Uit de praktijk: conflicten als signaal van vereiste ontwikkeling

Woman G3449b6632 1920

Mediation uit de praktijk
Hevige conflicten in een organisatie zijn altijd een indicatie voor een ontwikkelingscrisis van de organisatie zelf. Uit de manier van waarnemen, denken, voelen, willen én doen van de mensen wordt zichtbaar wat voor problemen er in de bestanddelen van de organisatie kunnen zijn opgetreden, aldus Friedrich Glasl.

Het eerste signaal
In mijn begeleiding aan een onderneming bleek dit eens te meer. Er ontstaat een conflict tussen een medewerker en een leidinggevende. Het conflict lijkt bij aanvang te gaan over een verschillend beeld over het wel of niet functioneren van de werknemer. Hij heeft altijd naar behoren gefunctioneerd; is ook altijd zo ‘beoordeeld’.

Werknemer is ‘het geweten’ van het bedrijf, zeker als het gaat over zijn taken en verantwoordelijkheden. Iedereen klopt bij hem aan als ze even niet weten hoe iets moet of heeft te gaan. Men gaat altijd naar hem toe. En toch gaat het nu mis. Werknemer klaagt dat hij teveel op zijn bordje heeft liggen, maar kan niet goed terecht bij zijn leidinggevende. Hij meldt zich ziek. En zijn werk blijft liggen, wat weer een probleem voor de organisatie oplevert.

Het verhaal achter het signaal
Tijdens mijn conflictbehandeling bleek dat de onderneming is uitgegroeid van een familiebedrijf tot een beursgenoteerde onderneming. De organisatie van de onderneming is echter nog niet voldoende meegegroeid en dat werd pijnlijk blootgelegd in het conflict dat ontstond.

De volgende – dieperliggende – vragen kwamen vervolgens op: wil de werknemer wel bij een beursgenoteerde onderneming werken, of hecht hij aan het ‘oude’ kleinschaliger familiebedrijf? Welke aandacht gaat de onderneming besteden aan de organisatie (van de groei) én het welbevinden van de werknemers daarin? Dus: wat is er nodig voor de organisatie? En: wat hebben de teams én de individuele mensen daarin nodig?

Arbeids- én organisatie (!) mediation
Kort en goed, de organisatie maakt een stormachtige groei door en komt daarmee zelf in een ontwikkelingscrisis. Als gevolg daarvan komt een werknemer individueel in de knel én vervolgens in conflict met zijn leidinggevende. Dit conflict tussen hen ís een signaal dat de onderneming heeft te ontwikkelen.

 

Auteur Bas Delleman

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.