Conflict oplossing voor veranderen en innoveren

Shutterstock 1712203645

Conflict oplossing voor veranderen en innoveren

Conflict oplossing voor veranderen en innoveren
– Conflicten vormen 70% van het werk van leidinggevenden.
– Rond 40% van werknemers geeft een conflict op als reden voor vertrek bij hun werkgever.
– Ongeveer 25% van het aantal psychische ziekmeldingen betreffen conflictsituaties.

Conflicten worden veelal gezien en behandeld als een probleem dat we het liefst vermijden. Tegelijkertijd willen we graag vernieuwen, veranderen en innoveren. Daarvoor is het nodig het verschil te maken en dat kan niet zonder conflict.

Conflict is de oplossing voor veranderen en innoveren!

Arbeidsconflicten zijn taboe
Omdat we conflicten lastig vinden, gaan we ze uit de weg. Pas als het echt niet anders kan, gaan we conflicten aan. Dan zijn ze vaak zo geëscaleerd dat we er zelf samen niet meer uitkomen. Hulp van een adviseur, een advocaat of mediator wordt ingeroepen. Vaak lossen we dan inhoudelijk het probleem op, maar niet het conflict zelf.

Tip: Het echte conflict gaat vaak over hoe we met ons verschil van mening omgaan.

Daarbij zien we meestal wel wat de ander verkeerd deed en ‘vergeten’ we onze eigen bijdrage daarin. Zo kan het voorkomen dat we herhaaldelijk dezelfde conflicten tegenkomen in een arbeidsorganisatie. Arbeidsconflicten worden zo meer en meer onbespreekbaar, een taboe.

Conflicten als motor voor groei en ontwikkeling
Conflict is een verschijningsvorm van verschillen. Door niet de inhoud maar veel meer de psychosociale dynamiek als aangrijpingspunt te nemen bij conflicten, ontstaat er ruimte voor verschillen. Medewerkers die goed ruzie kunnen maken, zijn de aanjagers van vernieuwing. De organisatie en de leidinggevenden hoeven deze mensen slechts te helpen ruzie maken over de goede dingen en op de goede manier. Dat kun je organiseren en trainen. Daarvoor is wel noodzakelijk dat het taboe op conflicten wordt doorbroken.

Door niet de inhoud maar de interactie centraal te stellen, erkennen we de inzet en de diversiteit van mensen. Daarbij aansluiten zorgt ervoor dat we meer op de goede plaats en op de goede manier van mening verschillen. Zo transformeren conflicten tot verschillen en worden zij motor voor groei en verandering.

Tip: Ruzie te maken over de goede dingen en op de goede manier kun je organiseren en trainen.

(Arbeids)conflicten een wereld van verschil
Dat kan dus anders! Mensen zijn verschillend in elk opzicht en willen graag die verschillen inzetten om bij te dragen aan een beter product of betere dienstverlening. Van u als verantwoordelijk ondernemer of organisatie vraagt dat een ander perspectief op conflict en een conflictbeleid dat het mogelijk maakt samen te verschillen. Daar horen conflicten bij; zonder wrijving geen glans!

Sta eens stil bij de vragen:

  • Wat betekent conflict in mijn organisatie?
  • Wat kost een conflict ons en wat levert het ons op?
  • Hoe gaan wij om met conflicten?

Al snel zal duidelijk worden dat de kosten van conflicten hoger zijn dan de baten. Dat ligt over het algemeen niet aan de hoeveelheid, maar aan de hardnekkigheid van hoe je er naar kijkt en mee omgaat. Achter een conflict gaat een wereld van verschillen schuil, die u in uw organisatie goed kunt gebruiken. Daar aandacht aan besteden leidt tot een hogere opbrengst en verminderde kosten.

Bascule conflictprofessionals helpen mensen, teams en organisaties conflicten te accepteren en te benutten als een normaal en potentieel gezond aspect van hun leven en werken.

 

Auteur Bas Delleman

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.