Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Het trainersteam van onze mediation- en specialisatie opleidingen

Het team van trainers en adviseurs van Caleidoscoop Leertrajecten zijn allen excellerende docenten en ervaren mediators. Zij zijn uw kennispartners in elk leertraject, specialisten op gebied van conflictmanagement en mediationtechniek.

Caleidoscoop Leertrajecten biedt u gedegen lezingen, workshops en opleidingen op gebied van conflicten, mediation, samenwerken, coaching en leiderschap. Ons aanbod bestaat onder meer uit de MfN-erkende Mediationopleiding tot registermediator en verschillende conflictcoaching modules. Ook bieden wij u en breed aanbod PE-nascholing, verdieping en specialisaties voor de mediator.

B.W. (Bas)
Delleman MA LLM

Directeur / Trainer en Mediator

Bas heeft ruim 13 jaar ervaring als register mediator en conflictprofessional en 23 jaar als trainer en organisatieadviseur. Sinds 2012 is hij tevens voorzitter van de Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM), waarna hij in 2014 is verkozen tot de top drie van ‘Mediator van het jaar’. Daarvoor was hij werkzaam binnen de Nederlandse politie. Bas studeerde bestuurskunde en sociale wetenschappen. Daarnaast volgde hij een masteropleiding Conflictmanagement en Generatief Leiderschap.

De interesses van Bas zijn conflict, leiderschap en samenwerking en de samenhang daartussen. Zijn drive is om zijn kennis en ervaring in te zetten, ter ondersteuning van anderen op hun ‘zoektocht’ conflicten te transformeren in een dialoog over verschillen en daarin hun eigen leiderschap op te nemen, zowel individueel als collectief. Hij heeft als mediator ervaring in het behandelen van arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en conflicten op gebied van sociale- en fiscale regelgeving als ook binnen familieconflicten en –echtscheiding. Als conflictprofessional en organisatieadviseur werkt hij onder meer in het betaald voetbal, bij adviesbureaus, woningcorporaties en organisaties in zorg, welzijn en binnen de overheid. Vragen zijn daarbij gericht op vernieuwing en verbetering van samenwerking, leiderschap en de ontwikkeling van een constructieve conflictcultuur.

D.R.T.M. (Dimphy)
Delleman

Managing director / Coördinator

Dimphy is managing director bij Caleidoscoop Leertrajecten. Ze studeerde af aan de opleiding Sociale Wetenschappen en specialiseerde zich in ‘leerlingmediation’: conflictbemiddeling tussen en door kinderen op school. Daarbij werd zij dusdanig enthousiast over het beroep als mediator, dat zij besloot zelf de opleiding te volgen en bij Caleidoscoop Leertrajecten het vak als opleidingscoördinator eigen te maken. Sinds 2010 is Dimphy mediator en daarnaast vanaf 2012 Familiemediator, waarbij ze actief betrokken is bij de begeleiding van kinderen bij echtscheiding. Zij zorgt binnen Caleidoscoop Leertrajecten met name voor de coördinatie van de planning en administratie achter de schermen.

Dimphy werkt vanuit de overtuiging ‘klant is koning’ en stelt kwaliteit van de opleidingen voorop. Als deelnemer zal je daarom regelmatig contact met haar hebben. Zij wil makkelijk toegankelijk zijn, optimale service bieden, verbinding maken en indien gewenst samen met de cursist een opleiding op maat samenstellen, van basisopleiding tot specialisatie. Op deze manier worden persoonlijke leerdoelen nagestreefd en het optimale leerresultaat behaald. Haar visie is dat niet alleen ‘het product’ het succes bepaalt, maar dat de ervaring wordt gedragen door alle mensen er omheen. Zodra tevreden cursisten de opleiding afronden – dan pas is dit voor haar ook geslaagd.

R.J.M. (Romy)
van Berkel

Opleidingsassistente / Mediator

Romy is opleidingsassistente bij Caleidoscoop Leertrajecten. Als administratief medewerkster is ze jaren actief voor ontwikkelende ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Afkomstig uit een horecafamilie is ze altijd tussen de mensen geweest, wat maakt dat ze geleerd heeft oog te hebben voor de belangen van de klant en hard te werken.

Binnen ons bedrijf heeft ze geleerd dat zelfs de grootste conflicten opgelost kunnen worden, door bij jezelf te beginnen en te blijven communiceren. Dat maakt mediation zo mooi; als je geen oplossing meer ziet, die er toch blijkt te zijn. Met veel interesse in het vakgebied mediation, is het haar uitdaging om zichzelf hierin zo te ontwikkelen dat ervaring en kennis gedeeld kunnen worden met de cursist en ze u met informatie zo optimaal mogelijk tot dienst is. Romy volgde zelf de opleiding tot mediator en zal zich binnen het mediationvak nog verder specialiseren.

Romy ondersteunt continu bevlogen, met energie, duidelijkheid en enthousiasme uw (volledige) opleidingstraject en bewaakt de kwaliteit waar wij voor staan. Als aanspreekpunt staat ze voor u klaar en kunt u beroep op haar doen bij hulp en vragen.

R. (Rudi)
Thomas MA

Trainer / Mediator

Naast verschillende bedrijfskundige opleidingen in de Landbouw, Cultuurtechniek en later Stedenbouw, is Rudi gedurende 42 jaar werkzaam geweest in land- en tuinbouw praktijkonderwijs, Afrika, ontginning van de IJsselmeerpolders, de sociale werkvoorziening en de laatste 20 jaar als mede-eigenaar van Atrivé adviesbureau.

Na zijn opleiding als mediator, heeft Rudi in 2000 de Masteropleiding in Conflictmanagement gedaan aan de juridische faculteit in Maastricht. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het omgaan met conflicten binnen maatschappelijke organisaties, governancevraagstukken, ruimtelijke ordeningsprocessen, strategieontwikkeling en samenwerkingsvormen met veelal zakelijke kwesties als opdrachten.

Rudi heeft de kwaliteit om mensen zichzelf te laten verrassen, door hun eigen latente talenten te ontdekken en constructief te maken aan elke samenwerking of werkrelatie. Als Kwestioneur is hij als geen ander in staat om vragen te stellen. Hij gaat voor de verschilligheid van mensen en zou zich in Frankrijk ‘createur de différence’ noemen.

B. (Bea)
Vercruysse

Trainer

Bea Vercruysse werkte als leidinggevende en psychotherapeute in de geestelijke gezondheidszorg te Brussel. Zij is systeemtheoretisch opgeleid om therapieën toe te passen en interventies te doen voor individuen, (echt)paren, gezinnen, teams en organisaties. Als erkend internationaal TGI opleider geeft ze opleiding in TGI en generatief leiderschap in het “Centre for Generative Leadership” te Utrecht en bij de “School voor TGI”-Vlaanderen. Bea is consultant en coach in persoonlijke en professionele ontwikkelingstrajecten.

Ze zorgt voortdurend voor evolutie en creativiteit in haar methodieken.  Ze creëert voor participanten de nodige ruimte door haar “meerzijdige partijdigheid”.  Bea wendt daarbij ‘het verschil’ aan als meerwaarde in de samenwerking. Ze maakt doeltreffend gebruik van haar bereidheid tot luisteren, waardoor velen zich uitgenodigd voelen om de essentie te benoemen. Ze brengt bij de mensen een heuristiek op gang waardoor ze hun “eigen leiderschaps-kwaliteiten” kunnen aanboren.

Mr. F. (Fred)
Haak

Trainer / Mediator

Fred Haak is in 1961 te Rotterdam geboren. Van 1987-2004 was hij advocaat en jurist en beoefent vanaf 1999 ook het vak van mediator. Eind 2003 heeft Fred zijn advocatenpraktijk neergelegd en startte hij in Rotterdam een eigen praktijk als gecertificeerd mediator en coach. Sindsdien is hij alleen nog actief als zelfstandig mediator, coach en trainer. De diverse werkzaamheden zijn gericht op spanningen en conflicten in arbeidsverhoudingen en zakelijke relaties. Fred geeft gespecialiseerde trainingen in arbeid- en exitmediation voor Caleidoscoop Leertrajecten. Daarnaast traint hij tijdens de basisopleiding tot mediator, de juridische aspecten. Voor het voormalig Nederlands Mediation Instituut (NMI) was Fred bijna 12 jaar werkzaam als klachtbehandelaar; ook was hij lid van de Landelijke Commissie Evaluatie Mediators (CEM).

Fred is een bruggenbouwer met een uiterst praktische en zakelijke aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelfoplossend vermogen van mensen succesvol te laten werken. Hij beschikt over een zeer ruime praktijkervaring in alle geledingen en sectoren van de samenleving. Tijdens de trainingen voor Caleidoscoop wordt om deze reden ook ruimschoots aandacht besteed aan praktische voorbeelden, zodat de cursisten een levendig beeld krijgen van het mediatorsvak.

M.I. (Marloes)
Treffers

Trainer / Mediator

Als accountant is Marloes jarenlang adviseur geweest voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Mediation was voor haar een logische aanvulling op haar werkzaamheden als financieel adviseur. In de zakelijke cultuur heersen veel koude conflicten die het succes van een onderneming fors kunnen ondermijnen. Ondernemers hebben veelal niet in de gaten hoeveel een conflict kost in o.a. tijd, geld en energie. Een conflict goed aangepakt, levert nieuwe energie op. Energie voor ontwikkeling en groei. Juist in dit laatste, zit voor Marloes de uitdaging.

Marloes zoekt naar de verschillen achter het conflict. Vanuit hier begeleidt zij u in het proces van (h)erkennen en verbinden op die verschillen om zo de bestaande relatie te transformeren naar de voor u gewenste situatie. Dit doet zij met energie, duidelijkheid en bovenal respect voor mens en emotie. Marloes is ondernemerscoach, docent en register mediator.

Mr. J.R. (Janny)
Dierx

Trainer / Mediator

Janny Dierx is gespecialiseerd mediator in strafzaken en co-mediator in grote en diep geëscaleerde conflicten. Ze werkt onder meer in opdracht van gemeenten, onderwijsinstellingen, politie, openbaar ministerie en rechtbanken. In Utrecht is zij een van de drijvende krachten achter het toepassen van herstelrecht in het kader van de Vreedzame Wijk. In haar trainingen bij Caleidoscoop Leertrajecten maken de cursisten kennis met het zogenaamde Utrechts Mediatiemodel.
Janny publiceert regelmatig over haar vakgebied en schreef het Handboek Mediation in strafzaken, uitgegeven in de Mediationreeks bij uitgeverij Sdu. Ze is zowel mede-oprichtster van de Stichting Mediation in strafzaken als van De Mediation Coöperatie. Daarnaast is Janny ook lid van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en redacteur van het Tijdschrift voor Herstelrecht.

Janny geniet van haar werk als mediator in strafzaken omdat het veel inventiviteit en doorzettingsvermogen van de mediator vraagt. Janny houdt ervan om de beestjes bij hun naam te noemen en dat is bij uitstek een vaardigheid die in mediation in strafzaken van pas komt. Mediationgesprekken zijn vaak memorabele gebeurtenissen. De mediator is dan getuige van heftige emoties en van ontlading. Janny en haar co-trainer exploreren in de trainingen de emoties die gepaard gaan met schuld, schaamte en gevoelens van wraak.

J.C.M. (Jakke)
Cloïn

Trainer / Mediator

Jakke Cloïn is in 1979 in Veghel geboren. Vanaf 2005 is hij afgestudeerd jurist en sinds 2006 werkzaam als advocaat. Vanaf 2011 beoefent Jakke ook het vak van MfN-registermediator. Daarnaast is hij nog actief als (team)coach en docent-trainer binnen BasculeGroep. Hij beschikt over ruime praktijkervaring in diverse sectoren van de samenleving.

Jakke is empathisch, een goede luisteraar, een bruggenbouwer en een mediator met een heel praktische (en soms zakelijke) aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelf oplossend vermogen van mensen aan te spreken en heeft de overtuiging dat een ieder zelf verantwoordelijkheid kan én moet dragen voor zijn/haar aandeel in het conflict en de oplossing ervan.

Als advocaat en mediator heeft Jakke veel ervaring  met het oplossen van conflicten bij arbeidsverhoudingen, echtscheidingen en familiezaken, zakelijke relaties en conflicten binnen de overheid (gemeente-burger). Voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) was Jakke enkele jaren werkzaam als voorzitter van de klachtencommissie. Ook familiaire en gezinskwesties maken onderdeel uit van zijn praktijk.

M. (Marion)
van Haastregt

Trainer / Mediator

Marion van Haastregt is opgegroeid in de Hoekse Waard, waarna ze na haar VWO opleiding is verhuisd naar Den Haag waar ze de Hotelschool heeft gevolgd. Direct na de Hotelschool is zij de richting van Personeel & Organisatie opgegaan en heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring als Human Resource Manager in veeleisende omgevingen en structuren, in zowel profit als non-profit organisaties. Zij heeft ervaring met het uitvoeren van reorganisaties, begeleiden van veranderingstrajecten en het werken met mensen uit verschillende culturen. Marion is gefascineerd door gedrag van mensen en heeft geleerd om met verschillen om te gaan.

Als MfN registermediator en docent is Marion positief kritisch, daadkrachtig en tactvol. Zij wordt graag uitgedaagd na te denken over complexe situaties. Marion is integer, transparant en vrolijk. Ze gelooft in de mogelijkheden die mensen hebben om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden. Ook in conflicten.

Mr. E. (Edwin)
Couwenberg

Trainer / Mediator

Na zijn rechtenstudie werkte Edwin 15 jaar bij verschillende verzekeraars als rechtsbijstandjurist en leidinggevende. In deze periode volgende hij verschillende opleidingen op het gebied van (NLP) coaching, mediation en mindfulness. Inmiddels werkt hij als zelfstandig mediator, vitaliteitscoach, trainer en interim-manager. Hij is gespecialiseerd in gezondheids- en vitaliteitsmanagement, verbindend communiceren, conflicthantering, weerbaarheid en mentaal Aikido. Als mediator begeleidt hij arbeidsconflicten, zakelijke conflicten in de profit en non-profit sector en familiekwesties (scheidingen, omgangsregelingen, nalatenschapsconflicten).

Edwin is van mening dat conflicten en weerstanden een normaal onderdeel van het leven zijn en helpt anderen om daarmee op een effectieve manier om te gaan vanuit eigen kracht en met respect voor de ander. Hij baseert zich daarbij op zowel Westerse methodieken, als op Oosterse beginselen o.a. ontleent aan Aikido en mindfulness.

Edwin Couwenberg is docent Arbeids- en organisatiemediation en docent Exit Mediation.

J. (Jasper) Horsthuis
MFP FFP RFEA

Trainer / Mediator

Jasper is MfN – RvR register mediator en heeft een eigen scheidingsbegeleidingspraktijk, de ScheidingsDeskundige. In 2011 is Jasper afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn Master in Financial Planning (MFP) en in 2012 zijn Master in Verzekeringskunde (MSc). Zijn afstudeeronderzoek ging over de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland.

De visie van Jasper is dat bij veel begeleidingen van scheidingen de financiële en fiscale aspecten onderbelicht blijven. Het is van belang dat scheidingsbegeleiders naast hun bestaande vaardigheden de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de financiële- en fiscale aspecten van het scheidingsproces kunnen overzien. Hierdoor kunnen mensen die in een scheiding verwikkeld zijn beter geholpen worden. Tijdens zijn workshops Alimentatie rekenen is zijn doel u naar een hoger niveau te tillen ten aanzien van begeleiding in het scheidingsproces.

J. (Jent)
Bijlsma

Trainer / Mediator

Jent is eigenaar van Trickster® en de Coöperatieve Mediators. Hij heeft als geregistreerd ADR-mediator meegewerkt aan de pilots herstelbemiddeling in strafzaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met mediation richt Jent zich op het doorbreken van schijnbaar uitzichtloze situaties in organisaties en bij mensen. Zijn visie is onorthodox, creatief en oplossingsgericht en richt zich hierbij op alle vormen van conflictgedrag. Jent geldt als een expert in geëscaleerde conflicten en ‘moeilijke mensen’.

Samen met Janny Dierx bestuurt Jent de Coöperatieve Mediators, een coöperatieve vereniging die zich richt op de totstandkoming van een vreedzamere samenleving. Samen verzorgen zij voor Caleidoscoop Leertrajecten de specialisatie Mediation in strafzaken.

Dr. I (Ivo)
Callens

Trainer

Ivo Callens opende in 1999 het Centre for Generative Leadership in Utrecht na jarenlang verbonden te zijn geweest als hoofddocent pedagogiek aan de universiteit van Nijmegen. Aan de Nyenrode Business Universiteit heeft Ivo gewerkt als programmadirecteur en associate professor Leadership Development & Organisational Behaviour.

Met een achtergrond in organisatie-sociologie en psychotherapie, ontwikkelde hij het concept van Generatief Leiderschap. Generatief Leiderschap is een kompas voor persoonlijke en collectieve zelfsturing en –organisatie. Het ontlokt transformaties. Dit gedachtengoed is verwerkt in de opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten.

Leven, leren en werken worden in Ivo’s aanpak verbonden op een verrassende manier, met diepgaande impact. Als persoon is Ivo een verbinder en vernieuwer die op respectvolle, accepterende wijze diepgaande veranderingen weet te genereren op individueel, team, organisatie en community niveau. Daarbij is de combinatie van zijn expertise in organisatieontwikkeling, leadership development en zijn klinische scholing uniek en merkbaar. Zijn levenservaring heeft hem diepgaand begrip en groot mededogen gebracht voor mens en organisatie. Tegelijkertijd kun je niet om zijn aanpak heen. Zijn boek over de fundamenten van Generatief Leiderschap wordt eind dit jaar verwacht.

W (Wouter)
van der Loon

Trainer / Adviseur

Wouter studeerde sociologie van arbeid en bedrijf in Nijmegen en volgde daarna een postdoctorale opleiding managementconsultancy aan de VU. Hij volgde onder meer de master Neuro linguïstisch programmeren (NLP) bij de IEP, de opleiding Systeemopstellingen bij het Hellingerinstituut en de basisopleiding Mindfulness trainer bij See True. Ook is hij gecertificeerd in het toepassen van enkele testen, o.a. MBTI, INRO en Metaprofielanalyse.

Wouter is een deel van zijn tijd docent en afstudeercoach op een Hogeschool. Daarnaast houdt hij zich als adviseur bezig met HR-vraagstukken (HR-talenten) en verandertrajecten (de veranderspiegel). Wouter is met name geïnteresseerd in de systemische en systeemkant van conflicten. Het conflict als patroon en het conflict als fenomeen dat achterliggende vraagstukken blootlegt.