Conflict, communicatie & persoonlijke ontwikkeling

Conflicten komen overal voor. Iemand die zelf geen conflicten heeft, zal ze bij anderen zien of soms ook wrijving ervaren. Hoe reageer je hierop? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. Deelname aan deze opleiding is áltijd nuttig, of het voor je persoonlijke of professionele situatie is.

Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten. Deze opleiding is een samenwerking tussen Caleidoscoop Leertrajecten en Academie Mens en Organisatie.

Doelstelling

Je doet ervaring op met een op behoeften georiënteerde benadering en aanpak van conflicten, om zo jouw conflictvaardigheid doelgericht verder te ontwikkelen. Je wordt je namelijk bewust hoe in communicatie mensen elkaar onbewust en ongewild geweld aandoen, verhoudingen beschadigd kunnen raken. Je leert dat (h)erkennen, voorkomen en ook gepast aan te pakken. Daarnaast leer je non – verbaal gedrag te interpreteren, aan te spreken en in interactie te brengen.


In het bijzonder leer je conflict oplossende en verbindende communicatie in te zetten om te de-escaleren en het zo belangrijke emotionele keerpunt te bewerkstelligen, waarbij je onderscheid leert maken tussen verschijningsvormen van conflicten (warm en koud) en daar op passende manier mee omgaan.

Opbouw

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen:

 • Behoefte oriëntatie
 • Conflictdiagnosemodel
 • (Eigen) communicatiepatronen
 • Het 4 kwadranten-model
 • Bewustwording van gelaagdheid in communicatie, gevoeligheden expliciteren
 • Conflictstijlen en achterliggende persoonlijkheidskenmerken
 • Verschijningsvormen van conflicten
 • De constructieve, functionele en destructieve, disfunctionele werking van conflicten
 • Escalatieladder
 • Conflict oplossende en verbindende communicatie

PE-punten

12 MfN PE punten in categorie 1a

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die meer te weten wil komen over conflicten en iedereen die openstaat meer te leren over zichzelf.

Wij gaan uit van MBO+/ HBO werk- en denkniveau bij deelnemers.


Deze opleiding is incompany mogelijk.

Leermethode

Hoe reageer je op conflicten? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. Deelname aan deze opleiding is áltijd nuttig, of het voor je persoonlijke of professionele situatie is.


Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten.

Data

Kosten

De investering bedraagt € 1.100,- inclusief lunch, vrijgesteld van btw.

Doelstelling

Je doet ervaring op met een op behoeften georiënteerde benadering en aanpak van conflicten, om zo jouw conflictvaardigheid doelgericht verder te ontwikkelen. Je wordt je namelijk bewust hoe in communicatie mensen elkaar onbewust en ongewild geweld aandoen, verhoudingen beschadigd kunnen raken. Je leert dat (h)erkennen, voorkomen en ook gepast aan te pakken. Daarnaast leer je non – verbaal gedrag te interpreteren, aan te spreken en in interactie te brengen.


In het bijzonder leer je conflict oplossende en verbindende communicatie in te zetten om te de-escaleren en het zo belangrijke emotionele keerpunt te bewerkstelligen, waarbij je onderscheid leert maken tussen verschijningsvormen van conflicten (warm en koud) en daar op passende manier mee omgaan.

Opbouw

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen:

 • Behoefte oriëntatie
 • Conflictdiagnosemodel
 • (Eigen) communicatiepatronen
 • Het 4 kwadranten-model
 • Bewustwording van gelaagdheid in communicatie, gevoeligheden expliciteren
 • Conflictstijlen en achterliggende persoonlijkheidskenmerken
 • Verschijningsvormen van conflicten
 • De constructieve, functionele en destructieve, disfunctionele werking van conflicten
 • Escalatieladder
 • Conflict oplossende en verbindende communicatie

Doelgroep

De opleiding is toegankelijk voor iedereen die meer te weten wil komen over conflicten en iedereen die openstaat meer te leren over zichzelf.

Wij gaan uit van MBO+/ HBO werk- en denkniveau bij deelnemers.


Deze opleiding is incompany mogelijk.

Leermethode

Hoe reageer je op conflicten? Zijn er valkuilen waar je steeds instapt, is er iets wat je triggert om ruzie te maken of weet je niet goed hoe? Deze opleiding is voor iedereen die meer wil weten over conflicten, dynamiek van het juiste gesprek voeren en leren over je eigen reactie en handelen. Deelname aan deze opleiding is áltijd nuttig, of het voor je persoonlijke of professionele situatie is.


Conflictgedrag is sterk verbonden met persoonlijke ontwikkeling. Conflict vraagt namelijk om verandering. In deze tweedaagse opleiding ontwikkel je meer inzicht in en bewustzijn op je eigen conflictstijl, jouw benadering van en gedrag in conflicten. Je krijgt (meer) inzicht in de achterliggende persoonskenmerken, de mechanismen en dynamiek die een rol spelen bij conflicten.

Data & locaties

PE-punten

12 MfN PE punten in categorie 1a

Kosten

De investering bedraagt € 1.100,- inclusief lunch, vrijgesteld van btw.

Meer van ons weten?

Wil je meer weten over ons opleidingsinstituut of wil je graag aanvullende informatie over de opleidingen? Met onze ervaring, aanpak gericht op persoonlijke ontwikkeling en unieke visie op conflicten hebben we altijd een opleiding of leertraject die aansluit bij jouw leervraag.