Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Intervisie met systeemopstellingen

Conflicten als systematische vraagstukken.
In deze begeleide workshop en intervisie voor mediators, verkennen we systeemdynamiek met behulp van opstellingen.

< terug naar:

Intervisie met systeemopstellingen

Intervisie met systeemopstellingen - Caleidoscoop Leertrajecten

Conflicten worden vaak gezien en beleefd als verstoringen van sociale relaties die zo snel mogelijk uit de weg dienen te worden geruimd, zonder onnodige schade aan de partijen die bij dat conflict betrokken zijn.

Die benadering is echter één kant van de zaak. Conflicten kunnen ook benaderd worden vanuit hun systemische werkelijkheid waarbij zij een dynamiek openbaren. Vaak in de vorm van spanning die binnen een systeem of tussen systemen leeft. Zij laten vanuit dit perspectief een deel van de werkelijkheid zien die vaak verborgen is. Zowel voor de partijen die bij het conflict betrokken zijn, als voor diegene die hen bij de oplossing van het conflict begeleidt.

Voordeel van systeemopstellingen

Met behulp van systeemopstellingen kan deze andere kant van de werkelijkheid als fenomeen verkend worden. Niet alleen vanuit het denken maar ook vanuit het ervaren en voelen. Dat leidt vaak tot nieuwe inzichten. Het maken van systeemopstellingen is dan ook een mooi intervisie instrument. Daarnaast levert het meemaken van systeemopstellingen ook vaak zinvolle en zingevende ervaringen op.

Bij de opstelling is er een inbrenger van een vraag en wordt op basis van die vraag het systeem heel letterlijk in de ruimte neergezet. Hierbij wordt door een deel van de aanwezigen iets of iemand uit het systeem gerepresenteerd. Er wordt gekeken wat er binnen het systeem gebeurd en welke dynamiek er gaat plaatsvinden. Zo worden patronen zichtbaar die kenmerkend zijn voor iets dat binnen dat systeem speelt of heeft gespeeld.

Inhoud lesdag Intervisie met systeemopstellingen

In een dagdeel gaan we systeemopstellingen doen rond conflicten. Die conflicten worden door de deelnemers als vraag ingebracht.

Het kan gaan om conflicten waar u als mediator mee worstelt of hebt geworsteld of die u verbaasd en geraakt hebben vanuit uw praktijk als mediator. Of vanuit uw persoonlijke ervaringen en achtergrond. Soms blijken deze aspecten met elkaar verbonden. Vaak draagt de systeemopstelling bij aan het uitwerken van persoonlijke en professionele thema’s. Daarnaast gaan we in op de vraag hoe u conflicten meer vanuit “systemisch perspectief” kunt benaderen, welke vragen daarbij relevant zijn en gesteld kunnen worden. Zo kan worden gewerkt aan de uitbreiding van het eigen repertoire als mediator.

Persoonlijk inbreng

De concrete inhoud van de bijeenkomst hangt af van de vragen die deelnemers inbrengen en er zal gelegenheid voor meerdere deelnemers zijn om hun vraag in te brengen. Inzichten verwerven beperkt zich niet alleen tot diegenen die een vraag inbrenge. Ze zullen ook van invloed zijn op de inzichten bij “representanten” en overige deelnemers. Komt u nog intervisiepunten tekort? Door deelname aan deze lesdag ontvangt u 6 punten. Deze kunt u 50% opgeven als PE punten (categorie 1a) en 50% als intervisiepunten (categorie 1b).

De systeemopstellingen worden begeleid door Wouter van der Loon. Wouter is sinds 1988 trainer en adviseur. Hij deed meerdere workshops familieopstellingen bij Inge Land en volgde de opleiding organisatieopstellingen bij het Bert Hellinger Instituut. Hij is organisatiesocioloog en master-practitioner NLP.