Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Studiedag
(6 PE punten)

Ieder jaar organiseren wij een nieuwe studiedag, die eenmalig wordt verzorgd. In 2021 gaat de studiedag over mediation bij ver, oftewel ‘rode’ geëscaleerde conflicten (refererend aan de laatste fase van Glasl). Hoe ga je hiermee om en hoe zet je jouw mediatorvaardigheden effectief in als men eigenlijk alleen maar een ander mee de afgrond in willen trekken. De mediator in vechtsituaties: bewust en intelligent, actief en meerzijdig partijdig.

 

< terug naar:

Mediation bij ver geëscaleerde conflicten

Inhoud

Mensen in een zeer hevig geëscaleerd conflict zijn zichzelf niet meer. Het ‘wilde beest in hun hoofd’  zorgt ervoor dat alles gericht is op overleving en dat pijn, verdriet en angst koste wat het kost vermeden moet worden. Ze zitten vaak in de fase van totale strijd en mediation als interventiemiddel lijkt niet te werken. Als het adagium ‘dom, lui en dakloos’ als uitgangspunt wordt genomen voor de houding van de mediator zal de conclusie bij de intake al snel zijn dat ‘ dit conflict zich niet leent voor mediation, maar beter aan een rechter of arbiter kan worden voorgelegd, die een beslissing neemt over de onderdelen van het geschil’.

Toch kan ook in deze gevallen mediation een heel goede manier zijn om tot oplossingen te komen. Daarvoor is wel een andere aanpak nodig dan de aanpak die als ’gebruikelijke standaard wordt aangereikt’  in veel medationopleidingen. Tijdens deze studiedag neemt de docent mediator u mee in zijn ervaringen met mediations in heftig geëscaleerde conflicten, met name in het werkgebied van de vechtscheidingen en heftig geëscaleerde arbeidsconflicten. U krijgt zicht op de complexe systeem dynamiek van dit type conflicten en de psychologische aspecten en de effecten daarvan op de onderlinge interactie. Verder wordt ingegaan op de bijzondere rol van mediator in dit type conflicten en handvatten voor effectief interveniëren.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal de mediator zijn visie op de aanpak in vechtconflicten schetsen waarbij het adagium eerder ‘intelligent, actief en meerzijdig partijdig’ blijkt te zijn.

Het doel

Specifiek mediators die te maken hebben met heftig geëscaleerde conflicten (ladder van GLASL trede 6 en hoger) die vragen om effectieve de-escalatie en een probleemoplossende aanpak.

Voor wie

Iedere mediator, maar wij kunnen ons voorstellen ook ieder die te maken heeft met ver geëscaleerde conflicten en conflictsituaties (therapeuten, hulpverleners, klachtbehandelaars, handhavers, enzovoorts).