Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Conflict Management HR Adviseur

“Conflicten als impuls voor organisatieontwikkeling en als leerproces”

U bent HR adviseur, in uw werk komt u in aanraking met conflictproblematiek. U wilt uw inzicht en vaardigheden in conflicten vergroten. U wilt zich ontwikkelen tot conflictprofessional zodat u (beter) in staat bent conflicten als leerproces te coachen en uw organisatie te helpen conflictbestendiger te worden. Dan is deze 4-daagse Leergang Conflictmanagement voor HR adviseurs gemaakt voor u!

< terug naar:

Leergang Conflict Management HR adviseur

Conflict Management HR Adviseur - Caleidoscoop Leertrajecten

Veel organisaties zijn in ban van ‘zelfsturing en zelforganisatie’. De focus komt daarbij vanzelf op verschillen te liggen. Waar dikwijls weinig bij wordt stilgestaan is dat je conflicten daar als vanzelfsprekend bij krijgt! Het is daarom belangrijk dat er binnen organisaties wordt gewerkt aan een constructieve conflictcultuur. Dat er ruimte komt voor conflicten, als motor voor groei en verandering. Hiervoor hebben wij de Leergang Conflict Management HR adviseur ontwikkeld.

Werkgerelateerde conflicten

Conflicten op de arbeidsplek zijn voor medewerkers vaak ingrijpende gebeurtenissen. Ze hebben vaak een persoonlijke impact, zeker als er sprake is van een verliezer. Ook hebben ze impact op de directe collega’s of de organisatie. Conflicten kunnen leiden tot ziekteverzuim, verminderde motivatie en verminderde werkprestatie. En als ze niet goed worden opgepakt kunnen ze erg lang na-ijlen of worden opgevolgd door weer nieuwe conflicten. Conflicten gaan niet alleen over de direct betrokken mensen, ze gaan ook over het functioneren van de organisatie, haar ontwikkeling en structuur.

Herkennen van conflicten

Conflicten die tijdig worden (h)erkend, laagdrempelig worden aangepakt, dicht bij de bron, stimuleren vernieuwing, de ontwikkeling van mensen, organisatie en diensten. Dat vraagt om conflictvaardige mensen, conflictbeleid en een structuur en werkwijze die het mogelijk maakt om conflicten constructief te maken.

Inhoud leergang Conflict Management HR Adviseur

In een leertraject van 4 dagen, met een tussentijd van telkens een week, krijgt de HR adviseur meer zicht op zijn eigen kwaliteiten in het hanteren van conflicten. Ook krijgt hij/zij meer inzicht in conflictdynamiek en meer vaardigheden in het omgaan met conflicten. Dat is belangrijk omdat arbeidsconflicten en conflicten op de werkplek een belangrijke impact hebben het benutten van het menselijk potentieel. Ook heeft het invloed op de motivatie en prestatie van medewerkers. Indien juist begeleid, bieden conflicten een prima mogelijkheid om te leren. Vertrekpunt hierbij is dat conflicten horen bij het samenwerken tussen mensen en het leren hanteren van conflicten. Hierbij hoort ook het kunnen bijdragen aan een betere samenwerking, persoonlijke groei en feedback voor de organisatie. Voorafgaand aan het leertraject vullen deelnemers een assessment in dat als basis dient bij het formuleren voor persoonlijke leer- en aandachtspunten.

De leerdoelen van de Leergang zijn:

  1. De HR adviseur kent de conflictdynamiek (Glasl) en kan deze hanteren;
  2. De HR adviseur kent zijn eigen sterktes en zwaktes met betrekking tot het hanteren van conflicten;
  3. De HR adviseur kan conflicten zien als coachbare leerprocessen;
  4. De HR adviseur kan conflicten systemisch benaderen;
  5. De HR adviseur kan conflicten multi-paradigmatisch (vanuit meerdere perspectieven en overtuigingen) benaderen
  6. De HR adviseur herkent Conflicten als bron van organisatieontwikkeling
  7. De HR adviseur kan een conflict regulerend systeem ontwerpen en implementeren

Het programma Conflict Management HR Adviseur

Dag 1:

Dag 2:

Dag 3:

Dag 4:

Bestemd voor

Deze opleiding is bestemd voor HR professionals

Leermethode

Op basis van de eigen ervaringen en praktijksituaties werken deelnemers onderwerpen met de trainer uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun bewustzijn, kennis en vaardigheden. Hierdoor breiden zij hun handelingsrepertoire uit en worden de deelnemers in staat met bewust gerichte aandacht proactief gedrag te laten zien. Dit leidt tot nieuwe gewenste uitkomsten.

Daarnaast staat voor de deelnemers een online platform ter beschikking voor uitwisseling van thuisopdrachten en online informatie- en leermaterialen.