Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Wat kun je met mediation?

Mediation wordt zowel ingezet om een relatie te herstellen als om een relatie te verbreken. Bij het verbreken van een relatie moet gedacht worden aan echtscheidingsbemiddeling en de zogenaamde exit-mediations in arbeidsgeschillen. Bij een (echt)scheiding is het vaak zo dat partijen ook na de scheiding een relatie met elkaar houden, niet langer die van echtgenoten, maar nog wel die van ouders. Bij exit-mediations is het in het algemeen zo dat partijen in de toekomst geen enkele relatie meer met elkaar onderhouden. De reden om in dit soort gevallen toch voor mediation te kiezen, heeft veelal te maken met het feit dat partijen de relatie willen beëindigen op een manier die de emotionele en psychologische schade zo veel mogelijk beperkt. In situaties die als kenmerk hebben dat partijen hun relatie (deels) willen beëindigen, speelt de juridische context vaak een belangrijke rol.

Wat kun je met mediation?

Wat kun je met mediation? Caleidoscoop Leertrajecten

Voorwaarden en uitgangspunten bij mediation

Om een mediationtraject succesvol te laten verlopen zijn er een aantal voorwaarden en uitgangspunten waar partijen en de mediator rekening mee moeten houden. Deze voorwaarden en uitgangspunten worden voorafgaand aan de mediation aan partijen tijdens het intakegesprek toegelicht. De belangrijkste (de vijf v’s) worden hieronder opgesomd:

Wilt u meer weten over mediation? Vul onderstaande invulformulier in en wij nemen contact met up.

Bedrijfsnaam
Achternaam*
Voornaam*
Email*
Mijn vraag aan Caleidoscoop:
Ik heb Caleidoscoop Leertrajecten gevonden via:
Hoe heeft u onze website ervaren?