Mediation en conflictmanagement in organisaties

In de snel veranderende werkomgevingen van vandaag de dag gaat in samenwerken om samen verschil maken en samen verschillend zijn. Conflicten en spanningen maken onvermijdelijk en vanzelfsprekend deel uit van het dagelijks leven in organisaties. De ontwikkelingen in de richting van zelfverantwoordelijk handelen, agile structuren en wendbare organisatorische eenheden stellen steeds hogere eisen aan het vermogen om met verschillen en conflicten om te gaan. Conflicten onthullen een behoefte aan leren en verandering voor individuen, voor de respectievelijke teams en vaak ook voor de hele organisatie. Conflicten zijn dus ontwikkelingskansen voor elke organisatie.

In deze opleiding krijg je een uitgebreide set tools waarmee je als mediator conflicten tussen individuen, in en tussen teams en complexe organisatieconflicten in zowel zakelijke als non-profitorganisaties professioneel kunt begeleiden.

Conflictkracht benutten in organisaties en

  • Inspireren tot ontwikkeling
  • Doorbraken mogelijk maken
  • Transformaties vormgeven

Door verschillen te (h)erkennen, te waarderen en te ontwikkelen, functioneel en productief te maken, juist als het spannend is.

Systemisch conflictmanagement in organisaties - een kans voor ontwikkeling.

Doelstelling


Doelstellingen van de opleiding
In deze opleiding leer je:
• basisconcepten en - methoden van mediation en systemisch conflictmanagement
• basisconcepten van systemische organisatieontwikkeling die belangrijk zijn voor conflictinterventies in organisaties.
• Je ontwikkelt cognitieve, emotionele en praktische vaardigheden waardoor je
in staat bent om op zowel zakelijk als persoonlijk niveau processen van
conflictverheldering en conflictoplossing competent te begeleiden.
• Je oefent rationele en intuïtieve methoden die je in staat stellen diepere processen in conflicten te begrijpen, passende interventies te vinden en doelgericht begeleidingsprocessen te ontwerpen.
• Als basis voor je persoonlijke conflictcompetentie ontwikkel je verder je vaardigheden van present zijn, mindfulness en compassie naar jezelf en anderen.
• Je ontwikkelt de vaardigheden van verbindende communicatie.
• Je ontwikkelt en consolideert basishoudingen en basisvaardigheden om als mediator te kunnen bemiddelen in conflicten tussen mensen en om meer diepgaande conflictbehandelingsprocessen uit te voeren bij conflicten tussen individuen, in en tussen teams en in commerciële - als not-for-profit organisaties als mediator, als leidinggevende of in je rol als intern of extern adviseur.
• Op basis van dit inzicht ben je in staat een gedegen conflictdiagnose en een realistisch proces voor het omgaan met conflicten in organisaties te ontwikkelen en uit te voeren.
• Je hebt je eigen conflict- en handelingsrepertoire (verder) ontwikkeld op basis van
op basis van een praktijkgerichte mindfulness benadering.
• De opleiding is geaccrediteerd door zowel de Mediators federatie Nederland als het ADR internationaal register en geeft je toegang tot de accreditatieprocedures en examens van deze registers.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 6 blokken van 2 aansluitende dagen en 1 dagdeel online

Het thema van Blok 1: Mensen - verschillen -conflicten - mediation
Over jouw oriëntatie in conflict en over psychodynamische systeembenadering van conflicten en hun behandeling.

Het thema van Blok 2: Conflictdiagnose en de praktijk van mediation
Over hoe je verschillen productief en functioneel maakt door transformatieve mediation tussen individuen.
Over conflictdynamiek en de relatie spanning, verschillen, conflict en (zelf)sturing.

Het thema van Blok 3: Systemische organisatiemediation
Over systemisch begrip van organisaties als basis voor preventieve en curatieve conflictbehandeling.
Over conflictdiagnose en zingeven aan conflicten in organisaties.

Het thema van Blok 4: Groepsdynamiek en systemische conflictbehandeling, mediation in groepen
Over conflictdiagnose en conflictbehandeling in teams, teamsamenwerking en teamontwikkeling als conflictpotentieel.
Over de basisbeginselen van groepsdynamica en hoe je daarmee omgaat als conflictcoach en mediator.

Het thema van Blok 4a: (transformatieve) conflictbehandling en mediation in de virutele ruimte
Over specifieke aspecten m.b.t. vaardigheden, methoden en technieken die aandacht vragen online.

Het thema van Blok 5: Mediation en oplossingsgericht conflictmanagement in complexe organisatieconflicten.
Over houding en methoden van oplossingsgericht conflictmanagement en geweldloze- of verbindende communicatie.
Over de samenhang en verbinding van conflictbehandeling, mediation en organisatieontwikkeling. Complexe organisatieconflicten bij fusie en organisatieverandering.

Het thema van Blok 6: Conflictbehandeling in het spanningsveld van mens en organisatie
Over inzicht in de werking van licht- en schaduwzijden in conflict.
Over de samenhang tussen conflict en leiderschap en de zin, de onzin en de meerwaarde van conflictmanagementsystemen in organisaties. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor:
- Interne of externe organisatieadviseurs, personeelsontwikkelaars, HRM
functionarissen, supervisoren, organisatieadviseurs of coaches, die op zoek zijn naar een erkende mediationopleiding en/of
- Directeuren, leidinggevenden, professionals in agile rollen die hun
conflictcompetenties willen professionaliseren
- Professionals in een andere functie in organisaties die op een professionele manier conflicten willen behandelen.


HBO/ WO

Leermethode

In deze opleiding krijg je een uitgebreide set tools waarmee je als mediator conflicten tussen individuen, in en tussen teams en complexe organisatieconflicten in zowel zakelijke als non-profitorganisaties professioneel kunt begeleiden. Vanuit het besef dat de kwaliteit van elke interventie nauw samenhangt met de gesteldheid en kwaliteit van de interventionist besteden we veel andacht aan bewustzijn en ontwikkeling van jou als professional en interventionist. Jij als persoon bent je belangrijkste instrument.

De cursus is gebaseerd op een systemisch-evolutionair begrip van organisatie en conflict en integreert verschillende benaderingen van conflictbahendeling en mediation.

De opleiding voldoet aan de accreditatieeisen van de registers van MfN en ADR international

Data

Kosten

€. 5.975, -. Voor particulieren vrijgesteld van BTW.

Doelstelling


Doelstellingen van de opleiding
In deze opleiding leer je:
• basisconcepten en - methoden van mediation en systemisch conflictmanagement
• basisconcepten van systemische organisatieontwikkeling die belangrijk zijn voor conflictinterventies in organisaties.
• Je ontwikkelt cognitieve, emotionele en praktische vaardigheden waardoor je
in staat bent om op zowel zakelijk als persoonlijk niveau processen van
conflictverheldering en conflictoplossing competent te begeleiden.
• Je oefent rationele en intuïtieve methoden die je in staat stellen diepere processen in conflicten te begrijpen, passende interventies te vinden en doelgericht begeleidingsprocessen te ontwerpen.
• Als basis voor je persoonlijke conflictcompetentie ontwikkel je verder je vaardigheden van present zijn, mindfulness en compassie naar jezelf en anderen.
• Je ontwikkelt de vaardigheden van verbindende communicatie.
• Je ontwikkelt en consolideert basishoudingen en basisvaardigheden om als mediator te kunnen bemiddelen in conflicten tussen mensen en om meer diepgaande conflictbehandelingsprocessen uit te voeren bij conflicten tussen individuen, in en tussen teams en in commerciële - als not-for-profit organisaties als mediator, als leidinggevende of in je rol als intern of extern adviseur.
• Op basis van dit inzicht ben je in staat een gedegen conflictdiagnose en een realistisch proces voor het omgaan met conflicten in organisaties te ontwikkelen en uit te voeren.
• Je hebt je eigen conflict- en handelingsrepertoire (verder) ontwikkeld op basis van
op basis van een praktijkgerichte mindfulness benadering.
• De opleiding is geaccrediteerd door zowel de Mediators federatie Nederland als het ADR internationaal register en geeft je toegang tot de accreditatieprocedures en examens van deze registers.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 6 blokken van 2 aansluitende dagen en 1 dagdeel online

Het thema van Blok 1: Mensen - verschillen -conflicten - mediation
Over jouw oriëntatie in conflict en over psychodynamische systeembenadering van conflicten en hun behandeling.

Het thema van Blok 2: Conflictdiagnose en de praktijk van mediation
Over hoe je verschillen productief en functioneel maakt door transformatieve mediation tussen individuen.
Over conflictdynamiek en de relatie spanning, verschillen, conflict en (zelf)sturing.

Het thema van Blok 3: Systemische organisatiemediation
Over systemisch begrip van organisaties als basis voor preventieve en curatieve conflictbehandeling.
Over conflictdiagnose en zingeven aan conflicten in organisaties.

Het thema van Blok 4: Groepsdynamiek en systemische conflictbehandeling, mediation in groepen
Over conflictdiagnose en conflictbehandeling in teams, teamsamenwerking en teamontwikkeling als conflictpotentieel.
Over de basisbeginselen van groepsdynamica en hoe je daarmee omgaat als conflictcoach en mediator.

Het thema van Blok 4a: (transformatieve) conflictbehandling en mediation in de virutele ruimte
Over specifieke aspecten m.b.t. vaardigheden, methoden en technieken die aandacht vragen online.

Het thema van Blok 5: Mediation en oplossingsgericht conflictmanagement in complexe organisatieconflicten.
Over houding en methoden van oplossingsgericht conflictmanagement en geweldloze- of verbindende communicatie.
Over de samenhang en verbinding van conflictbehandeling, mediation en organisatieontwikkeling. Complexe organisatieconflicten bij fusie en organisatieverandering.

Het thema van Blok 6: Conflictbehandeling in het spanningsveld van mens en organisatie
Over inzicht in de werking van licht- en schaduwzijden in conflict.
Over de samenhang tussen conflict en leiderschap en de zin, de onzin en de meerwaarde van conflictmanagementsystemen in organisaties. 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor:
- Interne of externe organisatieadviseurs, personeelsontwikkelaars, HRM
functionarissen, supervisoren, organisatieadviseurs of coaches, die op zoek zijn naar een erkende mediationopleiding en/of
- Directeuren, leidinggevenden, professionals in agile rollen die hun
conflictcompetenties willen professionaliseren
- Professionals in een andere functie in organisaties die op een professionele manier conflicten willen behandelen.


HBO/ WO

Leermethode

In deze opleiding krijg je een uitgebreide set tools waarmee je als mediator conflicten tussen individuen, in en tussen teams en complexe organisatieconflicten in zowel zakelijke als non-profitorganisaties professioneel kunt begeleiden. Vanuit het besef dat de kwaliteit van elke interventie nauw samenhangt met de gesteldheid en kwaliteit van de interventionist besteden we veel andacht aan bewustzijn en ontwikkeling van jou als professional en interventionist. Jij als persoon bent je belangrijkste instrument.

De cursus is gebaseerd op een systemisch-evolutionair begrip van organisatie en conflict en integreert verschillende benaderingen van conflictbahendeling en mediation.

De opleiding voldoet aan de accreditatieeisen van de registers van MfN en ADR international

Data & locaties

Kosten

€. 5.975, -. Voor particulieren vrijgesteld van BTW.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.