CONFLICTVAARDIGER WORDEN

Je wilt conflictvaardiger worden

Conflicten komen overal voor. Je ziet ze bij anderen of ervaart zelf wrijving. Wil je meer weten over 'gedoe', het juiste gesprek voeren en conflicthantering meer eigen maken? Wil je conflictvaardiger worden en je conflictcompenties (verder) ontwikkelen? Kijk eens bij deze opleidingen. 

Er zijn 3 trainingen ontwikkeld die je leren conflictvaardiger te worden; je leert omgaan met verschillen en deze constructief te maken:

Young Female Student Listening Her Friend

Ontwikkel je conflictcompetenties

Bij Caleidoscoop Leertrajecten leer je conflicten te zien als sociale vaardigheid. Op een goede manier omgaan met conflicten zorgt voor groei en ontwikkeling; van jezelf in je privéleven en je werk.

Je ontwikkelt je conflictcompetenties en wordt daardoor conflictvaardiger. Dit betekent dat je leert:

  • vroegtijdig te (h)erkennen dat (spannende) verschillen tot conflict worden;
  • begrijpen welke psychosociale mechanismen in werking treden bij het oplopen van een conflict;
  • verschillende methoden en technieken te gebruiken om over te brengen wat belangrijk voor je is, wat je wil, zonder dat de situatie verslechterd;
  • technieken beheersen die bijdragen tot verduidelijking van bepaalde situaties, standpunten en behoeften;
  • waar je grenzen liggen bij het oplossen van conflict en wanneer je hulp van anderen in moet roepen.

Wanneer het gaat om organisaties dan spreken we over conflictbestendig, het gaat dan over het collectieve vermogen om conflicten vroegtijdig te (h)erkennen, hiermee om te gaan vanuit een laagdrempelige en passende aanpak en dichtbij de bron te blijven.

Omgaan met verschillen (1 daagse opleiding conflictvaardigheid) - Caleidoscoop Leertrajecten

Omgaan met verschillen (1-daagse opeiding)

Ieder mens is verschillend. Je denkt, voelt, neemt dingen waar en herinnert dingen anders dan anderen. Dat is waardevol omdat we elkaar versterken! Echter, die verschillen kunnen ook leiden tot onderling gedoe. Want niet iedereen heeft altijd dezelfde behoefte of hetzelfde belang. Dat is helemaal niet erg. Wij geloven dat verschillen en bijbehorende spanning onlosmakelijk verbonden zijn aan samenwerking. En dat ze kunnen leiden tot waardevolle samenwerking als je er met elkaar ruimte voor maakt.

Met alle ontwikkelingen in onze maatschappij en binnen organisaties zien wij dat er afgelopen jaren iets anders van mensen gevraagd wordt. Het gaat veel over eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, zelforganisatie en werkgeluk. Al deze ontwikkelingen vragen iets van jou als professional en van jou in relatie tot je collega’s of je team. Om hier antwoord op te geven, ben je op zoek naar meer bewustzijn op de verschillen in jezelf. En wil je je vermogen om verschillen productief te maken en constructief om te gaan met conflicten vergroten.

Zelfbewustzijn, aandacht en ruimte geven aan verschillen is de basis voor het goede en moedige gesprek en de meerwaarde van deze hybride opleiding. Die bestaat uit een module e-learning gevolgd door een klassikale praktijkdag

Meer informatie Aanmelden
Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap - Caleidoscoop Leertrajecten

Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap (2-daagse opleiding)

Je bent jezelf ervan bewust dat deze tijd vraagt om samenwerken. En dat het echt samenwerken en de verschillen van eenieder benutten nog niet zo makkelijk is.

Je bent je namelijk niet altijd bewust van spanning en wat dit met jezelf doet. En wat effect daarvan is op de ander en op de samenwerking. Je zwijgt soms voor de lieve vrede, negeert spanningen en gaat moeilijke gesprekken uit de weg. In die spanning herken je jezelf en ander niet meer en je zet soms (te) hard in als het spannend wordt.

Kortom, samenwerken en (spannende) verschillen werkend maken vraagt leiderschap. Jezelf kennen en oog hebben voor de ander in die complexe en dynamische processen. Dat leer je in de tweedaagse training Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap.

Aan de hand van concrete voorbeelden:

  • Krijg je inzichten in je patronen, gedrag en emoties die in de weg kunnen zitten
  • Leer je om je eigen valkuilen te herkennen vooral als het spannend wordt
  • Gaan we aan de gang met de conflict dynamieken die bij jezelf en tussen mensen spelen
Meer informatie Aanmelden
Begeleiden van communicatie en interactie - 6-daagse basisopleiding conflictvaardigheid Caleidoscoop Leertrajecten

Begeleiding van communicatie & interactie (6-daagse opleiding)

Essentieel voor plezier en voldoening in je werk zijn een fijne samenwerking met collega’s en jezelf kunnen zijn binnen het team waarin je werkt. Hierbij speelt de spanning tussen autonomie en verbinding. Hoe kun je jezelf zijn én optimaal meedoen in een groter geheel, met meerwaarde voor het individu en voor het grotere geheel. Dat vraagt sociale vaardigheden die ruimte geven aan (ontwikkeling) van samenwerking tussen mensen die verschillend zijn.

De kern daarin is dat je jezelf goed kent én open staat voor de ander. En dat je oog hebt voor het complexe geheel van dynamische processen in communicatie en interactie die de kern vormt in samenwerken. Spannende verschillen ontwikkelen zich dikwijls ongewild en leiden onbewust tot conflicten. Deze kunnen, als je ze vroeg onderkent en goed in contact brengt bijdragen aan een gezamenlijke ontwikkeling. Echter, als ze niet onderkent worden of er niet mogen zijn, dan staat het een goede samenwerking in de weg.

In de huidige tijd is het cruciaal dat mensen in hun samenwerking ruimte geven aan verschillen. Dit gaat verder dan de taken verdelen langs de as van de verschillende talenten. Dit gaat over synergie en het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven om uiteindelijk tot duurzamere oplossingen te komen. We hebben mensen nodig die deze processen kunnen faciliteren. Tijdens deze opleiding leer je hoe jij jezelf tot deze persoon kunt door ontwikkelen.

Tijdens deze opleiding leer je vanuit bewezen methodieken de complexe dynamiek in verschillen in conflicten te doorgronden. Je leert je te verdiepen in de samenhang, jezelf te sturen én anderen te helpen zichzelf te sturen. Na deelname mag jij jezelf een conflictspecialist noemen!

Meer informatie Aanmelden
Conflictvaardig leidinggeven - opleiding Caleidoscoop Leertrajecten

Conflictvaardig leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd even makkelijk om (alle) conflicten op te lossen. Ten eerste omdat conflictbehandeling een bepaalde professionele ontwikkeling en vaardigheden vraagt. Ten tweede omdat je als leidinggevende dikwijls zelf betrokken bent.

Sommige leidinggevenden interveniëren bij conflicten, maar dat levert vaak niet het gewenste positieve resultaat op. Anderen zijn van mening dat conflicten alleen maar energie kosten. Ze gaan ze uit de weg in de hoop dat een conflict zich vanzelf oplost. In deze opleiding helpen we je om conflicten zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en ze laagdrempelig – zo dicht mogelijk bij de bron – aan te pakken. Zou wordt conflict functioneel gemaakt en ingezet als motor voor groei en ontwikkeling.

Meer informatie Aanmelden

Is dit iets voor jou?

De door Caleidoscoop ontwikkelde opleidingen leren je conflictvaardiger te worden en zijn bestemd voor jou (als persoonlijke groei en ontwikkeling) en/of voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professional en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten.

Als individu verbeter je je conflict competenties, bij inzet in organisaties zorgt het ervoor dat deze conflictbestendiger worden. Waarbij een conflictpotentieel wordt gezien als een groeipotentieel.

De gevarieerde achtergrond van de deelnemers (privé of zakelijk) biedt interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, vanuit eenzelfde werk- en denkniveau. Werken aan conflictvaardiger worden is altijd nuttig!

Meld je aan voor ons online informatiebijeenkomst (gratis) Naar onze opleidingen

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.