SKJ erkende opleiding conflictvaardigheid (jeugd)zorgprofessional

SKJ Opleiding Jeugdzorg Conflictspecialist

SKJ erkende opleiding Conflictvaardigheid (jeugd)zorgprofessional

Werk je in de jeugdzorg? En heb je tijdens je werk regelmatig te maken met conflicten? Hoe fijn zou het dan zijn wanneer jij als medewerker in de jeugdzorg conflictvaardiger zou zijn? Wanneer jij als professional dialoog in kunt zetten als krachtig instrument zodat verschillen de basis vormen voor groei en ontwikkeling? Wanneer je het 'moedige gesprek´ met betrokkenen nog beter aan durft te gaan? Wanneer je handelt vanuit het gezamenlijke doel: ´het kind of de jongere in kwestie'.  

Het volgen van onze opleiding 'Conflictvaardigheid' is goed voor je persoonlijke ontwikkeling, maakt jou weerbaarder, leert je op een goede manier omgaan met conflicten en levert punten voor je SKJ-registratie op. Wij bieden je 2 opties:

 • Uitgebreide basisopleiding 'Conflictvaardigheid' (6-daagse opleiding) - 75,5 SKJ punten 
 • Verkorte opleiding 'Conflictvaardigheid' (2-daagse opleiding Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap) - 12 SKJ punten 
Aanmelden GRATIS digitale informatiebijeenkomst Bel me terug
Begeleiden van communicatie en interactie - 6-daagse basisopleiding conflictvaardigheid Caleidoscoop Leertrajecten

6-daagse opleiding Begeleiding van communicatie & interactie (met STAP-budget)

Ontwikkel je conflictvaardigheid tijdens onze 6-daagse basisopleiding tot conflictspecialist (75,5 SKJ punten). Een conflict staat nooit op zichzelf. Het is een reactie op een groter interactiesysteem. Tijdens deze opleiding leer je op een doeltreffende manier om te gaan met conflicten en jezelf als instrument in te zetten. 

Je ontwikkelt je deskundigheid op het gebied van conflicten, de dynamiek en vaardigheden in het behandelen en begeleiden daarvan. Onze uitgebreide basisopleiding tot conflictspecialist is opgedeeld in 3 blokken waarin je alles leert over deze onderwerpen.

Je leert verschillen productief te maken en past daarvoor de methoden van mediation toe. Conflicten als motor voor groei en ontwikkeling!

Deze opleiding komt in aanmerking voor het STAP-budget

Meld je aan!
Mediation voor professionals module 2 - basisopleiding tot mediator Caleidoscoop Leertrajecten

Thema's uitgebreide basisopleiding

Thema blok 1: ‘Conflict en dynamiek als sturingsvraagstuk’.

Kennismaken met elkaar en perspectief op conflict; Dynamiek in conflict en de sturingsmogelijkheden; Conflict: interactie en communicatie; Verkennen van de eigen ontwikkeling met betrekking tot conflicten.

Thema blok 2: ‘Interveniëren en balanceren in complexe dynamiek’.

Sturing in conflict: inhoud versus proces, interventietechnieken; Zelfsturing als bron van sturing in conflict; Complexe dynamiek sturen: instrumentarium voor de conflictbehandelaar; Interventierepertoire een ander perspectief.

Thema blok 3: ‘Belangenoriëntatie en onderhandelen: leren in en van conflict’

Conflict als leerproces van deelnemers en behandelaar; Conflict als kunst: verbinden en dynamisch balanceren; Belangen oriëntatie als basis voor conflictbehandeling; Onderhandelen.

De uitgebreide basisopleiding Conflictvaardigheid biedt je de mogelijkheid jezelf door te ontwikkelen tot professioneel mediator.

 

Meer informatie
Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap - Caleidoscoop Leertrajecten

Verkorte 2-daagse opleiding: Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap

Maak kennis met onze 2-daagse opleiding 'Effectief communiceren met persoonlijk leiderschap' en leer tijdens onze verkorte opleiding de basisprincipes van conflicthantering (12 SKJ punten). Het is een waardevolle investering in jouw persoonlijke ontwikkeling als professional in de jeugdzorg.

Hoe reageer jij op conflicten? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, de dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. 

Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten. 

Meld je aan!
Stories By Josan Bascule 03 22 115 Websize

Onderwerpen verkorte 2-daagse opleiding

Tijdens de verkorte opleiding 'Conflictvaardigheid' gaat het over conflict, communicatie en persoonlijke ontwikkeling. De volgende onderwerpen komen tijdens deze opleiding aan bod:

 • Behoefte oriëntatie
 • Conflictdiagnose model
 • (Eigen) communicatiepatronen
 • Het 4 kwadranten-model
 • Bewustwording van gelaagdheid in communicatie, gevoeligheden expliciteren
 • Conflictstijlen en achterliggende persoonlijkheidskenmerken
 • Verschijningsvormen van conflicten
 • De constructieve, functionele en destructieve, disfunctionele werking van conflicten
 • Escalatieladder
 • Conflict oplossende en verbindende communicatie
Meer informatie
E-learning conflictvaardigheden bij Caleidoscoop Leertrajecten - omgaan met verschillen

1-daagse opleiding Omgaan met verschillen

Dit is de basisopleiding conflictvaardigheid. Ieder mens is verschillend. Je denkt, voelt, neemt dingen waar en herinnert dingen anders dan anderen. Dat is waardevol omdat we elkaar versterken! Echter, die verschillen kunnen ook leiden tot onderling gedoe. Want niet iedereen heeft altijd dezelfde behoefte of hetzelfde belang. Dat is helemaal niet erg. Wij geloven dat verschillen en bijbehorende spanning onlosmakelijk verbonden zijn aan samenwerking. En dat ze kunnen leiden tot waardevolle samenwerking als je er met elkaar ruimte voor maakt.

Met alle ontwikkelingen in onze maatschappij en binnen organisaties zien wij dat er afgelopen jaren iets anders van mensen gevraagd wordt. Het gaat veel over eigenaarschap, persoonlijk leiderschap, zelforganisatie en werkgeluk. Al deze ontwikkelingen vragen iets van jou als professional en van jou in relatie tot je collega’s of je team. Om hier antwoord op te geven, ben je op zoek naar meer bewustzijn op de verschillen in jezelf. En wil je je vermogen om verschillen productief te maken en constructief om te gaan met conflicten vergroten.

Zelfbewustzijn, aandacht en ruimte geven aan verschillen is de basis voor het goede en moedige gesprek en de meerwaarde van deze hybride opleiding. Die bestaat uit een module e-learning gevolgd door een klassikale praktijkdag

Aanmelden Meer informatie

Volg de SKJ erkende opleiding Conflictvaardigheid

Wat levert het volgen van een SKJ geaccrediteerde opleiding bij Caleidoscoop Leertraject op?  

 • Je leert verschillen productief te maken 
 • Je leert op een goede manier om te gaan met conflicten 
 • Je leert verschillen op constructieve wijze productief te maken 
 • Je leert hoe je de focus weer legt op het gezamenlijk belang ipv het eigen belang 
 • Je krijgt inzicht in je eigen oriëntatie in conflict
 • Je krijgt inzicht in de complexiteit en dynamiek van psychosociale processen
 • Je leert passend handelingsrepertoire en interventies eigen te maken

Onze opleidingen gaan uit van het samen erkennen van en waardering geven aan de afzonderlijke zienswijzen, competenties en kwaliteiten. Samenwerken op basis van begrip, van elkaar leren en vertrouwen. Dit draagt bij aan een betere invulling van de zorgbehoefte en de betaalbaarheid daarvan.  

Verschillend zijn en verschil maken doe je samen, met elkaar en mediation is een sociale competentie die je daarbij kunt inzetten. Tijdens de SKJ erkende opleiding 'Conflictvaardigheid' vormen mediation skills het vertrekpunt om jezelf te ontwikkelen en conflictvaardiger te worden.  

Conflictvaardiger worden

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.