Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Leren in en van conflicten
(12 punten)

Een uitdaging die iedereen wel herkent: hoe tot duurzame oplossingen te komen. In deze opleiding verkennen we met de deelnemers de mogelijkheden die daartoe worden geboden vanuit de conflicttheorie en leertheorie.

Hoe ervaart u in het dagelijks leven de complexiteit en hectiek om u heen? Als er conflicten ontstaan binnen de omgevingen waarin u beweegt en de vele (werk)relaties die u heeft, zijn deze dan voor u spannend en soms lastig hanteerbaar?

< terug naar:

Conflictvaardigheid: leren in en van conflicten

Conflicten horen bij het leven, maar we hebben meestal niet zo goed geleerd hoe daar mee om te gaan. In een vastgelopen conflict van u zelf of tussen anderen om u heen is het moeilijk om begrip te hebben voor de andere partij, waardoor er niet meer naar elkaar geluisterd wordt en we de schuld vooral aan de ander geven. Als conflicten vervolgens niet op de juiste manier aandacht krijgen, hebben ze vaak een destructief effect op uw (werk)relaties en u leven, zijn kostbaar en staan de weg naar verandering, vernieuwing en flexibiliteit in de weg. Veel creativiteit, potentieel en energie gaat verloren.

Conflicten kunnen ons laten zien hoe wij omgaan met verschillen. Wat er gebeurt als u verschil ervaart tussen uw eigen wensen, verwachtingen en prestaties en die van de ander? Wat ervaart u zèlf en wat beweegt de ander? Wilt u leren hoe u uzelf kunt leiden en sturen om deze verschillen op een nieuwe manier bespreekbaar te maken en aanspreekbaar te zijn, dan is deze opleiding iets voor u! Het vermogen om constructief met verschillen om te gaan kut u namelijk ontwikkelen.

Onze visie op conflicten

Caleidoscoop Leertrajecten beschouwt conflicten als motor voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk. Samenwerking in onze diensten- en kenniseconomie vraagt om een constructieve conflictcultuur, waarin conflicten worden getransformeerd tot het verkennen en onderzoeken van verschillen. Die werkwijze kan mensen faciliteren om over de juiste zaken van mening te verschillen en zo de gewenste creativiteit en vernieuwing te ontwikkelen.

In deze tweedaagse bieden wij wezenlijk kenniselementen die we u laten vertalen in ervaringsmomenten. Uw (zelf)kennis en handelingsrepertoire wordt uitgebreid waardoor u conflicten tijdig kunt (h)erkennen en benutten in het voordeel van uzelf en van de ander. Hierdoor gaat u conflicten als vanzelf minder als bedreiging, en meer als een kans zien. Als u er vertrouwen in krijgt goed met conflicten om te kunnen, gaan stopt het onnodig weglekken van energie. Daarnaast geeft het een impuls en resultaat aan uw persoonlijke ontwikkeling, diepgang, kwaliteit en plezier van (samen)werken en kleur aan uw functioneren en leven. Kortom conflictvaardiger: leren in en van conflicten.

Doelstellingen

In deze opleiding leert u:

Het programma

Dag 1:    Zelfsturing in conflicten.

Dag 2:    Posities in interactie, de zin van conflict ontdekken

 

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor iedereen die meer te weten wil komen, handiger worden met en leren over conflicten en conflicthantering.

Leermethode

Op basis van de eigen ervaringen en praktijksituaties werken deelnemers onderwerpen met de trainer uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun bewustzijn, kennis en vaardigheden. Hierdoor breiden zij hun handelingsrepertoire uit en worden de deelnemers in staat met bewust gerichte aandacht proactief gedrag te laten zien. Dit leidt tot nieuwe gewenste uitkomsten.

Daarnaast staat voor de deelnemers een online platform ter beschikking voor uitwisseling van thuisopdrachten en online informatie- en leermaterialen.