Bel voor meer informatie: (0413) 321 783
Menu

Krachtig en systemisch interveniëren met thema's
(12 PE Punten)

Hoe installeer je als mediator moedige en authentieke gesprekken, waarbij:

Het steekspel van verwijten en beschuldigingen plaatsmaakt voor andersoortige interacties,
Datgene boven tafel komt dat daadwerkelijk aan de orde is,
Alle betrokkenen daadwerkelijk zichzelf inbrengen als denkende, voelende en handelende individuen,
Én waarbij ze tegelijkertijd verantwoordelijkheid nemen voor het proces van het gesprek én voor de context waarvan het conflict deel van uitmaakt?

Ontdek hoe TGI helpt bij thematisch en systemisch interveniëren

Krachtig systemisch interveniëren met thema's - Caleidoscoop Leertrajecten

Waar gaat systemisch interveniëren met thema’s over

Systemisch interveniëren: Een centraal thema in conflicten, conflictdienstverlening en mediation is de kwaliteit van goede interactie. Hoe kom je ‘to the point’. Conflicten benaderen als de dynamiek in een interactiesysteem biedt een ander perspectief met meer mogelijkheden voor conflictpartijen en de mediator. Het biedt ook meer mogelijkheden voor ontwikkeling en daarmee duurzamere oplossingen. De systeembenadering maakt conflicten en mediation namelijk tot een sturingsvraagstuk, focust op autonomie en zelfsturing en de persoon van de mediator als diens belangrijkste instrument.

“Leg eens een thema in het midden!”

Themagecentreerde Interactie (TGI) is een systeem en een methode die verschillen tussen mensen bespreekbaar maakt. Een goed geformuleerd thema sluit aan bij wat er leeft én doet een appél om zich uit te spreken en zich te verhouden tot elkaar en de wereld.

In deze workshop verkennen we de mogelijkheden van TGI in de context van het bemiddelingsgericht werken in teams en organisaties.

Een goed geformuleerd thema ‘in het midden’ creëert een vrije gespreksruimte die toelaat om percepties, overtuigingen en emoties uit te stallen en te onderzoeken. Hiermee wordt ook het eigen leiderschap aangesproken van alle actoren (inclusief de bemiddelaar zélf) die betrokken zijn in een conflict.

Deze benadering is een rode draad in de basisopleiding mediation van Caleidoscoop Leertrajecten. In deze workshop wordt verder uitgewerkt en verdiept hoe je systemisch interveniëren krachtig doet met thema’s. Met de deelnemers ontwikkelen we meer inzicht in hun eigen dynamiek en hoe die zichtbaar en werkbaar wordt in hun eigen praktijk. We werken met elkaar aan interventierepertoire dat systeemdynamiek als uitgangspunt heeft.

Het vinden, formuleren en inleiden van thema’s is een kunst en een kunde bij systemisch interveniëren en vertrekt vanuit een bepaalde basishouding waarbij de eigen waarnemingen worden aangescherpt.
Als mediator intervenieer je altijd in situaties waarin sprake is van tegenstellingen, spanningen en emoties. Constructieve conflictoplossing biedt de mediator die de energie uit verschillen tussen mensen effectief maakt. Onderscheidend is die mediator die zelfbewust daarbij stuurt op waardenoriëntatie en op de dynamiek tussen spanning en emotie bij betrokken partijen. Op die manier kunnen kwaliteiten en vaardigheden van partijen en de mediator optimaal worden benut. In de praktijk vraagt dit het ontwikkelen van mogelijkheden om jezelf optimaal in te zetten op basis van congruentie en authenticiteit. Je kunt pas een ander bezielen als je jezelf kunt bezielen.

In deze twee dagen oefenen we dit ambacht en formuleren we thema’s voor onze eigen cases bij systemisch interveniëren.

Doelen workshop

Werkwijze workshop systemisch interveniëren met thema’s

Tijdens de eerste dag maken we kennis met het systemische kompas en de basishouding van TGI/Generatief Leiderschap. We oefenen onze waarneming en gewaarwording en ervaren zelf het verschil tussen een neutraal gespreksonderwerp en de appellerende werking van levende thema’s.

De tweede dag oefenen we aan de hand van eigen casuïstiek met het zelf vinden van de thema’s die er toe doen en met het thematisch en systemisch interveniëren vanuit de basishouding. We koppelen het werken met thema’s aan de escalatieladder van Glasl en aan andere bemiddelingsmodellen.

De workshop is bestemd voor

Iedereen die in een ontspannen sfeer wil onderzoeken hoe je sturing kunt geven aan conflicten en mediation, persoonlijk en/of professioneel.

Deskundige en ervaren trainers

Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan direct in voor deze workshop of lees meer over Nascholing en PE Punten Mediation voor de MfN mediator.

inschrijven ❯❯❯