Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Basisopleiding Mediation - Module I

In de deze Basisopleiding Mediation – Module I ontwikkelt u zich tot conflictspecialist en leren de deelnemers alles over conflicten en hun dynamiek, het mediationproces en de conflictbehandeling daarbinnen.

Deze module is een eerste deel van de basisopleiding tot mediator en bestaat uit 6 dagen / 12 dagdelen. U ontvangt na afronding van dit onderdeel een certificaat als ‘Conflict specialist’. Hierna kunt u, binnen twee jaar en indien gewenst, de opleiding uitbreiden met deelname aan module II van onze basisopleiding tot mediator.

< terug naar:

Basisopleiding Mediation - Module I

Basisopleiding Mediation Module 1 - Caleidoscoop Leertrajecten

Mediationvaardigheden als conflictspecialist – module I

In de Basisopleiding Mediation – Module I ontwikkelt u zich tot conflictspecialist. Een conflict staat niet op zichzelf, maar betreft de toestand van een groter interactiesysteem. Daarin duurzaam verandering brengen doet een appel op de (zelf)sturing van alle betrokkenen. De mediator brengt daarbij zijn eigen persoon als zijn belangrijkste instrument in. Daarnaast biedt deskundigheid op conflicten, hun dynamiek en zijn in vaardigheden in het behandelen en begeleiden daarvan, hem de mogelijkheid de ontwikkeling van betrokkenen en hun omgeving te faciliteren. In de Basisopleiding Mediation Module I leert u alles over deze onderwerpen. Conflicten als motor voor groei en ontwikkeling!

Doelstellingen Basisopleiding Mediation – Module I

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Voor een uitgebreidere toelichting en mogelijkheden tot een samenstelling op basis van uw persoonlijke leerdoelen en wensen, lees hier verder.

Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:

Thema’s en onderwerpen in Basisopleiding Mediation – Module I

Het thema van blok 1 van module I is ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Kennismaken met elkaar  en perspectief op conflict;
– Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden;
– Conflict: interactie en communicatie;
– Verkennen van de eigen ontwikkeling m.b.t. conflicten

Het thema van blok 2 van module I is ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken;
– Zelfsturing als bron van sturing in conflict;
– Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar;
– Interventierepertoire een ander perspectief.

Het thema van blok 3 van module I is ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:
– Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar;
– Conflict als kunst:  verbinden en dynamisch balanceren;
– Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling;
– Onderhandelen.

Bestemd voor

De opleiding (module I) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten (groot of klein). De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.

Leermethode

Voorafgaande aan de opleiding tot mediator vindt met elke deelnemer een intakegesprek plaats. Daarin wordt de aansluiting van de opleiding op de leervraag van de deelnemer onderzocht. Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren.

Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.

Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers.

Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Bijzonderheden

De deelnemers wordt een digitale leeromgeving geboden, waar zij tot een jaar na afronding van de opleiding gebruik van kunnen maken.
Alle betrokken trainers, zijn tevens assessor bij het exameninstituut van de MfN.

U ontvangt een ‘early bird’ korting van € 150,– als u uzelf tot 1 maand vóór de start van de opleiding aanmeldt.
Heeft u onverhoopt een lesdag gemist? Dat is bij ons geen probleem, u kunt het altijd op een ander moment inhalen.