Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Coaching opleiding voor Professionals

Coach worden? Volg een coaching opleiding.

– Bent u geïnteresseerd in ontwikkeling van talenten van mensen?
– Wilt u coachingsvaardigheden opdoen?
– Wilt u zich vestigen als zelfstandig coach?

U oriënteert zich op een opleiding tot professioneel coach of  zoekt een mogelijkheid om als leidinggevend of adviseur coachingsvaardigheden (verder) te ontwikkelen. Caleidoscoop Leertrajecten biedt een aantal coaching opleidingen die zijn geaccrediteerd door de Nederlandse Federatie voor Mediators (MfN) en het Internationaal ADR-register. Bovendien is voor deze opleidingen accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO).

< terug naar:

Coaching opleiding voor Professionals

Coaching opleiding bij Caleidoscoop Leertrajecten in de praktijk

Coachen is een begeleidingsvorm gericht op het versterken van het leervermogen van organisaties, teams en individuen. Het leren en vormgeven aan je leerbehoeften staat centraal. Het is een individuele aangelegenheid die pas in interactie betekenis krijgt en tot uiting komt. Zo wordt ieder leerproces duurzaam en continu collectief leren.

Steeds meer mensen merken dat coaching heel kan effectief zijn. De coach helpt de klant bij het onderzoeken van zijn/haar gedrag en de bijbehorende gedachten en gevoelens. Zo ontstaat er ruimte om beperkende overtuigingen om te buigen en emotionele bagage los te laten.

Wat is de definitie van coaching?

Er bestaat een wereld aan verschillende definities en benaderingen van coaching. Caleidoscoop Leertrajecten verstaat onder coaching het begeleidingsproces waarin de coachee wordt gefaciliteerd zich (verder) te ontwikkelen als mens als deel van een groter geheel. De centrale vraag voor coach is daarbij: hoe ga ik in interactie en creëer ik met de coachee het generatieve veld waarin de coachee (weer) in contact kan komen met diens oneindige potentieel om zo goed mogelijk te functioneren te presteren.

Wat is het doel van coachen?

Het doel van coachen is meer zelfinzicht, verantwoordelijkheidsgevoel en geloven in jezelf.

De coaching opleiding van Caleidoscoop Leertrajecten zijn geïnspireerd op Generatief Leiderschap. Een holistisch leiderschapsconcept en –kompas dat uitgaat van een voortdurend proces van waarneming van binnen naar buiten als basis voor zelfsturing en sturing van anderen. Generatief Leiderschap is ook integrerend leiderschapskompas dat helpt wat er is verder te ontwikkelen. Het biedt de (toekomstige) coach een oriëntatie, repertoire en methodiek om generatieve processen te genereren bij de coachee en zichzelf voortdurend te ontwikkelen.

coaching opleiding van caleidoscoop leertrajecten

Coachen is een professionele vaardigheid, maar vraagt een persoonlijke verdieping. Bij Caleidoscoop Leertrajecten kun jij je ontwikkelen tot professioneel coach en in coachend leidinggeven. Wij bieden je daarvoor de volgende opleidingen:

Het coaching opleiding aanbod van Caleidoscoop Leertrajecten is zo opgebouwd dat je een opleidingstraject kunt samenstellen dat past bij jouw ambitie en interesse. Voor de kwalificaties sluiten we aan bij de Europese kwaliteitsstandaard EQA van EMCC (European Mentoring and Coaching Counsil) en de Nederlandse Orde van beroepscoaches NOBCO.

Werken volgens de acht competentiecategorien

Bovenstaande betekent dat in elke opleiding van Caleidoscoop Leertrajecten wordt gewerkt aan ontwikkeling op de volgende acht competentiecategorien:

  1. Zelfinzicht Laat zien zich zowel bewust te zijn van eigen waarden, overtuigingen en gedrag als ook inzicht te hebben in de wijze waarop deze de uitoefening van het coachen beïnvloeden. Dit zelfinzicht is nodig opdat de doelstellingen van de cliënten en eventueel van de opdrachtgever(s) op een zo effectief mogelijk manier gerealiseerd worden.
  2. Gerichtheid op zelfontwikkeling Onderzoekt en verbetert het eigen niveau en houdt de reputatie van het vak hoog.
  3. Omgaan met het coachcontract/de coachovereenkomst Stelt de verwachtingen en de grenzen van de coachovereenkomst met de cliënt – en indien van toepassing met de opdrachtgever – vast en leeft deze na.
  4. Vormgeven van de coachrelatie Bouwt zorgvuldig een vruchtbare relatie op met de cliënt – en indien van toepassing – met de opdrachtgever, en onderhoudt deze relatie.
  5. Stelt de cliënt in staat inzicht te verkrijgen en te leren Werkt zodanig met de cliënt en de opdrachtgever dat er inzicht wordt ontwikkeld en wordt geleerd.
  6. Doel- en actiegerichtheid Laat zien hoe hij werkt en zijn vaardigheden inzet om de cliënt te ondersteunen in het realiseren van de veranderingen die hij wenst.
  7. Gebruik van modellen en technieken Past naast de basis communicatievaardigheden modellen, hulpmiddelen, technieken en ideeën toe om ervoor te zorgen dat er inzicht ontstaat en dat er wordt geleerd.
  8. Evalueren Verzamelt informatie over de effectiviteit van zijn/haar werkwijze.