Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Paardencoaching verbetert de mediator vaardigheden
(6 PE-punten)

Deze training is specifiek ontwikkeld voor en afgestemd op de praktijk van de mediator. Een paard is onbevooroordeeld en geeft als kuddedier loepzuivere feedback. de Paardencoaching is een non-verbale interactietraining, speciaal ontwikkeld voor mediators. Een van de belangrijkste criteria om succesvol mediator te zijn, is het bewust zijn van het eigen gedrag, het effect daarvan op anderen en ook het gedrag van anderen op het eigen gedrag (tegenoverdracht). Paardencoaching blijkt steeds opnieuw een krachtig leerinstrument daarbij.

 

< terug naar:

De mediator in paardentaal: helder bekeken

Verbeter Mediation vaardigheden met Paardencoaching - Caleidoscoop Leertrajecten

Waarom de training paardencoaching

In de interactie tussen personen wordt veel aandacht besteed aan het verbale deel en het effect daarvan. Dat raakt veelal aan eigen normen en waarden c.q. de innerlijke overtuiging. Dat is dan ook het referentiekader waaraan de mediator meestal toetst.

Lichaamstaal gebruiken we altijd. Verschillende onderzoekers schatten dat minstens 70% van de communicatie tussen mensen door middel van stemklank en lichaamstaal plaatsvindt. Het meest bekend is de theorie van de Amerikaanse psycholoog Mehrabian. Hij stelt wanneer het om uiting van gevoelens gaat dat:

Uitgaande dat dit waar is, dan uiten we ons voor 93% non-verbaal!

Men kan aan paarden zien hoe belangrijk en efficiënt de werking van lichaamstaal is. In de boeiende en interactieve training ‘De mediator in paardentaal: helder bekeken’ gaan we hiermee aan de slag. Dit alles op basis van paardencoaching.

Werkwijze van paardencoaching

In de training wordt vanuit een non-verbale invalshoek gewerkt.

Bij de start van de dag wordt aandacht besteed aan de persoonlijke leerdoelen van de mediator. Deze inventarisatie vormt de input voor de opdrachten die met het paard worden uitgewerkt. Daarnaast wordt aandacht besteed aan:

Het non-verbale deel wordt expliciet duidelijk gemaakt tijdens de interactie met een paard. Daarbij reageert het paard, op basis van zijn natuurlijke gedrag, op het gedrag van de mediator. Is dit gedrag sturend, nieuwsgierig makend, vertrouwenwekkend, leidend, of meer bedreigend? Is er wel of geen ruimte voor de ander? Hoe effectief is dit?

Natuurlijke eigenschappen van paarden

De natuurlijke eigenschappen van het paard dragen bij om feilloos en waardevrij het menselijk gedrag te spiegelen. Veranderend gedrag door de mediator leidt tot ander gedrag van het paard. Effecten worden direct concreet en geven houvast voor de dagelijkse praktijk. Zo ontdekt u tijdens het eerste deel van de workshop op een zuivere manier hoe uw houding en gedrag overkomen op anderen. Een workshop met paarden is een effectieve manier van reflectie en een heel goede start om te werken aan persoonlijke leerdoelen.

Naast de herkenning van het effect worden de persoonlijke thema’s binnen de groep uitgewerkt en besproken. Vanuit deze bespreking worden mogelijkheden geschetst voor meer effectief gedrag en wordt dit gedrag geoefend met het paard.

Wie zijn de trainers

Hadé Overdulve, paardencoach volgens de Filippusmethode, vertaalt tijdens de workshop de feedback van het paard.
Diny Veldhuisen, ervaren MfN registermediator, helpt je deze feedback om te zetten in je rol als mediator.

N.B. Er wordt altijd naast het paard vanaf de grond gewerkt, dus niet óp het paard. Voor deelname hoeft u absoluut geen ervaring te hebben met paarden.

Wat levert paardencoaching op

Aan het eind van de dag is uw bewustzijn van het effect van uw non-verbale gedrag vergroot en bent u in staat dit op een positieve manier in te zetten tijdens mediations.

Meer weten over deze training? Neem contact met ons op, wij staan u graag te woord of schrijf u in via onderstaande inschrijfmogelijkheid.