Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Masterclass Coachen bij conflicten
(MfN/ADR: 36 punten. NOBCO: in aanvraag.)

Masterclass Coachen bij conflicten: een ongemakkelijk gevoel wanneer mensen met wie je werkt, een conflict hebben. Herken je dat? In deze masterclass leer je hoe dat komt. En hoe je als coach, leidinggevende of mediator kunt interveniëren wanneer anderen een conflict hebbenDeze 6-daagse opleiding Coachen bij conflicten (module I en II) is bestemd voor professionals, die aanknopingspunten zoeken om met uiteenlopende conflicten om te gaan. Daarbij gaat de aandacht uit naar de conflicttheorie, conflictanalyse, conflictgedrag, conflictescalatie- en conflictinterventie.

< terug naar:

Masterclass Coachen bij conflicten

Masterclass conflict coaching

Wanneer heeft conflict coaching nut

Heb je ‘iets’ met conflicten? Triggert de dynamiek van conflicten je? En vraag je je af hoe je jouw coachees nog beter kunt begeleiden in het doorbreken van een negatief patroon, dat door henzelf en het systeem waar ze deel vanuit maken in stand gehouden wordt? Dan is de opleiding Coachen bij conflicten vast iets voor jou! Lees ook het artikel “Er gaat niets boven een goed conflict”.

Conflict coaching wordt ingezet in conflictsituaties om de samenwerking tussen mensen te verbeteren, wanneer de communicatie verstoord is en daardoor de relatie in gevaar komt. Zodra één of meer van de volgende signalen zich voordoen, kan het raadzaam zijn om professionele conflict coaching in te zetten: ziekteverzuim zonder duidelijke medische oorzaak, mensen die samenwerking weigeren of elkaar mijden zodra arbeidsprocessen verslechteren of zelfs stagneren. Conflicten komen vaak voor in een groeiende of krimpende organisaties, bij verandering van managementstijl, bij taakonvolwassenheid van management en/of medewerkers, een werkdruk die als te hoog wordt ervaren en bij falend management.

De opleiding is te volgen in twee modules. Na het volgen van zowel de masterclass Coachen bij Conflicten module I als II  ben je in staat om individuen en teams te coachen bij conflicten en conflictsituaties.

De betekenis van het woord

Conflicten, ze zijn er in ieder team, in iedere organisatie. Dat kan ook niet anders wanneer je samenwerkt en regelmatig verschillende belangen hebt. Of omdat je gewoon van mening verschilt.

Waarom voelen we ons eigenlijk zo vaak ongemakkelijk bij conflicten? Hoe wordt er binnen de organisatie waar jij werkt, mee omgegaan? Worden conflicten verdoezeld en gemeden? En hoe ga je er zelf mee om? In een organisatie waar conflicten constructief worden benaderd, waar men elkaar aanspreekt, blijken verschillen juist bij te dragen aan een krachtige samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Bij conflictcoaching staat, anders dan bij bijvoorbeeld mediation, niet het conflict zelf centraal. Het doel is om de conflicthebber (coachee) inzicht te laten verkrijgen in het eigen handelen en denken, belemmerende overtuigingen en patronen en deze te doorbreken. Waardoor er ruimte ontstaat voor anders denken en nieuw gedrag, ook bij toekomstige conflicten.

Visie en werkwijze

Doelstelling masterclass Coachen bij conflicten

Na afronding van module I kunnen de deelnemers:

Na afronding van module II kunnen de deelnemers:

Programma masterclass Coachen bij conflicten

Module I
Worstel je als (coachend) leidinggevende geregeld met vragen als: Hoe pak ik mijn rol als leider bij conflictsituaties binnen mijn team? Hoe stel ik me zelf op wanneer samenwerking escaleert? Welke interventies kies ik? De Masterclass Coachen bij Conflicten I brengt je inzichten en repertoire om adequaat om te gaan met conflicten op het werk.
Je ontwikkelt inzicht in de invloed van systemen op een conflict en je leert meer over je eigen overtuigingen en waarden op het gebied van conflicten. Dat is belangrijk, want ook jij maakt deel uit van een systeem wanneer je intervenieert bij conflicten. En wie jij bent als mens, beïnvloedt altijd jouw interventies.

In deze masterclass doe je kennis op over systeemtheorie en conflicten en ga je daarmee concreet aan de slag: o.a. slachtofferschap en daderschap, schaamte, statusgevoeligheid, groepsdynamiek, jouw eigen betrokkenheid en eigen rol in systemen komen aan de orde.

De masterclass Coachen bij conflicten I omvat 3 dagen training, tussentijdse opdrachten en intervisie.

Eigen casuïstiek vormt een wezenlijk onderdeel van het programma. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je alle benodigde informatie.

Module II

Masterclass II van de opleiding Coachen bij conflicten is een vervolg op masterclass Coachen bij conflicten I.

In deze masterclass verdiep je je kennis over systeemtheorie, conflicten en conflictmanagement. Ook groeps(conflict-)dynamiek komt aan de orde. Met je nieuw verworven kennis ga je in de training aan de slag: gedragsinterventies en technieken, voorkeursstijlen en natuurlijk ook in deze masterclass veel ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek. Je leert het conflict als motor van groei en verandering bij je coachee(s) te hanteren.

Masterclass II omvat 3 dagen training, tussentijdse opdrachten en intervisie.

Eigen casuïstiek vormt ook in deze masterclass een wezenlijk onderdeel van het programma. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je alle benodigde informatie.

Opleiding is bestemd voor

De Masterclass Coachen bij Conflicten I is bedoeld voor ervaren professionals zoals coachend leidinggevenden, HR-adviseurs, coaches en mediators, die krachtig(er) willen interveniëren bij uiteenlopende conflicten tussen personen en in teams.

Ben je ervaren coach en wil je je specialiseren in conflictcoaching? Volg dan eerst de Masterclass Coachen bij Conflicten I en aansluitend de Masterclass Coachen bij conflicten II.

Leermethode

Op basis van de eigen praktijksituatie werken deelnemers onderwerpen met de trainers uit. Met behulp van inleiding, zelfanalyse, discussie, oefeningen en rollenspellen verdiepen deelnemers hun kennis en vaardigheden op dit terrein. Daarvoor staat een digitale leeromgeving ter beschikking. Onze opleidingen zijn ADR en MfN-gecertificeerd.

In partnership

europees Instituut de baak

Onze opleiding Conflictcoaching wordt aangeboden in partnership met Europees Instituut De Baak. Het Europees Instituut is een onafhankelijk, particulier opleidingsinstituut, gericht op educatie in coaching en counseling. Met ruim 20 jaar ervaring in het opleiden van coaches en counselors, hebben zij ruime expertise op het gebied van leiderschap.