Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Conflict, communicatie & persoonlijke ontwikkeling
(12 PE-punten)

Conflicten komen overal voor. Iemand die zelf geen conflicten heeft, zal ze bij anderen zien of soms ook wrijving ervaren. Hoe reageer je hierop? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. Deelname aan deze opleiding is áltijd nuttig, of het voor je persoonlijke of professionele situatie is.

< terug naar:

Conflict, communicatie & persoonlijke ontwikkeling

Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten.

Leerdoel

Je doet ervaring op met een op behoeften georiënteerde benadering en aanpak van conflicten, om zo jouw conflictvaardigheid doelgericht verder te ontwikkelen.

In het bijzonder leer je conflict oplossende en verbindende communicatie in te zetten om te de-escaleren en het zo belangrijke emotionele keerpunt te bewerkstelligen.
Je doet ervaring op in de diagnose van conflict door het vroegtijdig te (h)erkennen als spannende verschillen zich ontwikkelen tot geëscaleerd conflict. Daarbij gaat het om inzicht in de werking van escalatie en het bijbehorende gedrag. Je leert onderscheid maken tussen verschijningsvormen van conflicten (warm en koud) en daar op passende manier mee omgaan.

Je wordt je bewust hoe in communicatie mensen elkaar onbewust en ongewild geweld aandoen, verhoudingen beschadigd kunnen raken. Je leert dat (h)erkennen, voorkomen en ook gepast aan te pakken. Daarnaast leer je non – verbaal gedrag te interpreteren, aan te spreken en in interactie te brengen.

Voor wie

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die meer te weten wil komen over conflicten en iedereen die openstaat meer te leren over zichzelf.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan de orde komen