Begeleiding van communicatie & interactie (6-daagse opleiding)

Essentieel voor plezier en voldoening in je werk zijn een fijne samenwerking met collega’s en jezelf kunnen zijn binnen het team waarin je werkt. Hierbij speelt de spanning tussen autonomie en verbinding. Hoe kun je jezelf zijn én optimaal meedoen in een groter geheel, met meerwaarde voor het individu en voor het grotere geheel. Dat vraagt sociale vaardigheden die ruimte geven aan (ontwikkeling) van samenwerking tussen mensen die verschillend zijn.

De kern daarin is dat je jezelf goed kent én open staat voor de ander. En dat je oog hebt voor het complexe geheel van dynamische processen in communicatie en interactie die de kern vormt in samenwerken. Spannende verschillen ontwikkelen zich dikwijls ongewild en leiden onbewust tot conflicten. Deze kunnen, als je ze vroeg onderkent en goed in contact brengt bijdragen aan een gezamenlijke ontwikkeling. Echter, als ze niet onderkent worden of er niet mogen zijn, dan staat het een goede samenwerking in de weg.

In de huidige tijd is het cruciaal dat mensen in hun samenwerking ruimte geven aan verschillen. Dit gaat verder dan de taken verdelen langs de as van de verschillende talenten. Dit gaat over synergie en het bij elkaar brengen van verschillende perspectieven om uiteindelijk tot duurzamere oplossingen te komen. We hebben mensen nodig die deze processen kunnen faciliteren. Tijdens deze opleiding leer je hoe jij jezelf tot deze persoon kunt door ontwikkelen.

Tijdens deze opleiding leer je vanuit bewezen methodieken de complexe dynamiek in verschillen in conflicten te doorgronden. Je leert je te verdiepen in de samenhang, jezelf te sturen én anderen te helpen zichzelf te sturen.

Opbouw

Deze opleiding bestaat uit 3 blokken:

Het thema van blok 1 is ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Kennismaken met elkaar  en perspectief op conflict;
– Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden;
– Conflict: interactie en communicatie;
– Verkennen van de eigen ontwikkeling m.b.t. conflicten

Het thema van blok 2 is ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken;
– Zelfsturing als bron van sturing in conflict;
– Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar;
– Interventierepertoire een ander perspectief.

Het thema van blok 3 is ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar;
– Conflict als kunst:  verbinden en dynamisch balanceren;
– Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling;
– Onderhandelen.

Aanvullend 
Deze basisopleiding conflictvaardigheid is ook onderdeel van de opleiding tot mediator.

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten (groot of klein). De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts.

De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.

We gaan bij deelname uit van minimaal een HBO werk- en/of denkniveau.

Leermethode

Tijdens deze opleiding leer je vanuit bewezen methodieken de complexe dynamiek in verschillen in conflicten te doorgronden. Je leert je te verdiepen in de samenhang, jezelf te sturen én anderen te helpen zichzelf te sturen.

Data

Kosten

€ 3.000,-, vrijgesteld van btw, inclusief lunch en studiemateriaal. Exclusief lesboeken ter waarde van € 110,-.
Bij inschrijving tot 6 weken voor aanvang ontvang je onze vroegboekkorting á € 100,-.

Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget. Deze opleiding biedt toegang tot module II van de basisopleiding tot Mediator.

Opbouw

Deze opleiding bestaat uit 3 blokken:

Het thema van blok 1 is ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Kennismaken met elkaar  en perspectief op conflict;
– Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden;
– Conflict: interactie en communicatie;
– Verkennen van de eigen ontwikkeling m.b.t. conflicten

Het thema van blok 2 is ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken;
– Zelfsturing als bron van sturing in conflict;
– Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar;
– Interventierepertoire een ander perspectief.

Het thema van blok 3 is ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar;
– Conflict als kunst:  verbinden en dynamisch balanceren;
– Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling;
– Onderhandelen.

Aanvullend 
Deze basisopleiding conflictvaardigheid is ook onderdeel van de opleiding tot mediator.

Doelgroep

De opleiding is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten (groot of klein). De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts.

De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.

We gaan bij deelname uit van minimaal een HBO werk- en/of denkniveau.

Leermethode

Tijdens deze opleiding leer je vanuit bewezen methodieken de complexe dynamiek in verschillen in conflicten te doorgronden. Je leert je te verdiepen in de samenhang, jezelf te sturen én anderen te helpen zichzelf te sturen.

Data & locaties

PE-punten

MfN, ADR, SKJ, NVO

Kosten

€ 3.000,-, vrijgesteld van btw, inclusief lunch en studiemateriaal. Exclusief lesboeken ter waarde van € 110,-.
Bij inschrijving tot 6 weken voor aanvang ontvang je onze vroegboekkorting á € 100,-.

Deze opleiding komt in aanmerking voor STAP-budget. Deze opleiding biedt toegang tot module II van de basisopleiding tot Mediator.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.