Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Het trainers team voor mediation - en specialisatie opleidingen

Het team van trainers en adviseurs van Caleidoscoop Leertrajecten zijn allen ervaren mediators. Zij zijn uw kennispartners in elk leertraject. Specialisten op gebied van conflictmanagement en mediationtechniek.

Caleidoscoop Leertrajecten biedt u lezingen, workshops en opleidingen op gebied van conflicten, mediation, samenwerken, coaching en leiderschap. Ons aanbod bestaat onder meer uit een MfN-erkende Mediationopleiding tot registermediator en verschillende conflictcoaching modules. Ook bieden wij u en breed aanbod PE-nascholing en specialisaties voor de MfN-registermediator.

B.W. (Bas)
Delleman MA LLM

Directeur / Trainer en Mediator

Bas heeft ruim 13 jaar ervaring als register mediator en conflictprofessional en 23 jaar als trainer en organisatieadviseur. Sinds 2012 is hij tevens voorzitter van de Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM), waarna hij in 2014 is verkozen tot de top drie van ‘Mediator van het jaar’. Daarvoor was hij werkzaam binnen de Nederlandse politie. Bas studeerde bestuurskunde en sociale wetenschappen. Daarnaast volgde hij een masteropleiding Conflictmanagement en Generatief Leiderschap.

De interesses van Bas zijn conflict, leiderschap en samenwerking en de samenhang daartussen. Zijn drive is om zijn kennis en ervaring in te zetten, ter ondersteuning van anderen op hun ‘zoektocht’ conflicten te transformeren in een dialoog over verschillen en daarin hun eigen leiderschap op te nemen, zowel individueel als collectief. Hij heeft als mediator ervaring in het behandelen van arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en conflicten op gebied van sociale- en fiscale regelgeving als ook binnen familieconflicten en –echtscheiding. Als conflictprofessional en organisatieadviseur werkt hij onder meer in het betaald voetbal, bij adviesbureaus, woningcorporaties en organisaties in zorg, welzijn en binnen de overheid. Vragen zijn daarbij gericht op vernieuwing en verbetering van samenwerking, leiderschap en de ontwikkeling van een constructieve conflictcultuur.

R. (Rudi)
Thomas MA

Trainer / Mediator

Naast verschillende bedrijfskundige opleidingen in de Landbouw, Cultuurtechniek en later Stedenbouw, is Rudi gedurende 42 jaar werkzaam geweest in land- en tuinbouw praktijkonderwijs, Afrika, ontginning van de IJsselmeerpolders, de sociale werkvoorziening en de laatste 20 jaar als mede-eigenaar van Atrivé adviesbureau.

Na zijn opleiding als mediator, heeft Rudi in 2000 de Masteropleiding in Conflictmanagement gedaan aan de juridische faculteit in Maastricht. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het omgaan met conflicten binnen maatschappelijke organisaties, governancevraagstukken, ruimtelijke ordeningsprocessen, strategieontwikkeling en samenwerkingsvormen met veelal zakelijke kwesties als opdrachten.

Rudi heeft de kwaliteit om mensen zichzelf te laten verrassen, door hun eigen latente talenten te ontdekken en constructief te maken aan elke samenwerking of werkrelatie. Als Kwestioneur is hij als geen ander in staat om vragen te stellen. Hij gaat voor de verschilligheid van mensen en zou zich in Frankrijk ‘createur de différence’ noemen.

Mr. H.E. (Harriëtte)
van Luijken

Trainer / Mediator

Na haar rechtenstudie werkte Harriëtte in verschillende organisaties in het bedrijfsleven. Daarbij heeft zij zowel juridische, commerciële als adviesfuncties vervuld. In deze periode is haar interesse in het hanteren van conflicten gegroeid.

Sinds 1999 is zij zelfstandig mediator en trainer. Zij werkt vanuit de kernvraag: “Wat is nodig om mensen op individueel en collectief niveau effectiever te willen laten omgaan met conflicten?” Het beantwoorden van deze vraag ziet Harriëtte als een ‘oneindig leerproces’. Hierbij wordt het optimale resultaat bereikt, als mensen het vermogen in zichzelf aanspreken- om regisseur te worden van hun eigen ontwikkelingsproces. Harriëtte daagt zichzelf en anderen uit om samen écht de kwaliteit van de interactie te realiseren. Dit is cruciaal om jezelf goed te kunnen sturen in verbinding met anderen in deze turbulente tijden. Als mediator zet zij haar kennis vooral in op het gebied van arbeid- en familiezaken.

Mr. F. (Fred)
Haak

Trainer / Mediator

Fred Haak is in 1961 te Rotterdam geboren. Van 1987-2004 was hij advocaat en jurist en beoefent vanaf 1999 ook het vak van mediator. Eind 2003 heeft Fred zijn advocatenpraktijk neergelegd en startte hij in Rotterdam een eigen praktijk als gecertificeerd mediator en coach. Sindsdien is hij alleen nog actief als zelfstandig mediator, coach en trainer. De diverse werkzaamheden zijn gericht op spanningen en conflicten in arbeidsverhoudingen en zakelijke relaties. Fred geeft gespecialiseerde trainingen in arbeid- en exitmediation voor Caleidoscoop Leertrajecten. Daarnaast traint hij tijdens de basisopleiding tot mediator, de juridische aspecten. Voor het voormalig Nederlands Mediation Instituut (NMI) was Fred bijna 12 jaar werkzaam als klachtbehandelaar; ook was hij lid van de Landelijke Commissie Evaluatie Mediators (CEM).

Fred is een bruggenbouwer met een uiterst praktische en zakelijke aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelfoplossend vermogen van mensen succesvol te laten werken. Hij beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in alle geledingen en sectoren van de samenleving. Tijdens de trainingen voor Caleidoscoop wordt om deze reden ook ruimschoots aandacht besteed aan praktische voorbeelden, zodat de cursisten een levendig beeld krijgen van het mediatorsvak.

Mr. P.C.M. (Peter) Dirven

Trainer / Mediator

Als advocaat houdt Peter zich sinds 1984 bezig met conflicten die zich voordoen in het maatschappelijke leven, zowel tussen privé personen als in zakelijke kwesties. In heel veel gevallen worden die beslecht door de rechter. Sinds 2008 is Peter MfN Register Mediator in Etten Leur en Veghel. Hij ziet om zich heen, dat de samenleving juridiseert. Hij is van mening dat gerechtelijke uitspraken in veel gevallen geen oplossing bieden voor de onderliggende problematiek tussen de strijdende partijen. Gerechtelijke procedures kosten veel tijd, energie en geld.

Conflicten kunnen echter op meer manieren worden opgelost dan alleen met het wetboek in de hand. Bovendien bieden conflicten – mits de partijen die daarbij zijn betrokken de wil en het vermogen hebben om eigen verantwoordelijkheid te nemen – kansen voor de toekomst.
Al deze factoren zijn voor Peter een stimulans om zich als mediator in te zetten voor andere oplossingen van de conflicten waarin mensen verwikkeld zijn.

B. (Bea)
Vercruysse

Trainer

Bea Vercruysse werkte als leidinggevende en psychotherapeute in de geestelijke gezondheidszorg te Brussel. Zij is systeemtheoretisch opgeleid om therapieën toe te passen en interventies te doen voor individuen, (echt)paren, gezinnen, teams en organisaties. Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en generatief leiderschap in het “Centre for Generative Leadership” te Utrecht en bij de “School voor TGI”-Vlaanderen. Bea is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten.

Ze zorgt voortdurend voor evolutie en creativiteit in haar methodieken.  Ze creëert voor participanten de nodige ruimte door haar “meerzijdige partijdigheid”.  Bea wendt daarbij ‘het verschil’ aan als meerwaarde in de samenwerking. Ze maakt doeltreffend gebruik van haar bereidheid tot luisteren, waardoor velen zich uitgenodigd voelen om de essentie te benoemen. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang waardoor ze hun “eigen leiderschaps-kwaliteiten” kunnen aanboren.

Mr. J.R. (Janny)
Dierx

Trainer / Mediator

Janny Dierx is gespecialiseerd mediator in strafzaken en co-mediator in grote en diep geëscaleerde conflicten. Ze werkt onder meer in opdracht van gemeenten, onderwijsinstellingen, politie, openbaar ministerie en rechtbanken. In Utrecht is zij een van de drijvende krachten achter het toepassen van herstelrecht in het kader van de Vreedzame Wijk. In haar trainingen bij Caleidoscoop Leertrajecten maken de cursisten kennis met het zogenaamde Utrechts Mediatiemodel.
Janny publiceert regelmatig over haar vakgebied en schreef het Handboek Mediation in strafzaken, uitgegeven in de Mediationreeks bij uitgeverij Sdu. Ze is zowel mede-oprichtster van de Stichting Mediation in strafzaken als van De Mediation Coöperatie. Daarnaast is Janny ook lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Janny geniet van haar werk als mediator in strafzaken omdat het veel inventiviteit en doorzettingsvermogen van de mediator vraagt. Janny houdt ervan om de beestjes bij hun naam te noemen en dat is bij uitstek een vaardigheid die in mediation in strafzaken van pas komt. Mediationgesprekken zijn vaak memorabele gebeurtenissen. De mediator is dan getuige van heftige emoties en van ontlading. Janny en haar co-trainer exploreren in de trainingen de emoties die gepaard gaan met schuld, schaamte en gevoelens van wraak.

J. (Jasper) Horsthuis
MFP FFP RFEA

Trainer / Mediator

Jasper is MfN – RvR register mediator en heeft een eigen scheidingsbegeleidingspraktijk, de ScheidingsDeskundige. In 2011 is Jasper afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn Master in Financial Planning (MFP) en in 2012 zijn Master in Verzekeringskunde (MSc). Zijn afstudeeronderzoek ging over de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland.

De visie van Jasper is dat bij veel begeleidingen van scheidingen de financiële en fiscale aspecten onderbelicht blijven. Het is van belang dat scheidingsbegeleiders naast hun bestaande vaardigheden de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de financiële- en fiscale aspecten van het scheidingsproces kunnen overzien. Hierdoor kunnen mensen die in een scheiding verwikkeld zijn beter geholpen worden. Tijdens zijn workshops Alimentatie rekenen is zijn doel u naar een hoger niveau te tillen ten aanzien van begeleiding in het scheidingsproces.

J. (Jent)
Bijlsma

Trainer / Mediator

Jent is eigenaar van Trickster® en de Coöperatieve Mediators. Hij heeft als geregistreerd MfN-mediator meegewerkt aan de pilots herstelbemiddeling in strafzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met Trickster richt Jent zich op het doorbreken van schijnbaar uitzichtloze situaties in organisaties en bij mensen. Zijn visie is onorthodox, creatief en oplossingsgericht en richt zich hierbij op alle vormen van conflictgedrag. Jent geldt als een expert in geëscaleerde conflicten en ‘moeilijke mensen’.

Samen met Janny Dierx bestuurt Jent de Coöperatieve Mediators, een coöperatieve vereniging die zich richt op de totstandkoming van een vreedzamere samenleving. Samen verzorgen zij de specialisatie Mediation in strafzaken.

D.R.T.M. (Dimphy)
Delleman

Managing director / Mediator

Dimphy is managing director bij Caleidoscoop Leertrajecten. Ze studeerde af aan de opleiding Sociale Wetenschappen en specialiseerde zich in ‘leerlingmediation’: conflictbemiddeling tussen en door kinderen op school. Daarbij werd zij dusdanig enthousiast over het beroep als mediator, dat zij besloot zelf de opleiding te volgen en bij Caleidoscoop Leertrajecten het vak als opleidingscoördinator eigen te maken. Sinds 2010 is Dimphy register mediator en daarnaast vanaf 2012 Familiemediator, waarbij ze actief betrokken is bij de begeleiding van kinderen bij echtscheiding.

Dimphy werkt vanuit de overtuiging ‘klant is koning’ en stelt kwaliteit van de opleidingen voorop. Zij wil makkelijk toegankelijk zijn, optimale service bieden en samen met de cursist een opleiding op maat samenstellen, van basisopleiding tot specialisatie. Op deze manier worden persoonlijke leerdoelen nagestreefd en het optimale leerresultaat behaald. Zodra tevreden cursisten de opleiding afronden – dan pas is dit voor haar ook geslaagd.