CONFLICTVAARDIGER WORDEN

Je wilt conflictvaardiger worden

Conflicten komen overal voor. Je ziet ze bij anderen of ervaart zelf wrijving. Wil je meer weten over conflicten, het juiste gesprek voeren en conflicthantering? Wil je conflictvaardiger worden? Wil je je conflictcompenties ontwikkelen? Kijk eens bij onze opleidingen. 

Naar onze opleidingen
Young Female Student Listening Her Friend

Ontwikkel je conflictcompetenties

Bij Caleidoscoop Leertrajecten leer je conflicten te zien als sociale vaardigheid. Op een goede manier omgaan met conflicten zorgt voor groei en ontwikkeling; van jezelf in je privéleven en je werk.

Je ontwikkelt je conflictcompetenties en wordt daardoor conflictvaardiger. Dit betekent dat je leert:

  • vroegtijdig (h)erkennen dat (spannende) verschillen tot conflict worden;
  • begrijpen welke psychosociale mechanismen in werking treden bij het oplopen van een conflict;
  • verschillende methoden en technieken te gebruiken om over te brengen wat belangrijk voor je is, wat je wil, zonder dat de situatie verslechterd;
  • technieken beheersen die bijdragen tot verduidelijking van bepaalde situaties, standpunten en behoeften;
  • waar je grenzen liggen bij het oplossen van conflict en wanneer je hulp van anderen in moet roepen.

Wanneer het gaat om organisaties dan spreken we over conflictbestendig, het gaat dan over het collectieve vermogen om conflicten vroegtijdig te (h)erkennen, hiermee om te gaan vanuit een laagdrempelige en passende aanpak en dichtbij de bron te blijven.

Specialisatie conflictcaching voor teams - Caleidoscoop Leertrajecten

Conflictcoaching voor teamcoaches

In de praktijk van teamcoaching kom je teams tegen die in conflict zijn. Soms is dat heel duidelijk en zichtbaar, maar vaker is dat niet op het eerste gezicht waarneembaar. Zo’n conflict doet iets met jou als teamcoach, niet alleen in de rol als teamcoach maar ook met jou als persoon. Ga je er hard in, loop je er voor weg of raak je het wel aan maar weet je niet goed wat er dan verder met te doen?

In deze workshop krijg je zicht op wat conflictcoaching inhoudt en hoe je daar zelf gestalte aan kunt geven op je eigen werkplek als teamcoach. Er is veel aandacht voor het erkennen, herkennen en hanteren van conflicten in het team en voor je eigen conflicthanteringsstijl, en het reflecteren op eigen handelen. Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de waarde van conflicten. Je oefent tijdens de workshop met de verschillende aspecten van conflictcoaching. Daarbij wordt zowel casuïstiek aangereikt als casuïstiek van de deelnemers gebruikt.

Specialisatie Conflict coaching voor teams
Conflictvaardig leidinggeven - opleiding Caleidoscoop Leertrajecten

Conflictvaardig leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd even makkelijk om (alle) conflicten op te lossen. Ten eerste omdat conflictbehandeling een bepaalde professionele ontwikkeling en vaardigheden vraagt. Ten tweede omdat je als leidinggevende dikwijls zelf betrokken bent.

Sommige leidinggevenden interveniëren bij conflicten, maar dat levert vaak niet het gewenste positieve resultaat op. Anderen zijn van mening dat conflicten alleen maar energie kosten. Ze gaan ze uit de weg in de hoop dat een conflict zich vanzelf oplost. In deze opleiding helpen we je om conflicten zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en ze laagdrempelig – zo dicht mogelijk bij de bron – aan te pakken. Zou wordt conflict functioneel gemaakt en ingezet als motor voor groei en ontwikkeling.

Conflictvaardig leidinggeven
Conflict, communicatie en persoonlijke ontwikkeling - Caleidoscoop Leertrajecten

Conflict, communicatie en persoonlijke ontwikkeling

Conflicten komen overal voor. Iemand die zelf geen conflicten heeft, zal ze bij anderen zien of soms ook wrijving ervaren. Hoe reageer je hierop? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. 

Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten.

Conflict, communicatie & persoonlijke ontwikkeling

Is dit iets voor jou?

De door Caleidoscoop ontwikkelde opleidingen leren je conflictvaardiger te worden en zijn bestemd voor jou (als persoonlijke groei en ontwikkeling) en/of voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professional en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten.

Als individu verbeter je je conflict competenties, bij inzet in organisaties zorgt het ervoor dat deze conflictbestendiger worden. Waarbij een conflictpotentieel wordt gezien als een groeipotentieel.

De gevarieerde achtergrond van de deelnemers (privé of zakelijk) biedt interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, vanuit eenzelfde werk- en denkniveau. Werken aan conflictvaardiger worden is altijd nuttig!

Meld je aan voor ons online informatiebijeenkomst (gratis) Naar onze opleidingen

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.