Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

MfN Registermediator worden?

Er worden eisen gesteld om als MfN registermediator mensen te faciliteren in mediation, om hun conflict op te lossen of hanteerbaar te maken. Hier vindt u meer informatie over wat u – naast het volgen van een erkende opleiding – moet doen om MfN registermediator te worden.

Wat u moet weten om MfN registermediator te worden

MfN Registermediator worden? Caleidoscoop Leertrajecten

Meningsverschillen ontwikkelen zich dikwijls onbewust tot conflicten. In conflicten kunnen emoties hoog oplopen. Dit heeft tot gevolg dat met elkaar praten en naar elkaar luisteren vaak niet meer mogelijk is; het conflict lijkt onoplosbaar. Toch kan de impasse worden doorbroken door het inschakelen van een neutrale derde, de MfN-mediator. Deze mediator is opgeleid bij een door de MfN erkend opleidingsinstituut en daardoor is hij of zij in staat effectief met conflicten en emoties om te gaan. Dat wil zeggen dat hij het communicatie- en onderhandelingsproces, waarin het conflict tussen de deelnemers wordt besproken, begeleidt en bewaakt. De rol van de mediator is dat deze daarbij fungeert als gespreksleider.

De rol van de mediator is om als gespreksleider ruimte en veiligheid te scheppen, door de deelnemers te begeleiden en te helpen in de-escalatie van het conflict. Daarna kunnen zij hun meningsverschillen verkennen en onderzoeken. Het perspectief daarbij is de gewenste toekomst die zij ieder voor zich en/of samen willen creëren.

Welke eisen stelt de MfN

U wilt MfN Registermediator worden? Mediator is geen beschermd beroep. Iedereen die dat wil, kan zich als zodanig aanprijzen en aanbieden. In de praktijk, echter, moet men MfN Registermediator zijn om het vak daadwerkelijk te kunnen uitoefenen.

Om ingeschreven te kunnen worden in het landelijke mediationregister van de Mediators federatie Nederland (MfN) te Rotterdam, dient men een basisopleiding tot mediator te hebben gevolgd bij een door de MfN erkend opleidingsinstituut zoals Caleidoscoop Leertrajecten. Daarnaast dient men met succes een kennistoets en een vaardighedentoets te hebben afgelegd. Vanaf het moment dat de cursist de basisopleiding heeft afgerond, heeft men twee jaar de tijd om voor zowel het theorie-examen als het assessment te slagen, een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen en zich te laten registreren bij de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Deze stichting beheert en onderhoudt het MfN-register.

Mediation kennistoets

Om mediator te worden dient u een schriftelijk examen, de kennistoets, af te leggen. Dit examen wordt regelmatig onder verantwoordelijkheid van de MfN door Examenbureau Intop afgenomen. Het examen bestaat uit 50 multiplechoicevragen die beogen de kennis van en het inzicht in mediation te meten. De MfN heeft bepaald dat de examenvragen op geen enkele wijze openbaar gemaakt mogen worden. Er bestaan dus geen officiële proefexamens.

Raadpleeg de literatuurlijst die door de MfN wordt aangegeven als aanbevolen stof voor de mediation- kennistoets.

Aangezien de examenvragen op deze boeken en op MfN documenten zijn gebaseerd, is een grondige kennis ervan noodzakelijk om voor het examen te kunnen slagen. Het examen staat geheel los van de opleiding tot mediator en is dus niet verplicht. Het met succes afleggen daarvan is alleen noodzakelijk, indien men ingeschreven wil worden in het MfN-register van mediators. Tijdens de basisopleiding wordt hier uiteraard uitgebreid bij stil gestaan.

Zie voor actuele gegevens zoals data, locatie en prijzen en dergelijke, de website www.mediationtoets.nl van Examenbureau Intop. Op ons afgesloten forum zijn voor (oud)cursisten samenvattingen en oefenvragen beschikbaar.

Mediation vaardighedentoets

De aspirant-mediator heeft daarbij de keuze uit een live-assessment (role play) of een video-assessment. Zowel bij het live- als bij het video-assessment moet de kandidaat dezelfde prestatie leveren. De prestatie wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingsinstrument van dr. H.C.M. Prein. De kandidaten krijgen schriftelijk bericht over het behaalde resultaat.

Caleidoscoop Leertrajecten biedt ter voorbereiding op dit assessment een tweedaagse intensieve training. Tijdens deze training heeft de cursist de mogelijkheid een video te vervaardigen die tevens aan de eisen van de MfN en Intop voor wat betreft een video-assessment voldoet. Deze kunt u, indien gewenst, insturen ter beoordeling.

MfN Registermediator

Na voltooiing van een door de MfN erkende basisopleiding en na het behalen van de kennistoets en de vaardighedentoets, ontvangt men een uitnodiging van de MfN om toe te treden tot het MfN register van mediators.

Permanente Educatie

Een MfN Registermediator hoort te voldoen aan de eisen voor de Permanente Educatie (PE). Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen en om de vaardigheid als mediator te onderhouden, is het van belang ieder jaar daaraan aandacht te besteden. Als onderdeel van het systeem van kwaliteitsborging is door de MfN een reglement voor Permanente Educatie vastgesteld.