Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Mediation in strafzaken
(35 PE-punten)

Het is bijna 10 jaar geleden dat artikel 51h Wetboek van Strafvordering in werking trad: de grondslag voor de introductie van mediation in lopende strafzaken. Mediation kan tijdens een lopende strafzaak in gang worden gezet. Als de strafzaak wordt verwezen, doet het strafrecht even een stapje terug tot duidelijk is of partijen zelf tot (gedeeltelijk) herstel kunnen komen. De mediator in strafzaken begeleidt dat proces. Inmiddels in mediation onder strafrechters, officieren van justitie en advocaten een bekend verschijnsel geworden.

< terug naar:

Specialisatie Mediation in strafzaken

Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree bieden samen deze specialisatie aan. Wij zijn ervan overtuigd dat samenwerking tussen opleiders in mediation zorgt voor een kwalitatief beter en gevarieerder aanbod.

The Lime Tree - Caleidoscoop Leertrajecten

Mediators in strafzaken werken binnen de context van het strafrechtssysteem en hebben te maken met hoog opgelopen conflicten, (ernstig) grensoverschrijdend gedrag, met soms trauma’s en ernstig letsel tot gevolg. Dat vergt een assertieve, alerte houding van de mediator en het beheersen van een directieve proces begeleiding.

In deze specialisatie leer je hoe je partijen, die te maken hebben met aangiftes over vernieling, mishandeling, stalking, bedreiging, huiselijk geweld, zedenmisdrijven en bijvoorbeeld fraude, zorgvuldig door het mediationproces begeleidt. Met aandacht voor zowel de belangen van slachtoffers én dader, als ook die van andere mogelijke betrokkenen. De interactie tussen deze ‘systemen’ geeft extra dynamiek en maakt Mediation in strafzaken tot een echte specialisatie.

In de opleiding maak je kennis met veel theorie, wetenschappelijke artikelen en wordt elke trainingsdag geoefend met echte casuïstiek uit de praktijk. Aangezien mediations in lopende strafzaken in Nederland in co-mediation worden uitgevoerd, besteden we veel aandacht aan het werken in tweetallen en het optimaal benutten van deze werkwijze.

De opleiders van de opleiding zijn zeer deskundig en toegewijd bij landelijke en lokale projecten van de rechtbank en nationale politie. Jent Bijlsma en Janny Dierx hebben vanaf het eerste uur bijgedragen aan het tot stand komen van verwijzing naar mediation in de politiefase (ter voorkoming van, bij of na aangifte) en tijdens het strafproces (tijdens de onderzoeksfase of vanaf de terechtzitting, zowel in eerste aanleg als bij hoger beroep). Ze schreven tevens samen het hoofdstuk over mediation in strafzaken in het Handboek Mediation.

 

mediation-in-strafzaken

Onderwerpen

Onder andere de volgende onderwerpen vormen de hoofdlijn van het programma van de specialisatie Mediation in strafzaken:

Aan het einde van deze opleiding

Bestemd voor

Mediators die de basisvaardigheden goed beheersen en zich nu willen bekwamen in het omgaan met heftig conflictgedrag. Mediators die zich willen ontwikkelen in het werkveld van mediation in strafzaken en/of het toepassen van herstelbemiddeling in het onderwijs, jeugdzorg, heftige scheidingsprocessen, wijkconflicten, enzovoorts.

Aan de opleiding doen ook regelmatig verwijzers en professionals mee uit de strafrechtsketen en ketenpartners, zoals Raad voor de Kinderbescherming, advocatuur, Maatschappelijke Ontwikkeling, politie, Openbare Orde en Veiligheid.

Deelnemers die u voorgingen over deze opleiding: 

“Vakinhoudelijk een top-training. De meeste theorie was absoluut nieuw voor mij!”
“Hele goede oefeningen. Zonder meer eye-openers!”
“Uitstekend cursusmateriaal. Met veel, maar inhoudelijk relevant”
“Ik begrijp mijn eigen positie, rol en bevoegdheden in conflicten nu beter. Mijn zicht op dilemma’s is uitgebreid”
“Met name de doorlopende interacties tussen groep en trainers (uitwisselen van ervaringen vanuit verschillende beroepsgroepen) vond ik interessant. De door de trainers gedeelde praktijkervaringen vond ik heel nuttig”