Over mediation

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk – op een voor de betrokken partijen acceptabele en bevredigende manier – oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. 

Vaak is een ruzie al zo hoog opgelopen dat de partijen de oplossing niet meer zien. Mediation verandert dat. De mediator stimuleert en begeleidt de betrokken partijen bij het creatief zoeken naar een oplossing van het conflict en bewaakt het proces.

De mediator helpt betrokkenen in conflict weer op een constructieve manier samen verschillend te zijn. Kenmerkend is dat de mediator zich niet met de inhoud van het conflict bemoeit, maar zich vooral richt op de bewaking en het faciliteren van het proces.

En niet onbelangrijk: Meer dan twee derde van alle mediations slaagt!

Stories By Josan Bascule 03 22 85 Websize

Mediation behoudt de relatie

Mediation is een betere, snellere, effectievere en daarmee goedkopere manier om tot een oplossing van een (dreigend) conflict te komen, dan een juridische procedure. 

In een dergelijke procedure moeten vaak meerdere advocaten worden ingeschakeld; één voor iedere partij. Daarbij tracht elke advocaat voor zijn eigen cliënt de beste oplossing te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de ‘prijs’ van de oplossing onnodig wordt opgedreven. Als de onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter.

Die beslissing levert dan een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ op. Maar voelt een winnaar zich dan ook echt een winnaar. Hoe gaat de verliezer met het verlies om. En wat betekent dat voor de relatie tussen de betrokken partijen in de toekomst?

Mediation is daarmee ook doeltreffender omdat het mensen helpt duurzaam tot een constructieve verandering te komen van de onderlinge verhoudingen.

Mediation voor professionals - basisopleiding tot mediator module 1 en 2

Conflicten als motor voor groei en ontwikkeling

In mediation wordt een situatie gecreëerd waarin partijen die met elkaar in conflict zijn, echt naar elkaar luisteren en zo mogelijk begrip hebben voor elkaar. Tijdens mediation wordt:

 • Duidelijk wat de onderliggende kwesties zijn die spelen in het conflict;
 • Helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten
  grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
 • Een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.
 • Helder welke behoeften en belangen er zijn
Tijdens het mediationproces egaliseren partijen zelf de barrières die de oplossing van een conflict in de weg staan. De (verstarde) denkbeelden en gevoelens vertroebelen wat de betrokken partijen werkelijk willen en waar behoefte aan is.

Daardoor kan een conflict in mediation vaak worden opgelost, zodat er een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden of op goede voet afscheid wil nemen van elkaar. De mediator faciliteert en begeleidt de betrokken partijen bij het bereiken van zo’n resultaat.

Stories By Josan Bascule 03 22 97 Websize

Wanneer word mediation toegepast?

Mediation wordt zowel ingezet om een relatie te herstellen – als om een relatie te verbreken:

 • In situaties van ziekteverzuim of arbeidsongeschiktheid
 • In het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties
 • Bij het oplossen van arbeidsconflicten
 • In conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad
 • Bij conflicten tussen bedrijven
 • Bij conflicten tussen overheid en burger of bedrijf
 • Bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties
 • Bij (echt)scheiding
 • Bij buurt- en burenruzies
 • Bij strafzaken

De reden om voor mediation te kiezen, heeft veelal te maken met het feit dat de betrokken partijen de relatie willen beëindigen op een manier die de emotionele en psychologische schade zo veel mogelijk beperkt. Bij het herstellen van een relatie, is ieder conflict geschikt voor mediation. 

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.