Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Het trainersteam van onze mediation- en specialisatie opleidingen

Het team van trainers en adviseurs van Caleidoscoop Leertrajecten zijn allen excellerende docenten en ervaren mediators. Zij zijn uw kennispartners in elk leertraject, specialisten op gebied van conflictmanagement en mediationtechniek.

Caleidoscoop Leertrajecten biedt u gedegen lezingen, workshops en opleidingen op gebied van conflicten, mediation, samenwerken, coaching en leiderschap. Ons aanbod bestaat onder meer uit de MfN-erkende Mediationopleiding tot registermediator en verschillende conflictcoaching modules. Ook bieden wij u en breed aanbod PE-nascholing, verdieping en specialisaties voor de mediator.

B.W. (Bas)
Delleman MA LLM

Directeur / Trainer en Mediator

Bas heeft ruim 13 jaar ervaring als register mediator en conflictprofessional en 23 jaar als trainer en organisatieadviseur. Sinds 2012 is hij tevens voorzitter van de Vereniging van Opleiders in Mediation (VOiM), waarna hij in 2014 is verkozen tot de top drie van ‘Mediator van het jaar’. Daarvoor was hij werkzaam binnen de Nederlandse politie. Bas studeerde bestuurskunde en sociale wetenschappen. Daarnaast volgde hij een masteropleiding Conflictmanagement en Generatief Leiderschap.

De interesses van Bas zijn conflict, leiderschap en samenwerking en de samenhang daartussen. Zijn drive is om zijn kennis en ervaring in te zetten, ter ondersteuning van anderen op hun ‘zoektocht’ conflicten te transformeren in een dialoog over verschillen en daarin hun eigen leiderschap op te nemen, zowel individueel als collectief. Hij heeft als mediator ervaring in het behandelen van arbeidsconflicten, zakelijke conflicten en conflicten op gebied van sociale- en fiscale regelgeving als ook binnen familieconflicten en –echtscheiding. Als conflictprofessional en organisatieadviseur werkt hij onder meer in het betaald voetbal, bij adviesbureaus, woningcorporaties en organisaties in zorg, welzijn en binnen de overheid. Vragen zijn daarbij gericht op vernieuwing en verbetering van samenwerking, leiderschap en de ontwikkeling van een constructieve conflictcultuur.

Bas is assessor voor Intop/de MfN en auditor voor ADR.

D.R.T.M. (Dimphy)
Delleman

Managing director / Coördinator

Dimphy is managing director bij Caleidoscoop Leertrajecten. Ze studeerde af aan de opleiding Sociale Wetenschappen en specialiseerde zich in ‘leerlingmediation’: conflictbemiddeling tussen en door kinderen op school. Daarbij werd zij dusdanig enthousiast over het beroep als mediator, dat zij besloot zelf de opleiding te volgen en bij Caleidoscoop Leertrajecten het vak als opleidingscoördinator eigen te maken. Sinds 2010 is Dimphy mediator en daarnaast vanaf 2012 Familiemediator, waarbij ze actief betrokken is bij de begeleiding van kinderen bij echtscheiding. Zij zorgt binnen Caleidoscoop Leertrajecten met name voor de coördinatie van de planning en administratie achter de schermen.

Dimphy werkt vanuit de overtuiging ‘klant is koning’ en stelt kwaliteit van de opleidingen voorop. Als deelnemer zal je daarom regelmatig contact met haar hebben. Zij wil makkelijk toegankelijk zijn, optimale service bieden, verbinding maken en indien gewenst samen met de cursist een opleiding op maat samenstellen, van basisopleiding tot specialisatie. Op deze manier worden persoonlijke leerdoelen nagestreefd en het optimale leerresultaat behaald. Haar visie is dat niet alleen ‘het product’ het succes bepaalt, maar dat de ervaring wordt gedragen door alle mensen er omheen. Zodra tevreden cursisten de opleiding afronden – dan pas is dit voor haar ook geslaagd.

L. (Lieneke)
Witloks

Trainer / Mediator

Lieneke studeerde communicatie in Tilburg en volgde de afgelopen jaren, behalve de Basisopleidingen tot MfN registermediator, ook meerdere specialisaties op het gebied van coaching, conflictmanagement en familiezaken. Sinds 2009 is Lieneke zelfstandig ondernemer en heeft ze de afgelopen jaren communicatieondersteuning geboden aan organisaties, teams en individuen. Lieneke werd ingezet om anderen te helpen bij creatieve, ondernemende en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Haar persoonlijke visie met betrekking tot conflicten heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en gespecialiseerd, ze is hierdoor conflicten gaan zien als een bron voor ontwikkeling en groei. Lieneke is in staat om op een zorgvuldige manier intensieve communicatieprocessen te begeleiden en te ondertitelen. Lieneke is intuïtief sterk, ruimdenkend en wordt gewaardeerd om haar luisterend oor en spiegelend vermogen.

‘Ik heb ervaren dat in ieder van ons het vermogen ligt om anders te gaan kijken en waar te nemen, mits we bereid zijn te willen onderzoeken hoe we op dit moment geneigd zijn te kijken, te voelen en te denken. Het bedenken van oplossingen vanuit de dominant aanwezige mentale modellen, zorgt vaak voor de bekende oplossingen en meer van hetzelfde. Wanneer een conflict zich aandient, is die bekende manier meestal niet meer de meest constructieve. In mijn ogen is de basis voor een vernieuwende oplossing het in verbinding komen met wat er daadwerkelijk toe doet en zich laat zien. In dat proces van draag ik graag bij.”

Lieneke is tevens assessor voor Intop/de MfN.

Mr. Mariëlle van der Giessen

Trainer / Advocaat

Mariëlle van der Giessen is ruim 20 jaar werkzaam als advocaat en sedert 2013 ook als gecertificeerd mediator. Hierbij is ze gespecialiseerd in echtscheidingen en arbeidszaken. Zij is van nature een bemiddelaar en verbinder. Verder beschikt zij over een gedegen juridische kennis van de wet- en regelgeving, die zij combineert met een pragmatische aanpak.

In haar visie is een conflict altijd het gevolg van een communicatiestoring. Wat de één zegt en bedoelt, wordt dan niet gehoord of anders uitgelegd door de ander. Dat is meestal een onbewust proces. In verbroken relaties heeft deze verstoring in de communicatie uiteindelijk geleid tot een gevoel uit elkaar gegroeid te zijn of tot constante (onderhuidse) irritatie of zelfs ruzie. Dit is een patroon geworden waar de deelnemers samen niet meer uit kunnen komen. Een belangrijke stap in het mediationtraject is dat er helderheid ontstaat over dit patroon. Dat geeft ruimte voor het maken van goede afspraken.

Als MfN Registermediator heeft ze ruime ervaring met de meest uiteenlopende conflicten. Mariëlle verzorgt lesdagen tijdens de specialisatie Familie- en echtscheidingsmediation.

R. (Rudi)
Thomas MA

Trainer / Mediator

Naast verschillende bedrijfskundige opleidingen in de Landbouw, Cultuurtechniek en later Stedenbouw, is Rudi gedurende 42 jaar werkzaam geweest in land- en tuinbouw praktijkonderwijs, Afrika, ontginning van de IJsselmeerpolders, de sociale werkvoorziening en de laatste 20 jaar als mede-eigenaar van Atrivé adviesbureau.

Na zijn opleiding als mediator, heeft Rudi in 2000 de Masteropleiding in Conflictmanagement gedaan aan de juridische faculteit in Maastricht. Sindsdien heeft hij zich toegelegd op het omgaan met conflicten binnen maatschappelijke organisaties, governancevraagstukken, ruimtelijke ordeningsprocessen, strategieontwikkeling en samenwerkingsvormen met veelal zakelijke kwesties als opdrachten.

Rudi heeft de kwaliteit om mensen zichzelf te laten verrassen, door hun eigen latente talenten te ontdekken en constructief te maken aan elke samenwerking of werkrelatie. Als Kwestioneur is hij als geen ander in staat om vragen te stellen. Hij gaat voor de verschilligheid van mensen en zou zich in Frankrijk ‘createur de différence’ noemen.

M.I. (Marloes)
Treffers

Trainer / Mediator

Als accountant is Marloes jarenlang adviseur geweest voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Mediation was voor haar een logische aanvulling op haar werkzaamheden als financieel adviseur. In de zakelijke cultuur heersen veel koude conflicten die het succes van een onderneming fors kunnen ondermijnen. Ondernemers hebben veelal niet in de gaten hoeveel een conflict kost in o.a. tijd, geld en energie. Een conflict goed aangepakt, levert nieuwe energie op. Energie voor ontwikkeling en groei. Juist in dit laatste, zit voor Marloes de uitdaging.

Marloes zoekt naar de verschillen achter het conflict. Vanuit hier begeleidt zij u in het proces van (h)erkennen en verbinden op die verschillen om zo de bestaande relatie te transformeren naar de voor u gewenste situatie. Dit doet zij met energie, duidelijkheid en bovenal respect voor mens en emotie. Marloes is ondernemerscoach, docent en register mediator.

Marloes is assessor voor Intop/de MfN en auditor voor ADR.

J.C.M. (Jakke)
Cloïn

Trainer / Mediator

Jakke Cloïn is in 1979 in Veghel geboren. Vanaf 2005 is hij afgestudeerd jurist en sinds 2006 werkzaam als advocaat. Vanaf 2011 beoefent Jakke ook het vak van MfN-registermediator. Daarnaast is hij nog actief als (team)coach en docent-trainer binnen BasculeGroep. Hij beschikt over ruime praktijkervaring in diverse sectoren van de samenleving.

Jakke is empathisch, een goede luisteraar, een bruggenbouwer en een mediator met een heel praktische (en soms zakelijke) aanpak. Hij is goed in staat om in conflictsituaties het zelf oplossend vermogen van mensen aan te spreken en heeft de overtuiging dat een ieder zelf verantwoordelijkheid kan én moet dragen voor zijn/haar aandeel in het conflict en de oplossing ervan.

Als advocaat en mediator heeft Jakke veel ervaring  met het oplossen van conflicten bij arbeidsverhoudingen, echtscheidingen en familiezaken, zakelijke relaties en conflicten binnen de overheid (gemeente-burger). Voor de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) was Jakke enkele jaren werkzaam als voorzitter van de klachtencommissie. Ook familiaire en gezinskwesties maken onderdeel uit van zijn praktijk.

Jakke is assessor voor Intop/de MfN.

M. (Marion)
van Haastregt

Trainer / Mediator

Marion van Haastregt is opgegroeid in de Hoekse Waard, waarna ze na haar VWO opleiding is verhuisd naar Den Haag waar ze de Hotelschool heeft gevolgd. Direct na de Hotelschool is zij de richting van Personeel & Organisatie opgegaan en heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring als Human Resource Manager in veeleisende omgevingen en structuren, in zowel profit als non-profit organisaties. Zij heeft ervaring met het uitvoeren van reorganisaties, begeleiden van veranderingstrajecten en het werken met mensen uit verschillende culturen. Marion is gefascineerd door gedrag van mensen en heeft geleerd om met verschillen om te gaan.

Als MfN registermediator en docent is Marion positief kritisch, daadkrachtig en tactvol. Zij wordt graag uitgedaagd na te denken over complexe situaties. Marion is integer, transparant en vrolijk. Ze gelooft in de mogelijkheden die mensen hebben om de regie over hun eigen leven te kunnen behouden. Ook in conflicten.

Marion is assessor voor Intop/de MfN.

J. (Jasper) Horsthuis
MFP FFP RFEA

Trainer / Mediator

Jasper is MfN – RvR register mediator en heeft een eigen scheidingsbegeleidingspraktijk, de ScheidingsDeskundige. In 2011 is Jasper afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde zijn Master in Financial Planning (MFP) en in 2012 zijn Master in Verzekeringskunde (MSc). Zijn afstudeeronderzoek ging over de kwaliteit van scheidingsbegeleiding in Nederland.

De visie van Jasper is dat bij veel begeleidingen van scheidingen de financiële en fiscale aspecten onderbelicht blijven. Het is van belang dat scheidingsbegeleiders naast hun bestaande vaardigheden de belangrijkste knelpunten ten aanzien van de financiële- en fiscale aspecten van het scheidingsproces kunnen overzien. Hierdoor kunnen mensen die in een scheiding verwikkeld zijn beter geholpen worden. Tijdens zijn workshops Alimentatie rekenen is zijn doel u naar een hoger niveau te tillen ten aanzien van begeleiding in het scheidingsproces.

Dr. I (Ivo)
Callens

Trainer

Ivo Callens opende in 1999 het Centre for Generative Leadership in Utrecht na jarenlang verbonden te zijn geweest als hoofddocent pedagogiek aan de universiteit van Nijmegen. Aan de Nyenrode Business Universiteit heeft Ivo gewerkt als programmadirecteur en associate professor Leadership Development & Organisational Behaviour.

Met een achtergrond in organisatie-sociologie en psychotherapie, ontwikkelde hij het concept van Generatief Leiderschap. Generatief Leiderschap is een kompas voor persoonlijke en collectieve zelfsturing en –organisatie. Het ontlokt transformaties. Dit gedachtengoed is verwerkt in de opleidingen van Caleidoscoop Leertrajecten.

Leven, leren en werken worden in Ivo’s aanpak verbonden op een verrassende manier, met diepgaande impact. Als persoon is Ivo een verbinder en vernieuwer die op respectvolle, accepterende wijze diepgaande veranderingen weet te genereren op individueel, team, organisatie en community niveau. Daarbij is de combinatie van zijn expertise in organisatieontwikkeling, leadership development en zijn klinische scholing uniek en merkbaar. Zijn levenservaring heeft hem diepgaand begrip en groot mededogen gebracht voor mens en organisatie. Tegelijkertijd kun je niet om zijn aanpak heen. Zijn boek over de fundamenten van Generatief Leiderschap wordt eind dit jaar verwacht.

W (Wouter)
van der Loon

Trainer / Adviseur

Wouter studeerde sociologie van arbeid en bedrijf in Nijmegen en volgde daarna een postdoctorale opleiding managementconsultancy aan de VU. Hij volgde onder meer de master Neuro linguïstisch programmeren (NLP) bij de IEP, de opleiding Systeemopstellingen bij het Hellingerinstituut en de basisopleiding Mindfulness trainer bij See True. Ook is hij gecertificeerd in het toepassen van enkele testen, o.a. MBTI, INRO en Metaprofielanalyse.

Wouter is een deel van zijn tijd docent en afstudeercoach op een Hogeschool. Daarnaast houdt hij zich als adviseur bezig met HR-vraagstukken (HR-talenten) en verandertrajecten (de veranderspiegel). Wouter is met name geïnteresseerd in de systemische en systeemkant van conflicten. Het conflict als patroon en het conflict als fenomeen dat achterliggende vraagstukken blootlegt.

R.A.J. (Rob)
d’Hondt

Trainer / Organisatiecoach

Rob d’Hondt is oprichter en ex-voorzitter van MINTned, een netwerk en kenniscentrum van trainers binnen het Nederlands taalgebied, dat zich bezighoudt met ontwikkeling, onderzoek en training rondom Motiverende gespreksvoering. Rob heeft in samenwerking met Joke Claessens het Praktijkboek Motiverende Gespreksvoering geschreven. Een zelfstudieboek dat de lezer in staat stelt het eigen leerproces te optimaliseren. Daarnaast verzorgt hij een groot aantal opleidingen, lezingen en workshops over dit onderwerp.

Rob werd al tijdens zijn studie geboeid door de vraag hoe mensen vrijer konden leven. Hij heeft zich dan ook ontwikkeld tot professioneel veranderaar. Hij werkt met passie aan het realiseren van beweging en impact vanuit écht contact. Hij communiceert en begeeft zich op alle niveaus binnen organisaties. Door goed te luisteren bundelt hij belangen, legt verbindingen en creëert draagvlak voor gezamenlijke doelen en resultaat waardoor er beweging, energie en impact ontstaat. Dat doet hij binnen een breed scala aan organisaties, van welzijn, zorg en onderwijs tot MKB.