Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Mediator worden? Kies voor de mediation opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten

Bekleedt u een functie waarin u regelmatig geconfronteerd wordt (of kan worden) met conflicten?
Wilt u conflict- en mediationvaardigheden opdoen?
Wilt u zich vestigen als zelfstandig mediator?

De mediation opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten zijn dan een uitgelezen kans om de capaciteiten waarover u beschikt aan te scherpen en ten volle te benutten. Mediation opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten vindt u door heel Nederland.

Een mediation opleiding met een korte doorlooptijd?
Kijk dan eens naar onze Summer Course of Winter Course variant van de mediation opleidingen

Volg onze mediation opleidingen om MfN erkend mediator te worden

Mediation Opleidingen - Caleidoscoop Leertrajecten

Mediator is (nog) geen beschermd beroep, maar wilt u een kwaliteitslabel, kies er dan voor om opgenomen te worden in het MfN-register of ADR-register voor mediators. Dat biedt de kwaliteit die onder meer door rechtbanken wordt vereist. Om tot het MfN-register te worden toegelaten moet u:

Mediation in het bedrijfsleven: de belangstelling voor mediation in het bedrijfsleven en bij overheidsinstellingen is explosief gegroeid. Mediation wordt daarnaast meer en meer geïntegreerd als managementtool. Het is dus een misverstand te veronderstellen dat een mediator een juridische achtergrond moet hebben of – als het gaat om familieconflicten – psycholoog of therapeut moet zijn. In het algemeen zult u als mediator werken zonder te sturen op de inhoud. Dat is immers de kracht van mediation. Helpen oplossen zonder partij te kiezen!

Onze mediation opleiding ‘Mediation voor Professionals’ behoort tot de top vijf van MfN-geaccrediteerde mediation opleidingen in Nederland. Wij hebben inmiddels ruim 2.000 tevreden deelnemers opgeleid tot mediator. Onze jarenlange ervaring en excellerende docenten in hun vakgebied, bieden de garantie op een gedegen en uiterst kwalitatieve opleiding.

De mediation opleiding kent een modulaire opbouw. Het biedt u de mogelijkheid de opleiding te volgen en samen te stellen op de manier die bij uw situatie past en aansluit bij uw behoefte. Lees meer informatie over de mogelijkheden en de modulaire opbouw van onze mediation opleiding.

Een Mediation opleiding op korte termijn volgen? Dat kan. Onze mediation opleidingen worden met grote regelmaat gegeven.

Welke mediation opleiding past bij u?

Caleidoscoop Leertrajecten biedt u de volgende mogelijkheden om vrijblijvend te verkennen of deze mediation opleiding bij uw situatie of behoefte past:

Alle mediation opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten kennen als ‘rode draad’: hoe kun je het juiste conflict op een goede manier aangaan? Dat betekent:

  1. De persoon van de mediator is zijn of haar belangrijkste instrument. Daarvoor is het vereist dat deelnemers een persoonlijke visie op conflicten ontwikkelen en zich ervan bewust zijn hoe zij zich verhouden tot conflicten.
  2. Conflicten uiten zich als complexe dynamiek  in een interactiesysteem. Mediation biedt de mogelijkheid tot duurzame verandering daarin. Conflicten en mediation als mogelijkheid om te leren, vereist dat deze geplaatst worden in een context waarin verschillen er mogen zijn en bespreekbaar zijn. Dat stelt hoge eisen aan de participanten en hun omgeving.
  3. Conflicten zijn een motor voor groei en ontwikkeling, ze bieden de mogelijkheid de geweldige kracht van verschillen te ontdekken en te benutten. Die benadering vraagt om het aanspreken en inzetten van leiderschap bij alle betrokkenen. Wij zien conflicten dan ook bovenal als een (zelf)sturingsvraagstuk.

De mediation opleiding afgerond, welke mogelijkheden zijn er dan?

Als u de mediation opleiding heeft afgerond, biedt Caleidoscoop Leertrajecten u diverse mogelijkheden voor uw ontwikkeling als mediator. Wij hechten veel waarde aan de relatie met u en ondernemen verschillende activiteiten om dat voor u interessant te maken.

Het centrale thema in al onze leertrajecten en opleidingen is ‘de bijdrage van conflicten aan de ontwikkeling en het leren van mensen en organisaties’.

Caleidoscoop Leertrajecten zet in op persoonlijke ontwikkeling, reflectie en zelfkennis. Hierdoor komen bruikbare (latente) kwaliteiten die mensen hebben naar boven. Deze worden zichtbaar door -naast instrumentele kennis en vaardigheden- vooral ook aandacht te geven aan het functioneel maken van mensgerichtheid naar uzelf en naar anderen. Het gaat daarbij om inzet, ontwikkeling en reflectie op (latente) kwaliteiten die mensen hebben en die ze daarbij kunnen gebruiken. Door met en aan elkaar te leren wordt vrijheid gecreëerd om anders met verschillen om te gaan. Daarbij geldt, hoe groter ons vermogen tot handelen, des te beter de resultaten waartoe onze vrijheid kan leiden.

Wij werken met kleine groepen voor een optimale leeromgeving, die altijd door twee trainers worden begeleid. Daardoor is er maximaal ruimte voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding.

De bij onze opleidingen betrokken trainers hebben ruime ervaring in de mediationpraktijk, zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van mediation in Nederland, zijn gespecialiseerd op het gebied van trainen en opleiden. Zij staan borg voor praktijkgerichtheid en een veilige omgeving en sfeer, waardoor leren maximaal mogelijk gemaakt wordt. Kiest u van Caleidoscoop Leertrajecten, dan kiest u voor kwaliteit.

inschrijven