CCC-meter

CCC - Conflict Communicatie Competentiemeter

Caleidoscoop Leertrajecten heeft de CCC-meter ontwikkeld. Dit instrument meet het accent dat mensen leggen in hun conflictcommunicatie. Met behulp van het ondersteunende Caleidoscoop-model en -competentieprofiel is het effect van verleggen naar een ander accent direct zichtbaar, de-escalerend en trainbaar, waardoor communicatie effectiever wordt.

Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je per e-mail jouw CCC-meter score. Die lichten we graag in een opleiding of als je nieuw bij Caleidoscoop bent, - vrijblijvend en kosteloos - aan je toe. Neem hiervoor na ontvangst contact met ons op. (Heb je geen mail ontvangen? Check ook even de spam filter). 

Management van verschillen als competentie

Welkom bij de rondleiding door de CCC-meter (de Caleidoscoop Conflict Communicatie meter). We geven je een korte uitleg over de opbouw en de inhoud, zodat je je eigen profiel kunt analyseren.

Om je daarbij te helpen kun je jezelf ook vergelijken met een aantal bijgevoegde typologieën.

Veel plezier met onze CCC-meter! 

Veranderende context

We leven in wereld die zich kenmerkt als:
     - Volatility – snel veranderend – onstabiel
     - Uncertain – onzekerheid
     - Complexity – er verandert veel tegelijkertijd (on)zichtbaar
     - Ambiguity – onduidelijkheid en onzekerheid

‘Meer van hetzelfde’ werkt niet meer

Ontwikkeling van ‘het andere’ door samen verschillend te zijn en verschil te maken

Daar is conflict een onvermijdelijk, vanzelfsprekend, potentieel gezond en uitdagend onderdeel van

Constante aandacht voor ontwikkeling van bewustzijn, talenten en kernkwaliteiten.

Verschillen

Verschillen en conflicten zijn meer dan alleen basiskarakteristieken van sociaal leven.

Zij vormen als het ware een voorwaarde voor het leven zelf. We scheppen sociale realiteit in wisselwerking en door confrontatie en verbinden van verschillende beelden van de werkelijkheid

Meerdere betekenissen kunnen tegelijkertijd aanwezig zijn:

 • Probleem vs. problematiek
 • Différance: differentiatie
 • Uitstel van oordeel -> een niet weten

Conflict Communicatie Competenties

Noodzaak om te investeren in ontwikkeling individueel en collectief om conflict communicatie competenties te vergroten.

Competentie:

Bekwaamheid in context. Het vermogen om inzichten en vaardigheden in een specifieke context in handelen om te zetten.

 • Fysiek – waarnemen;
 • Emotioneel – voelen;
 • Mentaal – denken;
 • Spiritueel - willen

Gedrag - interactie - communicatie

Functioneren van een systeem is het zwaartepunt in sociale verschijnselen; gedrag is daarvan een afgeleide.

Er bestaat geen gestoord gedrag, wel gestoorde relaties.

Verandering van gedrag is verandering (in de processen en relaties) van (het) communicatie(systeem).

Gedrag in aanwezigheid van een ander heeft het karakter van een mededeling, communicatie.

Je kunt je niet niet gedragen, dus elk gedrag is communicatie.

De verbeteringsparadox

Leren van en aan elkaar

• Ervaring als basis om het andere te doen

Ver – ander - en

K=I.EVA

Leren:
  Informatie toevoegen aan ervaring, vaardigheden en attitude. 
  Het tot stand komen van (een verandering) van betekenis met een relatief duurzaam karakter.

Maatwerk:
   context gebonden individueel en collectief leren.

Uitgangspunt Caleidoscoop model

In elke ont-moeting zijn verschillen aan de orde. Daaraan zijn vier aspecten te onderscheiden:

Ontmoeting

Bij een ontmoeting tussen twee personen werken deze vier aspecten op verschillende manieren op elkaar in.

Dit kan tot verstoring in de communicatie en tot conflicten leiden.

Integrale benadering

Elke medewerker heeft altijd te maken met de externe cliënt en de interne cliënt (de leidinggevende, de back-office, de frontoffice).

Soms ook met andere horizontale collega’s in de frontoffice of backoffice of binnen het management.

Dat vereist dat elke medewerker 'op meerdere borden moet kunnen schaken' en men over meerdere communicatie skills moet kunnen beschikken

Conflict Communicatie Competenties

Competenties ten behoeve van het moedige gesprek over spannende verschillen.

Conflict Communicatie Competenties

ConflictCommunicatieMeter in het kort

ConflictCommunicatieMeter in gedrag

Processturing
Kunt u een conflictgesprek effectief sturen, bijvoorbeeld door structuur aan te brengen? Dat vereist ook dat u zich realiseert dat uw gedrag effect heeft op de ander. Hoe nu juist in deze situatie die ander te adviseren en beïnvloeden.

Rol verheldering
Samen met de ander bespreken hoe de verantwoordelijkheden liggen. Juist in een situatie waarin uw autonomie van belang is, een zuiver oordeel te vormen en dat ook nog eens adequaat in uw organisatie te rapporteren.

Probleem verheldering
Samen met de ander bepalen wat het probleem is stelt hoge eisen. Bijvoorbeeld: gevoelig zijn, kijken en luisteren, zelf goed geïnformeerd zijn en goed analyseren. Natuurlijk ook zelf initiatief tonen voor kwaliteitsoplossingen.

Perspectieven onderscheiden
Door oog voor meerdere belangen te houden en verschillende perspectieven te kunnen benoemen,  kunnen ont-koppelen, kan men overzicht houden. Moed en integriteit zijn hiervan kwaliteitskenmerken.

Conflict Communicatie Competenties

De vier aspecten van het Caleidoscoop-model zijn uitgewerkt naar competenties en daarbij horend gedrag. De door jou ingevulde vragenlijst is daar op gebaseerd.

De volgende profielen zijn voorbeelden van een uitslag en geven je een aangrijpingspunt bij de interpretatie van je eigen uitslag. Het gaat niet om de absolute scores, maar om de dynamiek tussen de (scores op de) aspecten

Bij elk van de volgende uitslagen wordt tevens een korte interpretatie gegeven. Elke uitslag geeft beeld aan kwaliteiten en beperkingen.

Door het beeld van je eigen uitslag ook woorden te geven, ontstaan aangrijpingspunten voor je eigen leerproces ten aanzien van conflict – communicatie – competenties.

Wij wensen je daarbij veel succes en zijn je bij verdere ontwikkeling graag van dienst!

CCC-meter - de inspirator

Harmoniseert snel en is een interessante gesprekpartner waarvoor de sky the limit is. Hij of zij is eerder een zoeker dan een maker, zeker een respectvolle coach, en als manager niet echt ‘gelukkig’.

CCC-meter - de analyticus

Analyseert problemen intensief en betrekt daar veel perspectieven bij. Hij of zij is zich niet altijd bewust dat samenwerking en de ander goed aansturen soms nog veel effectiever is.

CCC-meter - de people manager

Loopt graag voorop bij de samenwerking en ziet betere communicatie (soms iets te veel) als de oplossing voor alle problemen.

CCC-meter - de productie manager

Houdt de zaken strikt gescheiden van het meisje, is resultaatgericht en spoort verstoring snel op. Vaktechnische oriëntatie, wel een beetje autoritair af en toe. Hij of zij is eerder een maker dan een zoeker.

CCC-meter - de mediator

Onderzoekt vanuit een duidelijke – maar niet te dominante – rol, met anderen naar interessante perspectieven en stuurt vooral met communicatie naar zelfoplossing

CCC-meter - de rots in de branding

Kan echt om een boodschap gestuurd worden; houdt de zaken in evenwicht maar is wat moeilijk tot passie te brengen. Ook een echte “op-de-winkel-passer”.

Meer informatie?

 •  Over de CCC meter
 •  Over individueel, team- of organisatiegebruik van de CCC-meter
 •  Over het opleidingsaanbod van Caleidoscoop Leertrajecten
 •  Over Conflictmanagement Leertrajecten

 

Caleidoscoop Leertrajecten BV

www.caleidoscoop.nu
info@caleidoscoop.nu

0413 321783

CCC-meter vragenlijst

Hieronder tref je een lijst aan met 42 uitspraken. Selecteer steeds welke van de twee stellingen je het meest aanspreekt. Denk er niet te lang over na; de spontane reactie is vaak de beste. Het invullen van deze lijst neemt ongeveer 5 minuten in beslag. Nadat je de vragenlijst hebt ingevuld, ontvang je per e-mail een toelichting op de CCC-meter score (Heb je geen mail ontvangen? Check ook even je spam).

Stelling 1

Stelling 2

Stelling 3

Stelling 4

Stelling 5

Stelling 6

Stelling 7

Stelling 8

Stelling 9

Stelling 10

Stelling 11

Stelling 12

Stelling 13

Stelling 14

Stelling 15

Stelling 16

Stelling 17

Stelling 18

Stelling 19

Stelling 20

Stelling 21

Stelling 22

Stelling 23

Stelling 24

Stelling 25

Stelling 26

Stelling 27

Stelling 28

Stelling 29

Stelling 30

Stelling 31

Stelling 32

Stelling 33

Stelling 34

Stelling 35

Stelling 36

Stelling 37

Stelling 38

Stelling 39

Stelling 40

Stelling 41

Stelling 42

Uw gegevens

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.