Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Mini-leergang

In deze leergang ontwikkel je meer bewustzijn en handelingsrepertoire op de onderliggende patronen die in organisaties voorkomen en veelal niet direct zichtbaar zijn. Deze patronen hebben veel impact op de samenwerking, de onderlinge verbondenheid en het bereiken van de doelen van de organisatie. Kern van deze leergang is dat deze manier van kijken velen huidige individuelen problemen als onzekerheid, stress, ziekteverzuim, het niet verbonden zijn met de organisatie, maar ook verstoring in de samenwerking binnen en tussen teams, kan oplossen en voorkomen. Ook problemen op organisatie- of systeemniveau komen in deze leergang aan de orde. Zo kan de continuïteit van de organisatie onder druk komen te staan wanneer medewerkers uitvallen of weggaan.
Het huidige tekort aan personeel in de zorg en het lerarentekort in het onderwijs is niet alleen een gevolg van te weinig toestroom, maar ook een gevolg van onvoldoende waardering en betrokkenheid in de breedste zin van het woord. Weten we eigenlijk wel wat er ten grondslag ligt aan deze problematiek?

< terug naar:

Mini-leergang: de onderstroom werkend maken

Het vaak (onbedoeld) in stand houden van ongewenste patronen draagt vaak bij aan vele operationele problemen. Onveiligheid, stress, ziekteverzuim, eenzaamheid en stroeve samenwerking zijn daar voorbeelden van. Maar ook de beleving dat sommigen zich niet meer verbonden of betrokken voelen met de organisatie waar ze werkzaam zijn. Al deze voorbeelden kunnen gerelateerd zijn aan deze patronen. Het roept meerdere individuele en organisatorische vraagstukken en dilemma’s op.

Welke kennis doe je op

Je leert vanuit verschillende perspectieven deze vraagstukken en dilemma’s te benaderen. Daarbij gaat het om de natuur als leermeester, proces- en systeembenadering en tenslotte het waarderen en zingeven aan verschillen. Vanuit het kijken naar deze verschillende perspectieven komen meer mogelijkheden in beeld en dus ook nieuwe patronen. De praktijk leert dat het daar juist spannend is.

Door zo te kijken naar vraagstukken helpt het je om andere oplossingen te zien. Het bied je tevens mogelijkheden de destructieve werking te beperken en te voorkomen.

Voor wie

Een leergang voor iedereen die zich bezighoudt met individuele-, team- en organisatieontwikkeling en meer impact wil maken.

De toenemende complexiteit van het samenleven en het samenwerken, maakt het steeds lastiger om passende antwoorden te vinden als bestuurder, leidinggevende, adviseur of operationeel verantwoordelijke. We helpen om daarin de impact van de context op je eigen manier waar te nemen. Zodat je op passende wijze op zoek kan gaan, vragen weet te stellen, een onderzoekende en waarderende houding ontwikkelt. Het resultaat? Meer bewustzijn over jezelf in het hier en nu, waardoor je beter in staat bent te handelen binnen de omgeving waar je bent. Nog beter en prettiger functioneren dus. Bovendien stelt het je in staat om ook anderen te ondersteunen om te gaan met ingewikkelde veranderingen.

Reacties van deelnemers

“Je kwetsbaarheid laten zien zorgt voor authenticiteit en oprechtheid. Daarmee komt het ook in de bovenstroom.”