Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation
(24 - 48 PE punten)

Naast echtscheidingsbemiddeling vindt mediation het meest plaats bij conflicten in de arbeidsrelatie. Het is daarom de moeite waard u als mediator te specialiseren in arbeidsconflicten en organisatiemediation. Specialisatie is noodzakelijk, omdat conflicten in een arbeidsorganisatie en in zakelijke relaties op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere kenmerken heeft. Dat vraagt om andere kennis en vaardigheden van de mediator.

Onze opleiding arbeids- en organisatiemediation gaat uit van conflict als bron voor groei en ontwikkeling. Conflicten zijn een krachtig signaal dat verandering noodzakelijk is. We verbinden conflictbehandeling en mediation met organisatiekunde, met ontwikkeling van mensen, teams en organisatie. Daarnaast staan we stil bij de actuele regelgeving die in arbeidsverhoudingen belangrijk is.

< terug naar:

Specialiseer je in arbeidsconflicten, organisatiemediation en exit mediation.

Specialisatie opleiding arbedismediation - Caleidoscoop Leertrajecten

Deze specialisatieopleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor mediators die zich willen specialiseren in arbeidszaken en zich willen toeleggen op het professioneel bemiddelen in arbeidsrelaties en conflicten binnen organisaties. De opleiding is ook bestemd voor mediators die hun vaardigheden en kennis in arbeidsmediations verder willen verdiepen. De praktijkgerichte opleiding biedt de mogelijkheid om in 4 tot 8 lesdagen uw kennis en vaardigheden naast de basis in arbeidsconflicten, uit te breiden op het gebied van conflictmanagement in organisaties.

De modulaire opbouw van de opleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation biedt u een volledige opleiding, in te delen naar de interesse en behoefte van de deelnemer, of de mogelijkheid een losse of dubbele module te volgen als permanente educatie of nascholing. Deelname aan deze opleiding geeft toegang tot het VAN register (Vereniging Arbeidsmediators Nederland).

De kern van deze opleiding wordt gevormd door een holistisch perspectief op mens, arbeid en organisatie. De kennis en vaardigheden die worden aangeboden vinden hun basis in een psychosociale systeembenadering en bieden de mogelijkheid conflicten te behandelen tussen individuen, in teams en in organisaties. Daaruit vloeit voort dat een conflict een indicator is van de (kwaliteit van) interacties in het geheel van een organisatie en dat conflict een beeld geeft aan de ontwikkelingsmogelijkheden daarvan.

Modulaire opbouw

De specialisatieopleiding Arbeidsmediation en organisatiemediation bieden wij aan in drie modules. Hiermee heeft u keuze uit een volledige opleiding van 4, 6 of 8 lesdagen, samen te stellen als lespakket naar uw eigen interesse en behoefte. Het is ook mogelijk om een losse lesdag of module te volgen als permanente educatie of nascholing.

Lesdagen en verdeling tijdens de specialisatie Arbeidsmediation

Lesdag 1 tot en met 4 bestaat uit de basismodule Arbeidsmediation:

Indien u geen juridische scholing heeft, raden wij u aan deze juridische module gedurende lesdag 5 en 6 sowieso te volgen:

Lesdag 7 en 8 bestaan uit een verdiepingsmodule in organisatiemediation, conflicten binnen teams en conflictmanagement:

Deelname mogelijkheden Arbeids- en organisatiemediation

We bieden deelname aan de opleiding aan in vier varianten:

1. U volgt alleen de vierdaagse basismodule of twee verdiepingsmodules – 4 dagen
2. U volgt naast de basismodule ook de juridische module – 6 dagen
3. U volgt naast de basismodule de module in organisatiemediation, conflicten binnen teams & conflictmanagement – 6 dagen
4. U volgt de volledige opleiding – 8 dagen
5. U volgt alleen de lesdag Exit Mediation – 1 dag

Doelstellingen specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation

Na deze opleiding kunnen deelnemers:

Tijdens deze dagen gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:

Bestemd voor

De specialisatie Arbeidsmediation en organisatiemediation is bestemd voor allerlei professionals, denk aan organisatieadviseurs, coaches, casemanagers, bedrijfsartsen, HR professionals, leidinggevenden en ieder die vanuit zijn of haar rol te maken heeft met conflicten op de werkvloer. Een mediation achtergrond is niet verplicht. De opleiding is tevens geschikt voor ADR en/of MfN-registermediators die zich willen specialiseren op het gebied van Arbeids- en organisatiemediation en verdiepen in de mogelijkheden van mediation in conflictmanagement in organisaties.

Deze opleiding kan ook worden gevolgd als u nog geen MfN en/of ADR mediator bent, maar wel een basisopleiding tot mediator heeft afgerond. PE punten blijven geldig en kunnen na registratie met terugwerkende kracht worden bijgeschreven.

Leermethode

Op basis van ervaringen en/of de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. In de training verdiepen de deelnemers hun kennis en vaardigheden op het gebied van mediation in arbeidsconflicten, organisaties en exit trajecten met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen.

Heeft u vragen over dit aanbod of kunnen we u bij de keuze van de samenstelling ondersteunen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.