Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Opleiding Conflictvaardig Leidinggeven

Ervaar je als leidinggevende dat het omgaan met conflictdynamiek en conflictgedrag veel moeite kost en aandacht van je vraagt? Heb je in je team medewerkers die door hun communicatie- en conflictgedrag zorgen voor spanning of juist aanleiding daarvoor zijn? Wil jij als leidinggevende daar zelfbewust en passend mee om kunnen gaan en doortastend in kunnen optreden? Dan is de opleiding Conflictvaardig leidinggeven voor jou gemaakt.

< terug naar:

Opleiding Conflictvaardig leidinggeven

Als leidinggevende is het niet altijd even makkelijk om (alle) conflicten op te lossen. Ten eerste omdat conflictbehandeling een bepaalde professionele ontwikkeling en vaardigheden vraagt. Ten tweede omdat je als leidinggevende dikwijls zelf betrokken bent.

Sommige leidinggevenden interveniëren bij conflicten, maar het levert niet het gewenste positieve resultaat. Anderen zijn van mening dat conflicten alleen maar energie kosten. Ze gaan ze uit de weg in de hoop dat een conflict zich vanzelf oplost.. In deze opleiding helpen we je om conflicten zo vroeg mogelijk te (h)erkennen en ze laagdrempelig –zo dicht mogelijk bij de bron – aan te pakken. Kortom, dat conflict functioneel wordt gemaakt en kan worden ingezet als motor voor groei en ontwikkeling.

Conflictvaardig leidinggeven aan teamontwikkeling

De kunst van samenwerken in teams is om afgestemd op de taak, de verschillen van- en tussen mensen optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Dat leidt vaak onbewust en ongewild tot spanning en conflicten. Samen werken aan conflictbestendige teams is een opdracht voor de leidinggevende. Conflictvaardig leidinggeven betekent aandacht hebben voor de conflictueuze dynamiek van ontwikkelen; jezelf uitspreken en teamleden aanspreken, juist ook als het spannend is.

Doelstellingen

Deze tweedaagse opleiding helpt je om jezelf beter te begrijpen en te sturen in conflicten en conflictbehandeling. Je leert je eigen conflictpatronen te herkennen en te adresseren. Je wordt je bewust van je eigen perspectief op conflicten en maakt kennis met ons perspectief op conflict als interactie van verschillen en motor voor groei en ontwikkeling. Je leert escalatie dynamieken en -fasen te (h)erkennen. Na de opleiding kun je conflicten en hun psychosociale dynamiek beter begrijpen en diagnosticeren. Daarop voortbouwend krijg je concrete methoden en vaardigheden aangereikt die je waardevolle mogelijkheden bieden voor conflictbehandeling en -oplossing, waarbij behoeften en belangen vertrekpunt zijn. Je leert hoe je met behulp van het ‘vier kwadranten concept’ in spanningsvolle gesprekken belangrijke keerpunten (t.a.v. zienswijzen, emoties en behoeften) tot stand kunt brengen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden en managers in organisaties, coaches, supervisors en organisatieadviseurs die hun conflictvaardigheden willen verbeteren.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen