Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Motiverende gespreksvoering
(MfN 18 PE punten - SKJ 28 punten)

Een conflictsituatie bestaat altijd uit meer dan één deelnemer. De keuze om in een conflictsituatie in gesprek te gaan, betekent niet altijd dat dit door alle deelnemers wordt gedragen. Wat als je te maken hebt met een deelnemer die niet in mediation wil met de ander, niet wil of kan bewegen naar een mogelijke oplossing of ineens ‘afhaakt’ in het gesprek? Dan is er motiverende gespreksvoering. Als gespreksbegeleider kun jij de deelnemer in beweging laten komen, in welke vorm dan ook. Niet omdat jíj dat wilt, maar omdat hij of zij zelf daartoe in beweging komt vanuit jouw aanpak. Een gespreksvoering met impact! Hoe? Dat leer je in deze opleiding.

< terug naar:

Motiverende gespreksvoering

De kracht van verandertaal in de oplossing van het conflict

De ander zélf in beweging brengen om tot verandering te komen, in welke vorm dan ook, is wat je met motiverende gespreksvoering kunt bereiken. Elke professional heeft te maken met situaties waarin verandering wenselijk is en waarin dat soms moeizaam of niet lijkt te gaan.

Wereldwijd wordt Motivational Interviewing (MI), in Nederland en Vlaanderen geïntroduceerd als Motiverende Gespreksvoering (MGV), in steeds meer werkvelden toegepast. Vooral in situaties waar mensen min of meer gedwongen zijn hun (gewoonte)gedrag te veranderen, blijkt het zeer effectief te zijn om de autonomie te respecteren en samen te onderzoeken welke veranderingen nodig, wenselijk en haalbaar zijn. Kenmerkend van motiverende gespreksvoering is dat de methode directief en persoonsgericht is. Door de houding van de professional is de ander actief betrokken bij de aanpak of het proces, wat leidt tot betere resultaten.

De effectiviteit wordt voor een groot deel bepaald door het vaardig kunnen toepassen van Motiverende gespreksvoering. Daarnaast is het essentiële element de houding van waaruit men samenwerkt. Alles gericht op het ontlokken van uitspraken die gaan over verandering (verandertaal) bij de ander, vanuit een gelijkwaardige houding. Dit vereist training en oefening. Motiverende gespreksvoering is veel meer een set van samenhangende gespreksvaardigheden dan een enkelvoudige techniek. Belangrijk in het leren van Motiverende gespreksvoering is feedback en coaching, gebaseerd op directe observatie.

Opbouw

In een leertraject van drie lesdagen leren de deelnemers de basishouding en -vaardigheden van Motiverende gespreksvoering en koppelen dat aan hun praktijk. De masterclass beslaat twee aaneengesloten klassikale lesdagen en één terugkomdag na maximaal drie maanden. De trainer verzorgt deze leermomenten waarin de specifieke houdingsaspecten en vaardigheden worden gepresenteerd, aangeleerd en geoefend. Daarna gaan de deelnemers in de praktijk hun eigen leerplan uitvoeren. Daarbij zoeken wij samen naar de meest passende ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van super- en intervisie. Alles gericht op het stimuleren van eigen ontwikkeling en ondersteuning.

Onderwerpen

De face-to-face training zal bestaan uit een mix van korte theoretische inleidingen, demonstraties, videoanalyses, rollenspel, discussie, praktijksimulaties en oefeningen. De training wordt gegeven in het Nederlands. Een klein aantal materialen is echter in het Engels (videofragment); een passieve beheersing van deze taal is derhalve wenselijk, maar niet verplicht.

Leerdoel

Deelnemers zijn na het afronden van dit leertraject:
• In kennis gesteld van de concepten en uitgangspunten van Motiverende gespreksvoering;
• Kundig in de basisvaardigheden: (1) open vragen stellen (2) reflectief luisteren (3) bekrachtigen (4) samenvatten en (5) het geven van informatie en advies;
• Kundig in het identificeren van veranderdoelen;
• In staat om verandertaal te herkennen, uit te lokken, te bekrachtigen en erop te reageren;
• In staat om moraliserende, etiketterende en discussie uitlokkende uitspraken in het dagelijkse professionele handelen te herkennen en de invloed daarvan op het ontstaan van behoudtaal en wrijving;
• In staat om behoudtaal en wrijving te herkennen en daarop te reageren;
• In staat om veranderafspraken te maken;
• In staat om het commitment te versterken;
• In staat om hun eigen ontwikkelpunten te formuleren en daarin stappen te zetten.

Voor wie

Motiverende gespreksvoering is geschikt als effectieve methode voor mediators, maar ook voor coaches, jeugdwerkers, advocaten, politie, leidinggevenden en ieder die in zijn/haar werk met conflictsituaties te maken krijgt. De opleiding is tevens beschikbaar als in-company.

MGV is een evidence based gespreksstijl om in situaties waarin veranderen lastig lijkt te zijn beweging te creëren. Iedereen krijgt wel eens te maken met situaties waarin je de ander graag wilt ondersteunen om in beweging te komen, maar waar het lastig lijkt te zijn. Met de houding en vaardigheden van MGV heb je meer kans om de ander effectief te ondersteunen. Ontstaan in de verslavingszorg heeft deze gespreksstijl ook op tal van andere terreinen laten zien effectief te zijn.

Meer informatie?

Kom naar de informatiebijeenkomst

We kunnen ons voorstellen dat je benieuwd bent naar dit aanbod, maar wellicht nog vragen hebt. Daarom organiseren we een vrijblijvende digitale informatieavond op:

Kom naar de opleidingsteaser

We organiseren naast de informatieavond ook een korte sneak peak! Even snuffelen aan de lesinhoud, kennismaken met docent Rob d’Hondt en ervaren wat de oefeningen met je doen en of de opleiding is waar je naar op zoek bent. De teaser is een eenmalig evenement in 2021, speciaal voor ons netwerk. Je kunt jezelf aanmelden door een email te sturen naar info@caleidoscoop.nu. Er zijn een beperkt aantal plekken beschikbaar, deelname is uiteraard gratis en vrijblijvend.