Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Mentoraat

Het mentoraat is bedoelt voor startende mediators die ondersteuning willen in de eerste periode. Als ondernemer kun je tegen verschillende vraagstukken aanlopen. Misschien wil je sparren, zoek je advies of heb je vragen over het mediator zijn. Via het mentoraat wordt je gestimuleerd om de eigen praktijk op te bouwen binnen een veilige setting en onder toezicht van één van onze vaste ervaren mediators. Gedurende de mentoraatsperiode van 24 maanden reflecteer je samen met de mentor op uiteenlopende aspecten, zoals bedrijfsvoering, persoonlijke- en professionele (door)ontwikkeling, effectiviteit en kwaliteit van de eigen competenties. Onder voorwaarden kwalificeert dit mentoraat ook voor registratie bij het ADR register.

< terug naar:

Professionalisering en ontwikkeling tot mediator

Je hebt een erkende basisopleiding tot mediator met goed gevolg afgerond en bent enthousiast om een eigen mediationpraktijk op te bouwen. Maar je zoekt handvatten om daadwerkelijk deze stap te maken of hebt behoefte aan begeleiding bij het implementeren van deze stap. Inmiddels heeft het team van Caleidoscoop Leertrajecten in de afgelopen 25 jaar als (geaccrediteerde) mediationopleider honderden mediators opgeleid. Het opstarten kan daarna een hobbel zijn. Gedurende een mentoraat van twee jaar bieden wij onze ervaring en expertise aan als ondersteuning en klankbord, met als doel om jou je eigen doelstellingen te laten behalen.

Inhoud en onderwerpen

Het traject van twee jaar lijkt lang, maar die keuze is weloverwogen. Het traject is uitgebreid, biedt tijd om te groeien en het geleerde in de praktijk te brengen.

Het mentoraat van Caleidoscoop Leertrajecten bestaat uit:

Aanvullend aanbod:

Benut onze trainers en mediators als mentor voor de volgende stap. Het mentoraat is, aan de hand van vier vaste reflectiemomenten (zogeheten toetsmomenten), gericht op persoonlijke ontwikkeling en professionele (ondernemers)ontwikkeling. Daarnaast is het een laagdrempelige koppeling met het werkveld en persoonlijk handelen. Een vraagstuk waar je niet uit komt, op zoek naar intervisie en begeleiding, een sparringpartner of als klankbord: het mentorschap biedt inspiratie en nuttige tips die je later kunt blijven inzetten.

ADR

Door middel van een digitaal dossier wordt na ieder toetsmoment een verslag opgesteld. De mentor houdt een digitaal dossier bij. Mits voldoende, kwalificeert het eindverslag als vaardighedentoets waardoor een assessment niet meer nodig is. Dit geldt alleen wanneer je het ADR-register wilt toetreden als full certified mediator of als je associate certificaathouder bent en certified professional wilt worden. Een theorie-examen is hier wel een voorwaarde. en aan het eind van het traject volgt er een eindverslag.

Het is ook mogelijk om gedurende een kortere periode gebruik te maken van een mentor. Dit kan in in overleg, maar in dat geval kan het traject het assessment niet vervangen.

Kosten

Het volledige traject duurt maximaal 24 maanden, waarbij facturatie opgesplitst per kwartaal plaatsvindt.

We hebben er begrip voor dat niet alles voor een langere periode te overzien is. Daarom is bieden we de mogelijkheid om per kwartaal op te zeggen, één maand voor aanvang.

Heb je vragen, wil je nadere uitleg over dit traject of overleggen wat het beste past? De mentor staat je graag en vrijblijvend te woord.