Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Mediation in strafzaken
(35 PE-punten)

Mediation kan bij een aangifte of tijdens een lopende strafzaak in gang worden gezet. Het strafrecht doet in zo’n geval even een stap terug om af te wachten of partijen het onderling eens worden. Soms is een strafzaak daarna niet meer nodig, soms volgt een sepot (met of zonder voorwaarden) en soms wordt de strafzaak hervat.

Mediation in strafzaken werkt goed in veel voorkomende strafzaken, zoals bij vernieling en mishandeling, stalking en bedreiging, diefstal en verduistering, belediging en agressie tegen hulpverleners en bij huiselijk geweld.

< terug naar:

Specialisatie Mediation in strafzaken

Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree bieden samen de specialisatie Mediation in strafzaken aan. Wij zijn er van overtuigd dat samenwerking tussen opleiders in mediation zorgt voor een beter en gevarieerder aanbod in opleidingen.

The Lime Tree - Caleidoscoop Leertrajecten

Mediation in strafzaken is in Nederland een interventie die het werkveld zelf in ontwikkeling brengt. De mediation heeft immers niet alleen gevolgen voor de direct betrokkenen, maar ook voor de professionals die opereren in het (strafrecht)systeem er omheen. De interactie tussen deze ‘systemen’ geeft extra dynamiek en maakt Mediation in strafzaken tot een echte specialisatie. De opleiders van de opleiding zijn zeer deskundig en toegewijd bij landelijke en lokale projecten van de rechtbank en nationale politie. Tijdens de opleiding maakt u daarnaast kennis met professionals uit het veld van strafrecht zoals politie, advocatuur, openbaar ministerie en de rechterlijke macht.

Doelstellingen opleiding

Deze opleiding biedt u de onderstaande zaken:

Verwijzing en kwalificatie bij specialisatie Mediation in strafzaken

Tot nu toe stellen de mediationbureaus van de Rechtbanken die doorverwijzen naar Mediation in strafzaken als basisvereiste dat de mediator in strafzaken voldoet aan de kwalificaties van de beroepsvereniging zelf, geaccrediteerd is bij de Raad voor de rechtsbijstand en minimaal een erkende specialisatie opleiding Mediation in strafzaken heeft gevolgd.  De specialisatieopleiding van Caleidoscoop Leertrajecten en The Lime Tree voldoet aan dit criterium.

mediation-in-strafzaken

Onderwerpen

Onder andere de volgende onderwerpen vormen de hoofdlijn van het programma van de specialisatie Mediation in strafzaken:

Leermethode

De trainingsdagen van de specialisatie Mediation in strafzaken zijn zo opgebouwd dat deelnemers meteen vanaf de eerste opleidingsdag worden meegenomen in de praktijk van mediation in strafzaken. Tijdens de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijkervaring van de cursisten. De theorie wordt gefaseerd behandeld in overeenstemming met de fasering van mediation in strafzaken in de praktijk.
Tijdens de training wordt gebruikgemaakt van de volgende leermethoden:

Aan de deelnemers wordt een digitale leeromgeving geboden, waartoe zij tot een jaar na afronding van de opleiding toegang hebben. Deze digitale leeromgeving biedt een platform voor intervisie, toegang tot oefenmateriaal en een bibliotheek met informatie en naslagwerk.

Bestemd voor

Deze specialisatie Mediation in strafzaken wordt gevolgd door mediators die zich willen ontwikkelen, kwalificeren en bekwamen op het specifieke terrein van Mediation in strafzaken. De opleiding is ook interessant voor advocaten, parketmedewerkers, officieren van justitie, verwijzers bij politie- en mediationbureau’s en de rechtspraak. Lees hier de ervaringen van deelnemers die u voor gingen.