN, SKJ, NVO en ADR erkend.

Meer informatie Direct inschrijven
Assessmenttraining - Basisopleiding tot mediator module 3 Caleidoscoop Leertrajecten

Assessmenttraining 

Ten slotte kun je je opleiding afronden met een assessmenttraining. Deze module bereidt je voor op je registratie in het MfN of ADR register.

Deze module bestaat uit 2 trainingsdagen / 4 dagdelen, waarin de focus ligt op de praktijk van mediation en voorbereiding op het afleggen van de vaardigheidstoets. 

Voor toelating in het register dien je twee examens af te leggen: een kennistoets en een vaardighedentoets. De kennistoets is een multiple choice examen. De vaardighedentoets kan live worden afgelegd of door middel van een video.

Tijdens deze module III wordt je getraind hoe een assessmentvideo op te nemen. Soms komt het voor dat er tijdens de rollenspelen met acteurs een geschikte video wordt gemaakt, die naar oordeel van de trainer, geschikt is om in te sturen.

Direct inschrijven
Stories By Josan Bascule 03 22 74 Websize

Na de basisopleiding tot mediator ben je in staat:

 • Conflicten te herkennen en te benaderen vanuit zowel holistisch perspectief en als een (zelf)sturingsvraagstuk; 
 • Behoeften- en belangenperspectief als leidend principe te hanteren in conflicten; 
 • Te onderscheiden welke zaken zich voor mediation lenen en welke niet; 
 • Specifieke mediatonvaardigheden en –technieken toe te passen; 
 • De regie over een conflictgesprek te houden; 
 • Stap voor stap een mediation te doorlopen: van de vraag om informatie tot de  daadwerkelijke mediation, van verwijzing tot eindovereenkomst; 
 • Om te gaan met emoties bij betrokkenen en jezelf; 
 • Te bemiddelen met meer dan één mediator of partij; 
 • Het onderscheid tussen adviseren en informeren voortdurend in het oog te houden en toe te passen; 
 • De eigen houding ten opzichte van conflicten te bepalen, alsmede het effect daarvan op je rol als mediator; 
 • Persoonlijke valkuilen en dilemma’s in relatie tot conflicten te herkennen en te hanteren; 
 • Machtsverschillen in mediation te herkennen en te hanteren; 
 • Mogelijke verwarring tussen de rol van de (interne) mediator en de eigenlijke rol als professional in een specifieke organisatie te bewaken; 
 • Typische organisatieconflicten te herkennen en effectieve strategieën te bedenken; 
 • Onderhandelingen te voeren en te begeleiden. 

Is dit iets voor jou?

De mediationopleiding is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professional en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten.

De opleiding tot mediator is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, hulpverleners, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeidsdeskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters enz.

De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, vanuit eenzelfde werk- en denkniveau. 

Meld je aan voor de online informatiebijeenkomst (gratis)

Over de Basisopleiding tot mediator

In onderstaande film vertellen onze opleiders over de Basisopleiding tot mediator:

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.