Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Wat is mediation?

Mediation is een begeleidingsvorm waarin een omgeving wordt gecreëerd waarin mensen die betrokken zijn in een conflict de gelegenheid wordt geboden:

Hun interactie te normaliseren,
Met elkaar te onderzoeken welk conflictpotentieel de aanleiding voor hun gedrag is,
Welke wezenlijke behoefte(n) van hen daarbij in de knel zijn gekomen
Hoe ze met erkenning van de verschillen tot een duurzame oplossing kunnen komen
En lering kunnen trekken uit deze ervaring

Een geschil of conflict oplossen door middel van mediation

Wat is mediation? Caleidoscoop Leertrajecten

Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk – op een voor beide partijen acceptabele en bevredigende manier – oplossen van een geschil of conflict onder deskundige leiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde, de mediator. Vaak is een ruzie al zo hoog opgelopen dat de partijen de oplossing niet meer kunnen zien. Mediation kan dat veranderen.De mediator stimuleert en begeleidt partijen bij het creatief zoeken naar een oplossing van het conflict en hij bewaakt het proces. Kenmerkend is dat de mediator zich niet of nauwelijks met de inhoud van het conflict bemoeit, maar zich vooral richt op de bewaking en het faciliteren van het proces. Meer dan twee derde van alle mediations slaagt.

Mediation is sneller, effectiever en goedkoper met behoud van relatie

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) conflict te realiseren, dan bijvoorbeeld een juridische procedure of arbitrage. In een dergelijke procedure moeten immers dikwijls meerdere advocaten worden ingeschakeld, één voor iedere partij. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen. Daarbij tracht elke advocaat voor zijn eigen cliënt de beste oplossing te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten. Daardoor bestaat het gevaar dat de ‘prijs’ van de oplossing onnodig wordt opgedreven.

Als de onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. De beslissing levert dan een ‘winnaar’ en een ‘verliezer’ op. Maar de vraag is dan wél of de ‘winnaar’ zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de ‘verliezer’ zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst?

In mediation wordt een situatie gecreëerd waarin partijen die met elkaar in conflict zijn, echt naar elkaar luisteren en zo mogelijk begrip hebben voor elkaar. Tijdens mediation wordt:

Daardoor kan een conflict in mediation vaak op een zodanige manier worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden of op goede voet afscheid wil nemen van elkaar. De mediator faciliteert en begeleidt de deelnemers bij het bereiken van zo’n resultaat.

Wanneer wordt mediation toegepast?

Bent u verwikkeld in een conflict en zoekt u een mediator? De professionals bij Bascule staan u graag te woord. Voor familieconflicten of (echt)scheiding kunt u contact opnemen met onze de mediators van Samen naar Alleen.

Caleidoscoop Leertrajecten biedt u

Caleidoscoop Leertrajecten biedt gedegen lezingen, workshops, opleiding en cursussen op gebied van conflicten, mediation, conflictmanagement, samenwerken en leiderschap. Daaronder vallen onder meer de MfN-erkende opleiding tot MfN-registermediator, verdiepingopleidingen voor iedereen die in zijn of haar rol te maken heeft met conflicten en een breed aanbod PE-nascholing voor de mediator.

Caleidoscoop Leertrajecten verzorgt haar leertrajecten op open inschrijving en in-company.