Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Onze visie, missie en waarden

De trainers en adviseurs van Caleidoscoop Leertrajecten handelen in elke opleiding en leeractiviteit vanuit de volgende visie, missie en waarden:

Visie

Conflicten ontstaan en blijven in stand als gevolg van interactie van verschillen. Conflicten zijn niet alleen een deel van de sociale werkelijkheid. Ze zijn ook, mits constructief gehanteerd, een instrument voor ontwikkeling en innovatie. Conflicten zijn een krachtig signaal dat verandering noodzakelijk is. Ze thematiseren verschillen en zijn dus een aangrijpingspunt bij uitstek om creativiteit, teamspirit en zingeving aan te spreken en te ontwikkelen. Constructieve conflicten, dat wil zeggen de juiste conflicten op een goede manier aangaan, zijn een innovatief instrument in het ontwikkelingsproces van mensen, samenwerkingsverbanden en maatschappij. Conflicten zijn nuttig en dat kunt u leren!

Conflicten zijn een verschijningsvorm van verschillen en de interactie daarvan. Conflicten constructief  maken, aanspreekbaar zijn en elkaar aanspreken, biedt de toegang tot de geweldige kracht van verschillen. Daarmee zijn conflicten vooral een sturingsvraagstuk dat een appèl doet op individueel en collectief leiderschap. Het is de uitdaging dat op een inclusieve manier te doen. Samen verschil maken en conflicten nuttig maken!

Onze visie is dat we conflicten beschouwen als een bron voor groei en ontwikkeling en daarmee als een sturingsvraagstuk dat zich laat organiseren en faciliteren.

 

Missie

Onze missie is om mensen, teams en organisaties te helpen om conflicten te accepteren als een normaal en potentieel gezond aspect van hun leven en werken.

Met conflicten omgaan op een effectieve, moedige en productieve manier is: elkaar aanspreken en aanspreekbaar zijn en leiderschap daarin individueel en collectief opnemen en ontwikkelen, draagt bij aan een samenwerking waarin werkplezier en resultaat samengaan. Daardoor kan men de geweldige kracht van verschillen ontdekken en benutten.

Waarden

Respect, verantwoordelijkheid en vrijheid zijn drie sleutelbegrippen en waarden in de filosofie van Caleidoscoop Leertrajecten. Mensen die elkaar respecteren en inzicht hebben in elkaars verantwoordelijkheden, zullen tegengestelde belangen niet laten escaleren in beheersbare conflicten. Dat is niet altijd even eenvoudig.

Door met en aan elkaar te leren wordt vrijheid gecreëerd om anders met verschillen om te gaan. Hoe groter ons vermogen tot handelen, des te beter de resultaten waartoe onze vrijheid kan leiden.

Als conflicten uit de hand zijn gelopen, is het terugbrengen van het wederzijdse respect en erkenning van elkaars verantwoordelijkheden de eerste, essentiële stap naar een duurzame oplossing.