Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Specialisatie Familiemediation en echtscheiding
(48 MfN PE punten - 93 SKJ punten)

U wilt uzelf als mediator specialiseren op het gebied van familiemediation bij familieconflicten en (echt)scheidingen. De specialisatieopleiding Familiemediation en echtscheiding van Caleidoscoop Leertrajecten is door de MfN, SKJ en het ADR geaccrediteerd. Dit programma leidt u op volgens het MfN-protocol Familymediator en afronding van deze 8-daagse opleiding resulteert in de aantekening ‘Familymediator’ in het mediationregister. Onze opleiding voldoet daarnaast aan de eisen die worden gesteld door de Raad voor de Rechtsbijstand aan Rechtbankmediators.

De modulaire opbouw van de opleiding familiemediation biedt u een volledige en uitgebreide opleiding tot geaccrediteerd Familiemediator en de mogelijkheid om los een module te volgen als permanente educatie of nascholing.

< terug naar:

Specialisatie Familiemediation en echtscheiding

Specialisatie Familiemediation en echtscheiding

Familiemediation wordt toegepast bij familieconflicten en (echt)scheiding

Het grootste toepassingsgebied van mediation is bij scheidingen en familieconflicten. Het is daarom de moeite waard als mediator u daarin te specialiseren. Specialisatie van de mediator is noodzakelijk omdat echtscheidingen, op het gebied van conflictcontext, -dynamiek en regelgeving bijzondere eigen kenmerken heeft. De ingrijpende gebeurtenis van een (echt)scheiding kent bij de afwikkeling emotionele, zakelijke en juridische aspecten. Een succesvolle mediator in deze zaken dient daarom te beschikken over daarbij horende kennis en vaardigheden om conflictpartijen optimaal van dienst te kunnen zijn.

Doelstelling specialisatie Familiemediation en echtscheiding:

Na deze opleiding Familiemediation en echtscheiding kunnen deelnemers:

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

De specialisatieopleiding echtscheidings- en familiemediation bestaat en is opgebouwd uit:

De specialisatie Familiemediation en echtscheiding kan gevolgd worden in een 8-daagse variant of losse modules. Onze opleiding biedt volledigheid aan de bijzondere dynamiek van familieconflicten en echtscheidingszaken. De persoon van de mediator staat centraal gedurende de opleiding. Tijdens de opleiding zoomen we naast de financiële en juridische aspecten, in op de integratie van het psychologische en systeemdenken in de aanpak van mediation. De opleiding voldoet met de lesvariant van 8 lesdagen ruimschoots aan de accreditatie ‘Familymediator’ voor de MfN, het ADR en Raad voor Rechtsbijstand register. Indien u kiest voor de 8-daagse variant, neemt u deel aan het basisblok en de vier verdiepende specialisatiedagen. De modules zijn ook los te volgen als verdieping of permanente educatie.

Caleidoscoop Leertrajecten heeft als erkend opleidingsinstituut de vrijheid om ter eigen beoordeling een deelnemer vrijstelling op onderdelen te verlenen. Dit vindt plaats door beoordeling van de opleiders. Tot uiterlijk één week voor aanvang van de eerste lesdag, kan het verzoek voor vrijstelling worden ingediend bij Caleidoscoop Leertrajecten.

Bestemd voor

Deze specialisatie is bestemd voor professionals die zich willen specialiseren en toeleggen op het professioneel begeleiden van (echt)scheidingen, het maken van een (wettelijk verplicht) ouderschapsplan, (soms diverse) omgangsregelingen, en de accreditatie ‘Familymediator’ willen behalen. De opleiding is ook geschikt voor ieder die in zijn of haar rol te maken krijgt met familieconflicten en/of echtscheidingssituaties.

Leermethode

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun kennis en vaardigheden op dit terrein. Daarnaast staat een proefabonnement op het alimentatierekenprogramma Split Online en een digitale leeromgeving ter beschikking. Na iedere dag maken de deelnemers een ‘reisverslag’, waarin de trainer reflectievragen zal inbrengen voor extra verdieping en reflectie.

Om de theorie en vaardigheden van de aspirant-familiemediators te toetsen, worden er (volgens de richtlijnen van de MfN) thuisexamens afgenomen. Tijdens de opleiding werkt u gericht aan huiswerkopdrachten en bestudeert u de literatuur en de reader.

Overig

De MfN PE punten zijn verdeeld in categorie 1a en categorie 2. Daarnaast worden voor deelname aan deze opleiding ook PO punten door NOvA, PE punten door SKJ en NVRG toegekend.
De deelnemers aan de specialisatie Familie- en echtscheidingsmediation krijgen gedurende de opleiding een gratis proefabonnement op het alimentatierekenprogramma Split Online en kunnen gebruik maken van een gratis digitale leeromgeving.

In het kader van de MfN-accreditatie Familiemediation wordt elk blok van deze opleiding afgesloten met een schriftelijk thuisexamen, daarnaast worden tijdens de opleiding de vaardigheden van de deelnemers beoordeeld.