Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

MfN registermediator beroepsprofiel

Door de MfN is het ‘Registermediator beroepsprofiel’ opgesteld. Dit beroepsprofiel geldt als uitgangspunt voor onze, door de MfN erkende, mediation opleiding tot MfN registermediator. Het vormt ook de basis voor de kennistoets en de vaardighedentoets.

De kwaliteiten horende bij een MfN registermediator beroepsprofiel

Registermediator beroepsprofiel Caleidoscoop

De mediator begeleidt een conflict als onafhankelijk bemiddelingsdeskundige. Dit gebeurt op basis van het MfN-mediationreglement, een mediationovereenkomst en de MfN-gedragsregels voor de MfN registermediator.  Of daaraan ten minste gelijkwaardig, verklaard door de waarborgcommissie mediator. Om MfN registermediator te worden, dient u een erkende basisopleiding tot mediator te volgen en met goed gevolg twee examens af te leggen.

Een MfN registermediator dient in staat te zijn zelfstandig een mediation te leiden. Daartoe dient de MfN registermediator in voldoende mate te beschikken over de hierna omschreven ervaring, persoonlijke kwaliteiten, kennis, vaardigheden, omgangsvormen en beroepshouding.

Ervaring

De mediator dient over voldoende levenservaring, maatschappelijke ervaring en werkervaring te beschikken om zich adequaat te kunnen inleven in de aard van het conflict dat partijen verdeeld houdt.

Persoonlijke kwaliteiten van de MfN registermediator

Kennis

Technische vaardigheden

Zakelijk inzicht, kennis, analytisch vermogen

Omgangsvormen

Beroepshouding

De MfN registermediator is verplicht te handelen volgens de MfN-gedragsregels voor Mediators en het MfN-reglement. Er is een klacht- en tuchtrecht van toepassing. Wilt u meer lezen over de MfN-gedragsregels of het MfN-reglement, klik dan hier.