Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Basisopleiding Mediation - Module II

Tijdens deze Basisopleiding Mediation – Module II ontwikkelt u zich tot mediator en leren de deelnemers wat het inhoudt om register mediator te zijn, de onderhandelings- en afsluitingsfase in mediationgesprekken en de formele aspecten van het vak.

Deze module is het tweede deel van de basisopleiding tot mediator en bestaat uit 4 dagen / 8 dagdelen. U ontvangt na afronding van dit onderdeel het certificaat als ‘Mediator’. Na afronding van deze module voldoet u aan de opleidingseis voor register-mediator en heeft u toegang tot de examens voor toelating in het MfN en ADR mediation register.

< terug naar:

Basisopleiding Mediation - Module II

Formele aspecten van register mediator - Caleidoscoop Leertrajecten geeft advies

Het deel tot mediator en de formele aspecten van mediation – module II

Dit is module II van de MfN erkende mediationopleiding. U wilt na het volgen van de mediation basisopleiding mediator zijn en eventueel opgenomen worden in het MfN of ADR register? Na het volgen van deze module ontvangt u het certificaat als mediator en voldoet u aan de opleidingseis voor register mediator met MfN registratie.

Deze module staat volledig in het teken van de mediator, mediation en de registratie-eisen die worden gesteld door de MfN en het ADR. Dat betekent dat we uitgebreid ingaan op de institutionele en juridische aspecten van mediation en de daaruit voortvloeiende rechten en plichten. We behandelen relevante wetgeving, het MfN reglement en de gedragsregels, alsmede het klacht- en tuchtrecht voor een register mediator. Wat houdt het in om register mediator te zijn, hoe zien de mediationovereenkomst, de verslaglegging  en de vaststellingsovereenkomst eruit? We behandelen tevens de ethische aspecten bij mediation en de onderhandelings- en afsluitingsfase tijdens mediationgesprekken.

Doelstellingen Basisopleiding Mediation – module II

Onze basisopleiding tot mediator is modulair opgebouwd. Voor een uitgebreidere toelichting over de mogelijkheden tot een samenstelling van de opleiding op basis van uw persoonlijke leerdoelen en wensen, lees hier verder.

Na deelname aan deze module zijn deelnemers in staat:

Thema’s en onderwerpen in Basisopleiding Mediation – Module II

Het thema in blok 1 van module II is ‘Institutionele en juridische aspecten’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Het thema in blok 2 van module II is ‘MfN registratie en kennistoets’.
Daarin komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Bestemd voor

De opleiding (module II) is bestemd voor professionals in organisaties, zelfstandig gevestigde professionals en ieder die in zijn of haar rol te maken heeft met grote of kleine conflicten. De opleiding is voor zeer uiteenlopende (beroeps)achtergronden geschikt: managers, psychologen, maatschappelijk werkers, directeuren, politiemensen, HRM’ers, (arbo- en bedrijfs)artsen, advocaten, notarissen, hulpverleners, arbeids­deskundigen, interim-managers, piloten, burgemeesters, enzovoorts. De gevarieerde achtergrond van de deelnemers biedt veel geschakeerde interdisciplinaire invalshoeken tijdens de opleiding, op hetzelfde werk- en denkniveau.

Leermethode

Voorafgaande aan de opleiding tot mediator vindt met elke deelnemer een intakegesprek plaats. Daarin wordt de aansluiting van de opleiding op de leervraag van de deelnemer onderzocht. Na inschrijving ontvangt elke deelnemer een vragenlijst die de leerdoelen en motivatie helpen te expliciteren.

Tussen de opleidingsblokken wordt van de deelnemers verwacht dat zij huiswerkopdrachten uitvoeren. Deze opdrachten gaan over het bestuderen van de literatuur en het toepassen van aangeleerde concepten en vaardigheden in de eigen praktijk. Daarnaast wordt van de deelnemers gevraagd dat zij tussen elk opleidingsblok deelnemen aan intervisiebijeenkomsten die zij zelf plannen met medecursisten.

Tijdens de trainingsdagen wordt steeds eerst de theorie behandeld en daarna verwerkt in de vorm van oefeningen. Voor de oefeningen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de praktijk van de deelnemers. Daarnaast wordt geput uit de eigen mediationpraktijk van de trainers.

Ter ondersteuning van dit leerproces wordt in de opleiding tot mediator gebruikgemaakt van verschillende methoden, zoals:
– Oefeningen dialoog, reflectie, interview
– Onderwijsleergesprek, rollenspellen, demonstratievideo’s
– Huiswerkopdrachten
– Casusanalyse
– Video opnamen en –analyse

Bijzonderheden

Na afronding van module II kunt u, binnen twee jaar en indien gewenst, de examens voor toelating in het MfN of ADR register afleggen en de opleiding uitbreiden met deelname aan module III van onze basisopleiding tot mediator. Indien u tijdens deelname aan de voorgaande module besluit door te stromen naar een volgende module, wordt de pakketprijs gehanteerd.
Alle betrokken trainers zijn tevens assessor bij het exameninstituut van de MfN.

U ontvangt een “Early Bird” korting van € 150,– voor deze opleiding tot als u zich tot 1 maand vóór de start van de opleiding aanmeldt. Heeft u tijdens de opleiding onverhoopt een lesdag gemist? Dat is bij Caleidoscoop Leertrajecten geen probleem. U kunt het altijd op een ander moment inhalen. Schrijf u nu in of lees meer informatie op de pagina Mediator worden? Kies voor de Mediation opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten