Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Training conflict hanteren

In deze effectieve training conflict hanteren leer je goed en handig met conflicten omgaan. Mensen die dit kunnen zijn enorm in het voordeel. Ze laten zich niet met een kluitje in het riet sturen en weten op een elegante manier hun doelen te bereiken. Hoe doen ze dat toch? Wil jij je de kunst van conflicthantering ook eigen maken?

Vanuit een andere kijk op conflicten werk je in deze training conflict hanteren aan je conflictvaardigheid. Een conflict is bij uitstek een kans om te leren. Vanuit zelfsturing ontwikkel je in de opleiding conflicthantering handvatten om emoties te tackelen, escalatie om te buigen en conflict op een positieve manier bespreekbaar te maken. Daardoor kun je eindelijk volledig jezelf zijn!

< terug naar:

Training conflict hanteren

Mediation training conflict hanteren > Caleidoscoop Leertrajecten

Training conflict hanteren is een groeikans

In de training conflict hanteren leer je hoe conflicten tijdig te (h)erkennen en te benutten ten voordele van jezelf en van anderen. Hierdoor ga je conflicten als vanzelf minder als bedreiging en meer als een kans zien! Leer goed met conflicten omgaan stopt het onnodig weglekken van je energie. Daarbij geeft het een impuls aan je persoonlijke ontwikkeling, diepgang, kwaliteit en kleur aan je functioneren en leven.

Je ervaart in het dagelijks leven complexiteit en dynamiek, die conflicten teweeg brengen en lastig hanteerbaar zijn. Conflicten horen bij het leven, maar hoe ermee om te gaan leren we niet. In een vastgelopen conflict is het moeilijk om begrip te hebben voor de ander, er wordt niet meer naar elkaar geluisterd en we leggen de schuld bij de ander. Destructieve conflicten zijn kostbaar en staan verandering, vernieuwing en flexibiliteit in de weg.

Conflictvaardigheid is conflicten constructief  maken, aanspreekbaar zijn en elkaar aanspreken, biedt de toegang tot de geweldige kracht van verschillen. Op deze manier leiderschap opnemen en ontwikkelen, draagt bij aan een samenwerking waarin werkplezier en resultaat samengaan.

Caleidoscoop Leertrajecten beschouwt conflicten als motor voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk. Samenwerking in onze diensten- en kenniseconomie vraagt om een constructieve conflictcultuur. Waarin conflicten worden getransformeerd tot het verkennen en onderzoeken van verschillen. Een samenwerking die mensen faciliteert om over de juiste zaken van mening te verschillen en zo de gewenste creativiteit en vernieuwing te ontwikkelen.

Doelstelling training conflict hanteren
In deze opleiding leer je:

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding conflicthantering

Dag 1: Zelfsturing in conflicten

Dag 2: Van verstarring naar transformatie van de interactie

Dag 3: Posities in interactie, de zin van je conflicten ontdekken

Dag 4: Passende kwaliteit van interactie creëren en lastige gesprekken voeren

Individueel: Na afloop van de opleiding conflict hanteren een persoonlijk coachingsgesprek.

Voor wie is deze opleiding geschikt

Deze opleiding conflicthantering is geschikt voor professionals die meer willen weten over conflicten, conflicthantering en mediation om zo succesvoller te zijn in het werk en het leven.

Welke leermethode wordt gebruikt tijdens de opleiding

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainer uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun bewustzijn, kennis en vaardigheden. Hierdoor breiden zij hun handelingsrepertoire uit en worden de deelnemers in staat met bewust gerichte aandacht proactief gedrag te laten zien. Dit leidt tot nieuwe gewenste uitkomsten.

Daarnaast staat voor de deelnemers een online platform ter beschikking voor uitwisseling van thuisopdrachten en online informatie- en leermaterialen.