Hoe werkt het?

Mediation is een proces dat bestaat uit één of meerder gesprekken, waarin men een conflict oplost of hanteerbaar maakt. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. Het is de kracht van de mediator (de interventionist) die echt het verschil maakt.

Stories By Josan Bascule 03 22 125 Websize

1. Aanvang van het mediationproces

De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de betrokkenen met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om het mediationproces te laten slagen. Daarin is tevens afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt, vertrouwelijk blijft. Ook de mediator is aan die vertrouwelijkheid gebonden.

Mfn Model Mediationovereenkomst
Stories By Josan Bascule 03 22 128 Websize

2. De kwesties op tafel

De mediator begeleidt het gesprek en zorgt ervoor dat elke betrokkene zijn standpunt, beleving en ervaring van het conflict naar voren kan brengen. En dat beide partijen elkaar echt horen en begrijpen. De mediator faciliteert het gesprek tussen de betrokkenen. Zo komen de kwesties die spelen, en die de basis vormen voor het conflict, op tafel. Dat doet de mediator door:

  • De betrokkenen – ieder voor zich – inzicht in het eigen gedrag te laten krijgen en inzicht in het gedrag van de andere deelnemer(s) te bevorderen. De mediator stimuleert dus zelfinzicht en inzicht in het proces;
  • Inzichtelijk te maken op welke wijze de betrokkenen die in een conflict verwikkeld zijn met elkaar communiceren;
  • De betrokkenen helderheid te laten verschaffen uit welke kwesties het conflict écht bestaat en welke belangen er daadwerkelijk bij hen spelen.

Soms is het helpend voor het proces om de betrokken partijen afzonderlijk te spreken. Dat kan een vraag vanuit de betrokkenen zelf zijn of vanuit de mediator. Dergelijke aanpassingen op het proces worden altijd weer met iedereen besproken. Zo blijft het proces transparant voor iedereen.

Specialisatie coachenbij conflicten - mediation vervolgopleiding Caleidoscoop Leertrajecten

3. Het vinden van de oplossing

Wanneer alle kwesties die tussen de betrokkenen spelen op tafel zijn, het duidelijk is waar het conflict om draait en het helder is welke belangen er spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing. De mediator stimuleert de betrokkenen daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieve opties, die voor beide aanvaardbaar zijn. Daarna komen ze gezamenlijk tot het best mogelijke resultaat.

Stories By Josan Bascule 03 22 124 Websize

4. Het resultaat vastleggen

Is die voor de betrokkenen passende oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe de betrokken partijen het conflict zullen oplossen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een (eind)verslag van de mediator of in een (vaststellingen)overeenkomst, die door de deelnemers wordt ondertekend. Daardoor zijn de afspraken ook juridisch bindend en moeten de betrokken partijen zich daaraan houden.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.