Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Opleiding Conflict coaching
(MfN: 24 PE punten. NOBCO: op aanvraag.)

Masterclass Coachen bij conflicten: een ongemakkelijk gevoel wanneer mensen met wie je werkt een conflict hebben. Herken je dat? In deze masterclass leer je hoe dat komt. En hoe je als coach, leidinggevende, P&O of mediator kunt interveniëren wanneer anderen een conflict hebbenDeze 4-daagse opleiding Conflict coaching is bestemd voor professionals die aanknopingspunten zoeken om met uiteenlopende wrijving en conflicten om te gaan. Daarbij gaat de aandacht uit naar de conflicttheorie, conflictanalyse, conflictgedrag, conflict escalatie, conflictethiek en conflictinterventie.

< terug naar:

Opleiding Conflict coaching

Masterclass conflict coaching

Wanneer heeft conflict coaching nut

Heb je ‘iets’ met conflicten? Triggert de dynamiek van conflicten je? En vraag je je af hoe je jouw coachee nog beter kunt begeleiden in het doorbreken van een negatief patroon, dat door henzelf en het systeem waar ze deel vanuit maken in stand wordt gehouden ? Dan is de opleiding Coachen bij conflicten iets voor jou! Lees ook het artikel “Er gaat niets boven een goed conflict”.

Conflict coaching wordt ingezet in conflictsituaties om de samenwerking tussen mensen te verbeteren, wanneer de communicatie verstoord is en daardoor een relatie in gevaar komt. Zodra één of meer van de volgende signalen zich voordoen, kan het raadzaam zijn conflict coaching in te zetten: ziekteverzuim zonder duidelijke medische oorzaak, mensen die samenwerking weigeren of elkaar mijden zodra arbeidsprocessen verslechteren of zelfs stagneren.

Na het volgen van de masterclass Coachen bij Conflicten ben je in staat om individuen en teams te coachen binnen conflicten, conflictsituaties en conflictvaardigheid.

Wat doet een conflict coach

Conflicten, ze zijn er in ieder team en in iedere organisatie. Dat kan ook niet anders wanneer je samen-werkt en regelmatig verschillende belangen hebt. Of omdat je gewoon van mening verschilt.

Waarom voelen we ons eigenlijk zo vaak ongemakkelijk bij conflicten? Hoe wordt er binnen de organisatie, waar jij werkt, mee omgegaan? Worden conflicten verdoezeld en gemeden? En hoe ga je er zelf mee om? In een organisatie waar conflicten constructief worden benaderd, waar men elkaar aanspreekt, blijken verschillen juist bij te dragen aan een krachtige samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Bij conflictcoaching staat, anders dan bij bijvoorbeeld mediation, niet het conflict zelf centraal. Het doel is om de conflicthebber(s)/coachee(s) inzicht te laten verkrijgen in het eigen handelen en denken, belemmerende overtuigingen en patronen te doorbreken. Waardoor er ruimte ontstaat voor anders denken en nieuw gedrag, ook bij toekomstige conflicten.

Visie en werkwijze

Doelstelling opleiding Coachen bij conflicten

Na afronding kunnen de deelnemers:

Programma Coachen bij conflicten

Worstel je als (coachend) leidinggevende geregeld met vragen als: Hoe pak ik mijn rol als leider bij conflictsituaties binnen mijn team? Hoe stel ik mijzelf op wanneer samenwerking escaleert? Welke interventies kies ik?
De Masterclass Coachen bij Conflicten brengt je inzichten en een repertoire om adequaat om te gaan met conflicten op het werk.
Je ontwikkelt inzicht in de invloed van systemen op een conflict en je leert meer over je eigen overtuigingen en waarden op het gebied van conflicten. Dat is belangrijk, want ook jij maakt deel uit van een systeem wanneer je intervenieert bij conflicten. En wie jij bent als mens, beïnvloedt altijd jouw interventies.

In deze opleiding doe je kennis op over systeemtheorie in relatie tot conflicten en ga je daarmee concreet aan de slag. Eigen casuïstiek vormt een wezenlijk onderdeel van het programma. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je aanvullende benodigde informatie.

Verdiepingsmogelijkheden conflict coaching

Na de basis van de opleiding Coachen bij conflicten is een vervolg mogelijk. In de verdiepingsmasterclass verdiep je je kennis over systeemtheorie, conflicten en conflictmanagement. Ook groeps(conflict-)dynamiek komt aan de orde. Met je nieuw verworven kennis ga je in de training aan de slag: gedragsinterventies en technieken, voorkeursstijlen en natuurlijk ook in deze masterclass veel ruimte voor de inbreng van eigen casuïstiek. Je leert het conflict als motor van groei en verandering bij je coachee(s) te hanteren.

De facultatieve verdieping omvat 1 dag training, tussentijdse opdrachten en intervisie.

Eigen casuïstiek vormt ook in deze masterclass een wezenlijk onderdeel van het programma. Onderwerpen uit de dagelijkse praktijk werk je met de trainers uit. Je verdiept je kennis en vaardigheden rond zelf ingebrachte casuïstiek door theorie, zelfanalyse, discussies, oefeningen en rollenspellen. In de digitale leeromgeving vind je aanvullende studiematerialen, opdrachten en informatie.

Opleiding is bestemd voor

De opleiding Coachen bij Conflicten is bedoeld voor ervaren professionals zoals bijvoorbeeld leidinggevenden, HR-adviseurs, P&O, coaches en mediators, die krachtig(er) willen interveniëren bij uiteenlopende conflicten tussen personen en in teams.

Ben je ervaren coach en wil je je specialiseren in conflictcoaching? Volg dan eerst de opleiding Coachen bij Conflicten en aansluitend de verdiepingsmodule.