Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding
(6 PE punten)

De module Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding is een onderdeel van de specialisatie opleiding Familiemediation en echtscheiding. Deze module kan echt ook ‘los’ worden gevolgd in het kader van verdieping of permanente educatie.

Systemische aspecten bij familieconflicten en echtscheiding

Een (echt)scheiding is niet slechts het uit elkaar gaan van partners, maar een transformatie van een gezinssysteem. De systeemtheorie geeft een bruikbaar kader voor familiemediation, mediation in familieconflicten en bij (echt)scheiding.  In dit verdiepingsblok worden familieconflicten, (echt)scheiding en mediation benaderd en verkend vanuit de systeemtheorie en daarmee samenhangende benaderingen en methoden. Dit biedt de deelnemer een praktisch referentiekader en handvatten die deze direct kan toepassen in de eigen praktijk met betrekking tot systeemdynamiek en onderliggende processen.

Doelstelling van de module Systemische aspecten bij familieconflicten en (echt)scheiding

Na het volgen van het verdiepingsblok Systemische aspecten bij familieconflicten en (echt)scheiding kunnen de deelnemers:

De volgende onderwerpen komen bij Systemische aspecten bij familieconflicten en (echt)scheiding aan bod:

Dag 1

Bestemd voor

Deze specialisatie is bestemd voor professionals die zich willen toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan en (soms diverse) omgangsregelingen. Deze module maakt deel uit van onze MfN, RvR, SJK en ADR erkende specialisatie Familiemediation en echtscheiding en is ook als afzonderlijke opleiding te volgen.

Leermethode

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun kennis en vaardigheden op dit terrein.  Om de theorie en vaardigheden van de aspirant familiemediators te toetsen worden er (volgens de richtlijnen van het MfN) examens afgenomen. Tijdens de opleiding werk je gericht aan huiswerkopdrachten en bestudeer je de literatuur en de reader.

inschrijven ❯❯❯