Uit de praktijk; Wanneer je elkaar echt leert kennen...

Arbeidsmediation in de zorg

Uit de praktijk; Wanneer je elkaar leert kennen...

Een mediation tussen Anja en Bea, geschreven door onze opleider en mediator Jakke Cloïn (gespecialiseerd in arbeidsmediation). In onze mediation praktijkvoorbeelden wordt gebruik gemaakt van gefingeerde namen.

Anja (leidinggevende) en Bea (verpleegkundige) werken bij een zorginstelling en zijn in conflict geraakt met elkaar. Anja werkt zeven maanden bij de instelling, Bea al vele jaren. Anja wil van Bea, dat zij haar opleiding afrondt. Anja heeft begrepen, dat dit een voorwaarde is geweest bij het aanbieden van het arbeidscontract aan Bea. Bea komt daar maar niet aan toe. Er is sprake van hoge werkdruk wegens onderbezetting. Bea moet regelmatig overwerken. Ook de privésituatie van Bea vraagt veel aandacht.

Onlangs is Bea uitgevallen. Ze heeft zich ziek gemeld, omdat het haar te veel is geworden. Dit is voor Anja de bekende druppel. Ten eerste is de opleiding die Bea volgt niet afgerond. Ten tweede neemt het personeelstekort zo alleen maar toe. Anja verwijt Bea, dat ze alleen aan zichzelf denkt. Bea verwijt Anja, dat zij geen oog (en oor) heeft voor haar. Na de ziekmelding is er weinig tot geen contact meer. Dit loopt via HR en de terugkoppelingen van de bedrijfsarts.

Het mediationproces
Met beide dames heb ik een individueel intakegesprek. Daarin onderzoek ik of de mediation kans van slagen heeft en of beiden voor mediation open staan. Dat is het geval. Dan volgt een eerste mediationgesprek. Hierin blijkt dat ze elkaar helemaal niet goed kennen. Tot een echt kennismakingsgesprek is het nooit gekomen. Het gevolg hiervan is, dat beiden hun eigen beelden – én oordelen! – over de ander zijn gaan vormen. Hoe lastiger het in de loop der tijd werd, des te negatiever werden deze beelden.

In het eerste mediationgesprek vertelt Bea over haar privésituatie, de onderbezetting én de wens om haar opleiding af te ronden. Anja vertelt over haar opdracht (vanuit de directie) om ervoor te zorgen dat al het personeel gekwalificeerd is én dat er meer mensen aangenomen moeten worden. Deze uitwisseling ontspant het contact.

Het resultaat
Tijdens het tweede mediationgesprek bespreken de dames hoe ze ervoor kunnen zorgen, dat Bea goed en als het kan vlot terugkeert op het werk. Het afronden van de opleiding – wat bij nader inzien dus een gemeenschappelijk belang is – wordt vervolgens opgepakt. In die periode wordt Bea ‘vrijgehouden’ van overwerk. Bovenal is het vertrouwen in elkaar gegroeid. Ze zien elkaars goede intenties. Ze hebben nu concrete afspraken gemaakt.

Én ze kennen elkaar nu (eindelijk)!

 

Auteur Jakke Cloïn

 

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.