Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Conflictmanagement en systeemdesign
(36 PE punten)

Een systeem designer is een persoon die mediation en organisatieontwikkeling met elkaar verbindt: je helpt organisaties conflictvaardiger en conflictbestendiger te worden. Het is een nieuwe aanpak om conflictmanagement als sturingsinstrument in een organisatie in te zetten en duurzaam werkende, op belangen georiënteerde, conflictmanagementsystemen te ontwikkelen. Het devies daarbij is ons motto: ‘Conflicten zijn een bron van groei en ontwikkeling’. Daarbij is niet het conflict een probleem, maar de manier waarop we daarmee omgaan.

< terug naar:

Conflictmanagement en systeemdesign

Conflictmanagement en systeemdesign - Caleidoscoop Leertrajecten

Heeft de organisatie het conflicthanteringsbeleid op orde? Als mediator wordt u er regelmatig mee geconfronteerd dat een sociaal conflict, meestal op een andere plek in de organisatie zijn oorzaak vindt. En organisaties hanteren dikwijls verschillende instrumenten ten aanzien van conflictbehandeling, maar tegelijkertijd ontbreekt het aan systemische samenhang. Systeem design, de ontwikkeling en integratie van conflict management systemen in organisaties, behoort tot het werkgebied van arbeids- en organisatie mediation. Het helpt organisaties om laagdrempelig(er) met conflicten om te gaan, op een prettigere en effectievere manier te werken en de kosten en baten van hun actuele conflictbehandeling in beeld te brengen. Want ‘gedoe’ op de werkvloer is kostbaar! U faciliteert het bedrijf en de mensen om te bouwen aan een conflictmanagement systeem dat past bij hun ontwikkeling en bedoeling. Er is winst te behalen uit goed conflictmanagement en medewerkers die weten hoe ze schurende communicatie in een vroeg stadium herkennen en (beginnende) conflicten herstellen. Hoewel de opleiding zich in eerste instantie richt op organisatiesystemen, is het ook toepasbaar in andere sociale systemen.

Met de opleiding Conflictmanagement en systeemdesign is Caleidoscoop Leertrajecten het eerste mediation opleidingsinstituut in Nederland die de opleiding tot systeemdesigner aanbiedt.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor leidinggevenden in organisaties, coaches, supervisors en organisatieadviseurs met basiskennis op gebied van conflicten en mediation. Deze opleiding is tevens bedoeld voor professionals die een basisopleiding tot mediator hebben afgerond en intern of extern organisaties willen adviseren of begeleiden op gebied van conflictmanagement.

Doelstellingen

Wij functioneren in een tijd waarin complexiteit steeds meer zichtbaar en merkbaar wordt. Dan ontwikkelen verschillen zich vaker, onbewust en ongewild, tot conflicten. Organisaties ontwikkelen zich langs die rand van verschillen en conflicten. Het is de moeite waard om dat een goede beding te geven voor mens, team en organisatie. Dat leert u in onze opleiding Conflictmanagement en systeemdesign. Als systeemdesigner kunt u:

Met deze opleiding kunt u de ‘know-how’ van mediation en strategieën van systemische organisatieontwikkeling met elkaar verbinden en toepassen. Daarmee kunt u conflictregulering en de conflictcultuur van een organisatie onderzoeken en doelgericht een maatwerk conflict management systeem ontwikkelen.

Leermethoden

Inleidingen in de theorie, werken in (sub)groepen, rollenspel, uitwerken van projecten uit de eigen beroepspraktijk en e-learning.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen

Blok 1 (2 dagen)
Systemische arbeids- en organisatie mediation, organisatieontwikkeling en conflictmanagement

Blok 2 (2 dagen)
Systeemdesign  en de ontwikkeling van Conflictmanagement systemen 

Blok 3 (2 dagen)
Implementatie van conflictmanagement systemen